Serileştirme nedir?


Serialization (yazının bundan sonraki bölümlerinde “serileştirme” adı ile anılacaktır); bir nesnenin saklanacak / transfer edilecek forma dönüştürülmesi işlemidir.
Serileştirmenin tersi olarak adlandırılan Deserialization ise, bir akışın (Stream) nesne modeline dönüştürülmesi işlemi olarak adlandırılır.
.NET Framework içerisinde buluan System.Runtime.Serialization isim uzayından erişebileceğimiz serileştirme sınıfları ve araçları sayesinde, kendi nesnelerimizi istediğimiz formatta saklayabiliriz.
.NET Framework, bize serileştirme için iki metod sunar;
  • XML ve SOAP Serileştirme (XML and SOAP Serialization)
  • İkili Serileştirme (Binary Serialization)
İkili serileştirme, tür bağımlılığı açısından önemlidir. İkili serileştirme işlemi daha çok birbirinden bağımsız iki uygulama arasında nesne modellerini taşımak için kullanılır.
Bu metod ile örneğin; bir nesne modelini diskinizdeki bir dosyaya, yada networkteki başka bir bilgisayara hatta .NET remoting kullanarak farklı bir domain içerisinde bulunan bir bilgisayardaki uygulamalara bile taşıyabilirsiniz.
XML ve SOAP serileştirme ise, tür esnekliği ile ön plana çıkmaktadır. XML serileştirme işleminde sadece ortak özellik ve metodlar serileştirilebilir. Bu modelde verinizi, kullanacak olan uygulamayı kısıtlamadan saklayabilirsiniz. XML ve SOAP açık bir standart olduğundan ve her türlü uygulama tarafından rahatlıkla okunabildiğinden veri paylaşımı oldukça hızlı sağlanabilmektedir.


Alıntıdır!..