File menüsü:

New: Pencerenin new kısmında bulunan bazı seçenekler şunlardır:

Form seçeneği ile aktif projeye yeni bir form eklenir.

Application seçeneği aktif projeyi kapatarak yeni bir projenin başlatılmasını sağlar. Bu seçenek standart windows programını oluşturmak için kullanılır.

Component seçeneği ile delphi component dosyası oluşturulabilir.

DLL seçeneği ile DLL dosyaları gibi kütüphane dosyaları oluşturmak için kullanılır.

Text seçeneği ile yeni bir text dosyası eklenebilir. Bu dosyalar kod değil metin içerirler.

Unit seçeneği projeye yeni bir unit ekler.

ActiveX:

Active Form seçeneği ile active formlar oluşturmak için kullanılır.

Oluşturulan bu formlar web tarayıcılar tarafından çalıştırılabilir programlardır.

ActiveX Control seçeneği yeni activeX controller oluşturmak için kullanılır. Bu seçenek ile birlikte activex sihirbazları devreye girerek atılacak adımlar için programcıya yardımcı olurlar.

ActiveX Library seçeneği yeni activex kütüphaneleri oluşturmak için kullanılır.

Automation Object seçeneği yeni OLE elemanları oluşturmak için kullanılır. Bu seçenek ile birlikte OLE otomasyon sihirbazları devreye girerek atılacak adımları için programcıya yardımcı olurlar.

Property Page seçeneği activex kontrollerine ait özelikleri değiştirmek için kullanılabilecek

Özellikler penceresi oluşturmak için kullanılır.New application

Aktif projeyi kapatarak yeni bir projenin başlatılmasını sağlar.

New data module

Yeni bir modülü oluşturmak için kullanılır.

New form

Projeye yeni form eklenir.

Open

Diskte var olan DPR (delphi-project), PAS (delphi-unit), DFM (delphi-form) ve TXT (metin) dosyalarını açmaya yarar.

ReOpen

Son çalıştığınız projelerin listesi bu menü altında tutulacak. Böylece son kullandığınız bu menü altından kolayca açabilirsiniz.

Save.Save As,Save All

Projedeki dosyaları aynı isimle veya yeni isimle kaydeder. Projenizi kaydettiğinizde projedeki unitlerin isimi kaydettiğiniz isim olacaktır. Bu yüzden dosya isimlerinde bazı Türkçe karakterleri kullanamazsınız. Ayrıca kaydettiğiniz isimle Unit satırında tanımlanan isim aynı değilse delphi hata verecektir. Bu yüzden unit satırındaki ismi değiştirmemelisiniz.

Close,CloseAll

Aktif dosyayı veya projedeki bütün dosyaları kapatır.

Add To Project

Projeye var olan Unitlerden (.PAS) ekler.

Remove form Project

Açılan pencereden seçilen unit veya formu projeden çıkarır.

Edit menüsü:Cut,Copy,Paste

Keme kopyalama ve yapıştırma işlemlerini yapar. Sadece kodları değil kontrolleride kesip yapıştırabilirsiniz. Bu işlem o kontrol ile aynı özelliklere sahip fakat isme sahip yeni kontroller oluşturulur.

Eğer bir kontrolün kopyasını çıkarırsanız oluşan yeni kontrol eski kontrole ait olay alt programlarını kullanacaktır.

Align to Grid

Seçilen kontrolün koordinatları form üzerindeki gridlere denk gelmiyorsa en yakın grid noktasına denk gelecek şekilde taşınır.

Brign To Front, Send To Back

Üst üste gelen kontrollerden birini öne ve arkaya almaya yarar.

Align

Seçilen kontrolleri aynı hizaya getirmeye yarar.

Size

Seçilen kontrollerin hepsinin aynı boya ve/veya aynı yüksekliğe sahip olmasını sağlar. Açılan pencerede seçile seçime hepsi en küçüğünün veya en büyüğünün boyuna getirilmesi sağlanır.

Scale

Form üzerindeki kontrollerin seçilen oranda büyültüp küçültmeye yarar. Bir seferde %25 ile %400 oranında ölçeklendirilebilir.

