GİRİŞ
PIC’ ler RAM, EPROM, EEPROM, PIA gibi mikroişlemci sistemlerinde bulunması gereken temel elemanları tek bir çatı altında toplayan entegrelerdir. Bütün bu elemanların tek bir entegre altında toplanması ile mikroişlemci tabanlı sistemli tabanların boyutları küçülmüş, sistem maliyetlerinde kayda değer bir azalma sağlanmış ve en önemlisi bu tip sistemlerin tasarlanması daha kolay bir hale getirilmiştir. CPU, RAM, EPROM, PIA elemanlarının birbirleri arasındaki bağlantıyı sağlayacak adres Bus, Data Bus ve Kontrol Bus sistem kartı üzerinde bulunmayacaktır. Çünkü bunların tamamı PIC üretici firma tarafından PIC entegresinin içine yerleştirilmiştir. Yukarıda sayılan önemli özelliklerinden dolayı PIC entegreleri son zamanlarda oldukça revaçta olan elektronik elemanlardır.
Bu bölümde anlatılacak olan MICROCHIP firmasına ait olan 16FXX serisi PIC’ ler şu özelliklere sahiptirler. PIC içinde yapılan programı işleyen işlemci RISC mimarisine benzer bir mimari ile donatılmıştır.
RISC mimarisi mikroişlemci tasarımında kullanılan ve temelde iki kısma ayrılan
mimari tipinden biridir. Bunlar RISC ve CISC mimarileridir. RISC mimarisinde
mikroişlemci komut seti üzerinde bulunan komutların sayısı azalmakta ve bu komutların
hepsi tek bir saat darbesinde ( CYCLE ) tamamlanması sağlanmıştır.(Dallanma
komutları hariç, bu komutlar iki saat darbesinde tanımlanabilmektedir.) Açıktır ki komut
sayısının azalması ile mikroişlemcinin işlem kabiliyetinde bir azalma meydana gelecektir.
Bu sorun, temel işlemlerin tek bir komut ile halledilmesi yerine bazı komutların ardışık
olarak kullanılması ile giderilmektedir. Komut setinin daraltılması ile öğretilecek komut
sayısı azalırken mikroişlemcinin programlanması biraz daha zor hale gelmektedir. Ancak
deneyimli bir programcı için RISC mimarisine sahip mikroişlemcinin programlanması
hiçbir sorun oluşturmayacaktır.


Alıntıdır!..