PASCAL, yapısal bir programlama dilidir. Bu dil ile yazılmış programları oluşturan komutlara baktığınızda bloklar halinde olduğunu görebilirsiniz. Belirli bir işlemi yerine getirmek için bir araya getirilmiş komutun ve/veya komutların oluşturduğu program parçasına blok denir.

PASCAL ‘da yazılan bir programın genel yapısını üç ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar;

1)Program Başlığı,
2)Bilgi Tanıtım Bölümü ve
3)Program İşlem Bölümü ‘dür.

Kısa bir örnek vermek gerekirse yazacağımız programlar kabaca şu dizilimde olacaktır:

Program program_adi
Tanımlamalar
Procedure ve Function ‘lar
Ana Program Kesimi


Bu örneği biraz daha genişletirsek;

Program ProgramAdi
Uses

{ Kullanılacak unitler }
Type

{ Özel veri tipleri }
Const

{ Sabitler }
Var

{ Değişkenler }
Label

{ Etiketler }
Procedure ProcedureAdi
Type.....
Const.....
Label.....
Var.....
Begin
{ Procedure ile ilgi kısım }
End;
Function FonksiyonAdi
Type.....
Const.....
Label.....
Var.....
Begin
{ Fonksiyon ile ilgi kısım }
End;
BEGIN

{ Ana Program Kesimi }
END.


1) Program Başlığı: Kodların en başında “Program ....” şeklinde tanımlanan kısımdır. Programa bir isim vermek amacıyla kullanılır ancak bir zorunluluğu yoktur. Vereceğiniz tanıtıcı isim en fazla 30 karakter uzunluğunda olabilir.


2) Bilgi Tanıtım Bölümü: Program içinde kullanılacak bilgilerin tanımlandığı bölümdür. Belirli bloklara ayrılır. Bunlar:

UNIT: Programcıya kodlamada kolaylık sağlayan kütüphanelere verilen addır.
USES: Kullanılacak kütüphaneler bildirilir. (crt, dos, printer vs
LABEL: Etiket isimleri tanımlanır. (Goto komutuyla kullanmak için)
CONST: Program içinde hiç değişmeyecek bilgiler tanımlanır. (Mesela pi sayısı gibi)
TYPE: Özel veri tipleri oluşturmak için kullanılır.
VAR: Değişken tanımlamak için kullanılır.
PROCEDURE: Program parçalarını belli isimler altında hazırlayıp daha sonra bir komut gibi kullanmak için oluşturulur. Bu blok içinde tanımlanan var,const,type ve label bölümleri sadece tanımlanan procedure için geçerlidir. Programın diğer kısımlarında kullanılamazlar.
FUNCTION: Program parçalarını belli isimler altında hazırlayıp daha sonra bir fonksiyon gibi kullanmak için oluşturulur. Bu blok içinde tanımlanan var,const,type ve label bölümleri sadece tanımlanan function için geçerlidir. Programın diğer kısımlarında kullanılamazlar.