Tab Order

Form üzerindeki kontrollerin tab sırasını değiştirmeye yarar. Tab sırası kullanıcının kontroller arasında tab tuşu ile geçiş yaparken sırası ile hangi kontollere geçileceğini belirler. Açılan pencerede şu anki tab sırası görüntülenir. Aşağı/Yukarı düğmesi ile seçilen kontrolün tab sırası değiştirilebilir.

Lock Control

Form üzerindeki şu anki koordinatlarına kilitleyerek yerlerinin değiştirilmesini önler. Tekrar seçilirse bu kilit kalkar. Özellikle üzerinde bir çok kontrolün bulunduğu formlarda form tasarımı bittikten sonra yanlışlıkla kontrollerin yerinin değiştirilmesini önlemek için faydalı bir seçenektir. Özellikle bir çok kontrolün bulunduğu formlarda ekrana sığmayan kontrolleri de ekranda kaydırma çubuğu olmadan göstermek için kullanışlı bir seçenektir.Search menüsü :Find

Kod penceresinde herhangi bir ifadeyi bulmak için kullanılır.

Find in Files

Belirlenen bir dosyanın içinde bir ifade bulmak için kullanılır.

Replace

İstenilen ifadeleri bir diğeriyle değiştirmek için kullanılır. Aynı yerde geçen birden fazla olan ifadeler otomatik olarak tek adımda değiştirilir.

Search Again

Aranılan ifade F3 tuşu ile tekrar aratılır.

Incremental Search

Arama aşağı doğru devam ettirilir.

Goto Line Number

İstenile bir adıma tek adımda ulaşmak için kullanılır.

View Menüsü :Project souce

Projenin oluşturulması için gerekli olan kodu kod penceresinde gösterir.

Bu kod, proje oluşturulurken delphi tarafından oluşturulur.

Project Manager

Project manager penceresini görüntüler. Project manager penceresi normalde ekranda görülmez. Bu pencerede programınıza ait formlar ve unitler gösterilir. Bu pencere içindeki dosyalar DPR uzantılı bir dosyada tutulur. Projeden bir dosyayı çıkarmak için remove seçeneğini, pencereye var olan dosyalardan eklemek içinde add seçeneğini kullanabilirsiniz. Projenizle ilgili ayarları da options seçeneği ile yapabilirsiniz. Ekranda görülmeyen bir formu görüntülemek için bu penceredeki view form seçeneği kullanılabilir.

Object Inspector

Object inspector penceresini görüntüler. F11 kısayol tuşu ile de ulaşabilirsiniz. Bu pencere form üzerine component paletten yerleştirilen her kontrolün özellik ve olaylarını belirler.

Alignment Palette

Bu pencere seçilen kontrolleri aynı hizaya getirmeye yarar.

Windows List

O anda açık olan pencerelerin listesini gösterir.Listeden seçili olan pencereye geçiş yapabilirsiniz.

Component List

Form üzerinde kullanabileceğimiz kontrol elemanlarını göstermeye ve istenilen form üzerine almaya yarar.

Break Points

Programı adım adım çalıştırırken programın bir noktaya kadar çalışıp geçici olarak durmasını sağlamak ve o noktadaki değişkenlerin değerlerini incelemek için belirli noktalara F5 tuşu ile breakpointler konabilir. Programınıza fazla sayıda breakpoint koyduysanız bunları takip etmek için bu menü seçeneğini kullanabilirsiniz.

Call Stack

Bu seçenekte adım adım çalıştırmada kullanılır. Şu anda çalışan fonksiyonun hangi fonksiyonlar tarafından çağrıldığını gösterir. Özellikle kendi kendini çağıran prosedürler söz konusu ile prosedürün kaç düzeyde kendini çağırdığını görmek için gereklidir.

Watches

Program adım adım çalıştırılırken değişkenleri izlemek üzere run-add watch seçeneği ile eklenmiş değişkenlerin bulunduğu pencereyi görüntüler. Bu pencerede değerleri izlemek üzere eklenmiş değişkenlerin değerleri görülmektedir. Bu değişkenlere yeni birisini eklemek için listedeki boş bir satırı çift tıklayabilir, listedeki değişkenlerden birini silmek için del tuşuna basabilirsiniz.

