ARİTMETİK MANTIK BİRİMİ

Mikroişlemcinin birinci derece önem taşıyan bir birimidir. Mikroişlemcinin İŞLEM GÜCÜNÜ aritmetik lojik işlem birimi belirlemektedir. ALU ' nun değişik işlemleri yapabildiği oranda MİKROİŞLEMCİ önem kazanmaktadır.

Teknikteki gelişmelere paralel olarak ALU devreleri de sürekli gelişim içerisinde bulunmaktadır.

Başlangıçta LSI (Large Scale Integration ) tekniği ile üretilen elemanlar 1980'lerden başlayarak VLSI tekniği ile üretilmiş ve her yeni üretimde de bir taraftan işlem kapasitelerinin ve inzin artırımı sağlanırken diğer taraftan boyutlar biraz daha küçültülmüştür.ARİTMETİK MANTIK BİRİMİN İŞLEVİ

Aritmetik mantık birimi mikroişlemcinin işlem yapan birimdir. ALU' nun yapabildiği işlemler şu iki ana gurup altında toplanır:

1- Aritmetiksel işlemler

2- Mantıksal işlemlerARİTMETİK MANTIK BİRİMİNİN YAPISI

ALU işlemleri ADDER (toplayıcı) ve SHIFTER (kaydırıcı) denilen iki esas devre ile gerçekleştirilir. Genelde, bu esas devreler ALU olarak anılmaktadır.

Ancak bilgileri depolayıcı ve değerlendirici bazı yardımcı devrelerden de yararlanılır.

Bu yardımcı devreler:· AKÜMÜLATÖR

Başlangıç ve sonuç bilgilerini depolamak için akümülatör kullanılır. Bazı mikroişlemcilerde akümülatör yerine VERİ KAYDEDİCİ (data reg) kullanılmıştır. MC 68000'lerde olduğu gibi· GEÇİÇİ KAYDEDİCİ (TEMPORARY REGISTER)

Bellekten alınan işlem bilgilerinin ilk durak yeri: geçici kaydedicidir.· BAYRAK KAYDEDİCİ (FLAG REGISTER)

Bazı mikroişlemcilerde bayrak kaydedici yerine ; ALU tarafından yapılan işlemlerin sonucunu gösteren ve bu sonuçları değerlendirme ortamını yaratan devredir.

Bu sonuçlara göre bazı düzeltmeler gerekiyorsa bilgisayar bunları kendi kendine yapabildiği gibi bayrak ekrana çağrılarak bazı uyarılarının dışarıdan yapılması da mümkün olmaktadır.

Durum kaydedici veya Koşul kodu kaydedici değimleri de kullanılır. Aritmetik lojik işlem birimi ve bu yardımcı devrelerinin tümüne birden ALU gurubu denir. Yalnızca ALU denildiğinde ise asıl işlem yürütücü kısım olan ADDER ve SHIFTER amaçlanır.ALU gurubu mikroişlemci kaç bitlik ise o kadar bit uzunluğundaki bir kelimeyi aynı anda işlemektedir. Örneğin 8 bit 16 bit 32 bit gibiALU gurubu program gereğince gerek giriş-çıkış kapısından gerekse bellekten veri yoluyla gelen verileri aritmetiksel veya mantıksal oluşuna göre gerekli işlemlere tabi tutarak sonuç bilgilerini yine veri yolu üzerinden belleğe veya giriş çıkış kapısına (1/0) aktarır. Yönlendirme kontrol birimi tarafından sağlanmaktadır

Alıntıdır!..