SQL , İngilizce adıyla “Structured Query Language” (Yapılandırılmış Sorgulama Dili) bir veri tabanı sorgulama dilidir. SQL ile veri tabanına yeni tablolar, kayıtlar ekleyip silebilir, mevcut veriler üzerinde düzenlemeler ve sorgular yapılabilir. SQL ile ORACLE, db2, Sybase, Informix, MS SQL Server, MS Access gibi veri tabanı yönetim sistemlerinde çalışılabilir. SQL, standart bir veri tabanı sorgu dilidir, bütün gelişmiş veri tabanı uygulamalarında kullanılır.

SQL'e Giriş
Veri tabanı ile bilgi alış verişi yapılmasını saglayan bir dildir. Ancak SQL yalnız başına bir dil olarak algılanmamalıdır. Çünkü SQL, programlama dillerinin içine gömülen kodlar sayesinde çalışır. Kullanıldıgı işletim sisteminin API (Application Programming Interface) fonksiyonlarını çalıştırır, ancak programcının bundan haberi olmaz.
Programlama dillerinin İngilizcesidir. Birkaç İngilizce kelimeden oluşur. Veri tabanı sorgusu yapan dile aslında T-SQL (Transact SQL) denir. SQL denince program degil, programlama dillerinde kullanılan sorgulama ara dili akla gelmelidir. Veri tabanlarını görüntülemeye ve yönetmeye yarayan programlara ise “Veri tabanı yönetim sistemi (Database Management System)” denir.
Piyasada pek çok veri tabanı yönetim sistemi vardır. Bunlardan en çok bilinenleri
• Microsoft SQL Server
• Oracle
• My-Sql
• Microsoft Access
• Informix
Çeşitli programlama dilleri gibi, SQL de standart hale getirilmiştir. ANSI tarafından standart hale getirilmiş ANSI SQL, her bir veri tabanı yönetim sistemi tarafından desteklenmesi gereken bir standarttır.

Alıntıdır!..