Toggle Form/Unit

Formlar ve unitler arasında geçiş yapmak için kullanılabilecek bir seçenek. F12 kısayol tuşu ile de kolayca geçebilirsiniz.

Unit

Şu anda projede mevcut olan unitleri bir pencerede listeleyerek bunları seçip görüntüleme imkanı verir.

Forms

Şu anda projede mevcut olan formları bir pencerede listeleyerek bunları seçip görüntüleme imkanı verir.New Edit Window

Şu andaki kod penceresinin bir kopyasını yeni bir kod penceresi ile gösterir. Bunlardan birinde yaptığınız değişiklik diğerinde de anında yapılır. Bu yeni pencere size kodunuzun aynı anda göremediğiniz kısımlarını göme imkanı verir.Project Menüsü :Add to project

Projeye var olan unitlerden eklemeye yarar. Seçeneği seçtiğinizde karşınıza çıkan dialog penceresinde istediğiniz unit ilgili klasörden bulunup eklenebilir.

Remove from project

Açılan pencere vasıtasıyla seçilen formları veya unitleri projeden çıkarır.

Import type library

Bu seçenekle açılan pencere vasıtasıyla bilgisayarınızda kullandığınız ve kontrol elemanlarını içeren kütüphane dosyalarını projenize ekleyebilirsiniz. Buradaki add düğmesi bu pencereye yeni kütüphane dosyaları ekler. Remove düğmesi de penceredeki dosyaları kaldırır. Ok düğmesi ise seçili olan dosyayı bir unit olarak projeye ekler.

Compile

Programı çalıştırmadan derler. Örneğin bir DLL dosyası yazılırken bu dosya çalıştırılamaz. Bunun sadece derlenmesi gerekir.

Build All

Compile veya run seçeneği ile derlenen projede bütün unitler ve formlar derlenmez. Bunun yerine en son derlemeden sonra değişen dosyalar derlenir. Build all seçeneği değişmiş olsun olmasın bütün dosyaları yeniden derler.

Syntax Check

Bu seçenek Link yanmadan sadece yazım hataları olup olmadığını kontrol eder.

Information

Program derlendikten sonra proje hakkındaki teknik bilgiyi bir dialog penceresi ile görüntüler.

Options

Programla ilgili ayarların yapılabileceği pencereyi açar. Bu pencerede yapılan ayarlar sadece şu andaki projeyi etkileyecektir. Eğer bütün projeler için bu ayarların kullanılmasını istiyorsanız default düğmesini işaretlemelisiniz. Penceredeki forms tabı kısmı(bölümü)’nda main form kutusunda programın hangi formun ana form olacağı belirlenir. Normalde projede ilk oluşturulan form ana formdur ve ilk olarak bu formla program çalışmaya başlar.

Auto create forms listesinde hangi formların otomatik olarak oluşturulacağı belirlenir. Diğer listede (available forms listesi) bulunan formlar ise otomatik olarak oluşturulamaz. Bunları oluşturmak için create metodu kullanılmalıdır. Hangi formları otomatik olarak oluşturulup oluşturulamayacağını formları bu listeler arasında taşıyarak belirleyebilirsiniz.

Application tabında ise programın başlığı, help dosyasının ismi ve ikonu belirlenir. Proje için bir help dosyası belirlenmişse kullanıcı programı çalıştırırken F1 tuşuna basarsa bu help dosyası winhelp32 aracılığıyla görüntülenir ve kullanıcının üzerinde bulunduğu kontrolün helpcontextID özelliği ile belirlenen konu gösterilir.( Bu numaralı konunun ne olduğu help dosyası tasarlanırken belirlenir

Title kutusunda belirlenen başlık ise formun değil programın başlığıdır. Bu başlık program minimize edildiğinde, görev çubuğunda görülen isimdir.

