Ethernet ağlarda adresleme için MAC (Media Access Control) adresleri kullanılır. MAC adresleri
herbir NIC (Network Interface Card) ‘in içine donanım olarak kazınmıştır ve 48 bitlik bir sayıdır. Bu 48 bitin ilk
24 bit’i bu kartı üreten firmayı tanımlayan koddur. Geriye kalan 24 bit ise o karta ait tanımlayıcı bir koddur. Bir
ethernet ağda aynı MAC adresine sahip iki cihaz olamaz. Zaten MAC adresleride dünyada bulunan herbir
NIC için tekdir. Örnek bir MAC adresi A0-CC-AC-03-55-B9 şeklindedir
Ethernet ,kolay kurulumu ,bakımı ve yeni teknolojilere adapte olabilme özellikleriyle günümüzde en çok
kullanılan ağ teknolojilerinin başında yer alır. Ethernet ağlarda yola erişim yöntemi olarak CSMA/CD
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect ) kullanılır. Bu yöntemde aynı anda birden fazla
cihazın aynı yol üzerinden veri göndermesi engellenmiş olur. Veri gönderecek cihaz ilk önce yolu dinler ve
eğer yolda herhangi bir veri yoksa kendi verisini yola çıkarır. Eğer iki cihaz aynı anda yola veri çikarmaya
çalışırlarsa bu durumda collision(çakışma) olur ve bu iki cihazda hatı bırakır. Ardından yeniden hatta
çıkmak için restgele hesaplanan bir süre beklerler. Bu süreyi hesaplamak için kulllanılan algoritmalar “back-
off” algoritmaları olarak adlandırılır

Aşağıda ethernet ağlarda tanımlanmış dünya standartlarını bulabilirsiniz
10Base-2 (Thinnet) 10 Mbps 185 metre 50 µηο’luk sonlandırıcı ile sonlandırılmış ince koaksiyel kablo.
10Base-5 (Thicknet) 10 Mbps 500 metre 50 µηο’luk sonlandırıcı ile sonlandırılmış kalın koaksiyel kablo.
10Base-T 10 Mbps 100 metre Cat 3, Cat 4 ,Cat 5 UTP kablo.
10Base-F 10 Mbps 2 Km Fiber Optik 100Base-TX 100 Mbps 100 metre Cat 5 UTP veya Type 1 STP
100Base-T4 100 Mbps 100 metre Cat 3,Cat 4,Cat 5 UTP
100Base-FX 100 Mbps 450 metre-2 Km Fiber Optik
1000Base-LX 1000 Mbps 440 metre-3 Km Single Mod veya Multi Mod Fiber Optik kablo.
1000Base-SX 1000 Mbps 260 –550 metre Multi Mod Fiber Optik kablo.
1000Base-CX 1000 Mbps 25 metre Bakır kablo.
1000Base-T 1000 Mbps 100 metre Cat 5 UTP

Ethernet DEC ,Intel ve Xerox firmaları tarafından 1980 yılıda duyurulmuştur.


Alıntıdır..