Icon kutusunda belirlenen ikon da title özelliği gibi forma ait değil programa ait ikondur. Yukarıdaki durumlarda da yine bu ikonla temsil edilir.Run :Run

Programı derleyip çalıştırır. Program zaten derlenmişse sadece çalıştırır. Ayrıca programın çalışması kırılmışsa kaldığı yerden devam ettirir. F9 kısayol tuşu da kullanılabilir.

Parameters

Program komut satırından parametre alıyorsa tasarım aşamasında komut satırı parametreleri buradan verilir.

Program Reset

Programın çalışmasını durdurur. Ancak bu işlem bazen sitem kaynaklarının azalmasına sebep olabilir. Böyle bir durum söz konusu ise delphi sizi uyaracaktır. Program bu seçenek sonlandırıldığında açık olan dosyalar kapatılır, component library’den oluşturulmuş kontrollere verilen sistem kaynakları geri alınır ve değişkenler bellekten atılır. Ancak programınızda kendi kodlarınızla oluşturduğunuz sistem kaynağı tüketen bileşenlerin kullandığı kaynaklar serbest bırakılmayacaktır.Hata Ayıklama İşlemleri

Eğer programın sonsuz döngüye girmesi sebebi ile normal yollardan kapatamıyor ve program reset menüsüne de ulaşamıyorsanız Ctrl+Alt+SysReg tuşlarına bamayı deneyin.

Menüdeki diğer seçenekler vasıtası ile program adım adım çalıştırılarak programdaki hatalar ayıklanabilir. Bahsedilen hatalar yazım hataları değil mantık hatalarıdır. Program adım adım çalıştırılarak değişkenlerin durumu bu seçenekler vasıtasıyla incelenebilir.
<LI class=MsoNormal>Programı debug modunda çalıştırmak için F8(step over) veya F7(trace intro) tuşu kullanılabilir. <LI class=MsoNormal>Ayrıca belirli bir satıra kadar çalışması içinde F5(Add breakpoint) tuşu ile durulacak satır belirlendikten sonra F9 tuşu ile derlenir. <LI class=MsoNormal>Programa bu işlemler yapılmada başlansa bile program pause seçeneği ile programın çalışması durdurulup debug moduna geçilebilir.
Bu modda değişkenlerin durumu fonksiyonların çağrılma sırası görülebilir.
Step Over(F8)

Programı bir onraki satıra kadar çalıştırır. Her satırı tek tek çalıştırıp eskisini görmek için kullanılabilir.

Trace Intro(F7)

Step over gibi satırları tek tek çalıştırmaya yarar, ancak step over’den farklı olarak eğer satırda bir fonksiyon çağrısı varsa fonksiyona gidilir.

Add Breakpoint(F5)

Programı F8 ile adım adım çalıştırmak her zaman kullanışlı değildir. Örneğin 1’den 1000’e kadar olan bir for-do döngüsünden F8 ile çıkmak zordur. Bu gibi durumlarda break point dediğimiz, programdaki bazı satırlara F5 ile kesme konur ve F9 ile program çalıştırılır. Kontrol kesme konan satıra program kırılır ve sonuçlar bu şekilde izlenebilir.

Show Execution Point

Kursörü şu anda çalışacak satıra götürür.

Add Watch

Program çalışırken izlenecek değişkenler bu seçenek ile eklenir. Bu yöntemle eklenen değişkenlerin değerleri watch list penceresinde görüntülenir.(Bu pencereyi view-watches menü seçeneği ile görüntüleyebilirsiniz Global ve o anda çalışan prosedürdeki local değişkenlerin şu naki değerleri pencerede görüntülenir.

Add watch seçeneği bir inputbox penceresi açarak izlenecek değişkeni girmenize imkan verir. Bu penceredeki expression kutusuna izlenecek değişkenin adı girilir.

Enabled seçeneği kaldırılırsa değişkenin değeri listede gösterilmez. Bir çok değişkeni birlikte izliyorsanız programın çalışması yavaşlayacaktır. O anda değerine ihtiyaç duymadığınız bazı değişkenleri bu yöntemle izlenmesini durdurabilirsiniz.

Radio düğmeleri ile değişkenin uygun başka bir formatta gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Default seçeneği değişkeni orijinal haliyle gösterir. Örneğin integer bir değişkenin hexadecimal sistemde gösterilmesi için hex integer seçeneği kullanılabilir.

Memory Dump seçeneği değişkenin bellekteki halini gösterir. Örneğin bir string değişkenin bellekte durumunu görmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. String’in ilk byte’nın karakter sayısını gösterdiğini görebilirsiniz.

Evaluate/Modify

Bu seçenekle girilen değişkenin sadece o andaki değeri öğrenilebilir veya değiştirilebilir. Add watch seçeneğinden farklı olarak değişken debug penceresine eklenmez ve sürekli takip edilmez. Sadece seçildiği andaki değeri görüntülenir. Bu seçenek bir inputbox penceresi açarak değişkeni girmenize ve değiştirmenize imkan verir.

Expression kutusuna değişkenin adı girilir. Evalute komutu değişkenin şu anki değerini görüntüler. Bu değer değiştirilmek isteniyorsa New value kutusuna değişkenin almadı istenen yeni değer girildikten sonra Modify düğmesi kullanılır. Ayrıca view-call stack seçeneği ile de şu anda çalışan prosedürün kimler tarafından çağrıldığı görülebilir.Component Menüsü :New

Yeni bir component dosyası oluşturmak için kullanılır.

Install Component

Component palete yeni kontroller eklemek için kullanılır.

Configure Palette

Component palette yer alan kontrollerin yerlerini değiştirmek için veya silmek için kullanılır.

Import Activex Control

Activex (OCX) kontrollerini de delphi ile kullanabilirsiniz. Bu menü ile açılan aşağıdaki pencereyi kullanarak sisteminize kayıt yapılmış activex kontrollerinden seçtiklerinizi ekleyebileceğiniz gibi Add düğmesi ile de yeni OCX dosyalarını ekleyebilirsiniz.Database Menüsü :

Explore

Database explorer programını çalıştırır.

SQL Monitor

SQL monitor programını çalıştırır.

Form Wizard

Programa database formları eklemek için yardımcı olur. Açılan pencereler takip edilerek formun tipini, kullanacağı database dosyasını ve bu dosyadaki anları seçmenizi sağlayarak bir database formu oluşturmanızı sağlar.Tools Menüsü :

Environment Options

Bu seçenekle açılan pencereden editörle ilgili özellikler belirlenir.

Repository

Delphi kendi formlarınızı hazırlayarak bunları daha sonrada standart form olarak kullanmanıza imkan verir. Bu pencere vasıtası ile hazırlanan formlar galeriye eklenerek daha sonra new-form seçeneği ile yeni bir form oluştururken buraya eklediğiniz formlardan birini seçebilmenizi sağlar.

Configure Tools

Tools menüsüne çok kullandığınız programlardan ekleyebilirsiniz. Bu menüye yeni program eklemek için tools menüsünün configure tools seçeneği kullanılır.Sağ Fare Tuşunun Kullanımı

Windows altında çalışan programların çoğu sağ fare tuşunu destekler. Böylece sağ fare tuşu ile açılan popup menüler aracılığıyla yapılacak işlemlere oldukça hızlı errişim sağlanmış olur.

Form Üzerinde Sağ Fare Tuşu

Form üzerinde sağ fare tuşu tıklanacak olursa açılan popup menüdeki seçenekler edit menüsü ile aynıdır.

Align to Grid

Seçilen kontrolün koordinatları form üzerindeki gridlere denk gelmiyorsa en yakın grid noktasına denk gelecek şekilde taşınır.

Brign To Front, Send To Back

Üst üste gelen kontrollerden birini öne ve arkaya almaya yarar.

Align

Seçilen kontrolleri aynı hizaya getirmeye yarar. Açılan penceredeki radio düğmeleri kullanılarak seçili olan eleman sağdan,solan,üstten,merkezden,alttan aynı hizaya getirilebilir. Hatta seçili olan elemanlar formun tam ortasına alınabilir.

(Center in window seçeneği ile)

Size

Seçilen kontrollerin hepsinin aynı boya ve/veya aynı yüksekliğe sahip olmasını sağlar. Açılan pencerede seçile seçime hepsi en küçüğünün veya en büyüğünün boyuna getirilmesi sağlanır. Buradaki no change seçeneği ile elemanlar üzerinde bir işlem yapılmazken, shrink to smallest seçeneğiyle, seçili olan en küçük boyutlu elemanın boyutuna, grow to largest ile de en büyük elemanın boyutuna getirilir. Width, heigth seçenekleri ile de seçili olan elemanları genişlik ve uzunlukları değiştirilir.

Scale

Form üzerindeki kontrollerin seçilen oranda büyültüp küçültmeye yarar. Bir seferde %25 ile %400 oranında ölçeklendirilebilir. Bu pencerenin kutusuna girilen sayısal ifade seçili olan elemanların boyutlarını değiştirir.

Tab Order

Form üzerindeki kontrollerin tab sırasını değiştirmeye yarar. Tab sırası kullanıcının kontroller arasında tab tuşu ile geçiş yaparken sırası ile hangi kontollere geçileceğini belirler. Açılan pencerede şu anki tab sırası görüntülenir. Aşağı/Yukarı düğmesi ile seçilen kontrolün tab sırası değiştirilebilir.

Creation Order

Uygulamanın oluşturduğu visual olmayan elemanları sırası bu pencere ile düzenlenebilir.

Kod Penceresinde Sağ Fare Tuşu

Close Page eçeneği ile mevcut kod penceresi kapatılır.

Open file at cursor : Kursörün bulunduğu pozisyona istenilen dosya, aç dialog kutusu ile eklenir.

Topic search eçili olan deyim hakkında online yardım görüntülenir.

Toggle marker : Kod editörünün istenilen yerine işaret koyar. Bu işlem birinci defasında işaret koyarken ikinci defasında kaldırır.

Go to marker : Daha önce işaretlemiş yere direkt cursoru konumlandırır.

Toggle breakpoint : Kod editörünün istenilen noktasına, program kesme noktası bırakılır veya kaldırılır.

Run to cursor : Kursörün bulunduğu noktaya kadar programı çalıştırır.

Evaluate/Modify : Bu menü seçeneği ile evaluate/modify dialog penceresi aktif hale getirilerek, var olan bir ifadenin değeri değiştirilebilir yada değerlendirilebilir.

Add watch at cursor : Menü seçeneğiyle watch dialog penceresi açılır. Burada gözleme pencereleri oluşturulur veya değiştirilir.

Read only : Menü seçeneğiyle mevcut açık olan dosyaya sadece okunabilirlik özelliği verilir. Dosya üzerinde herhengi bir değişiklik yapılmaz.

Message view : Hata mesajlarını gösterecek olan pencereyi görüntüler yada saklar.

Properties : Bu seçenekle kod penceresine ait bazı ayarlamaların yapıldığı pencere görüntülenir. Burada genel olarak kod editörü ile ilgili yazı ayarlamaları, renk ayarlamaları ve görüntü ayarlamaları yapılır.Project Inspector Penceresinde Sağ Fare TuşuExpand : Alt seçenekleri + ile temsil edilen özellikler için aktif hale gelir. Bu seçeneğin tıklanmasıyla alt seçeneklerde görülür.

Collapse : Alt seçenekleri açılmış özellikler için aktif hale gelir. Bu seçeneğin kullanılmasıyla alt seçenekli özellikler + halinde temsil edilir.

Saty on top : Object inspector penceresini daima en üstte tutar.

Hide : Object inspector penceresini gizler.

Help : Pencere ile ilgili yardım dosyasını açar.Component Paleti Sağ Fare TuşuConfigure : Component paletini yeniden belirlenen şekli ile kaydeder.

Show hints : Component paletinde bulunan elemanların isimlerini görüntüler.

Hide : Component paletini saklar.

Properties : Componentlerle ilgili bazı ayarlamaların yapıldığı pencereyi görüntüler