Eklentiler olmadan tarayıcınızı kullanmak istiyorsanız kullanacağınız basit bir parametre işinizi fazlasıyla görecektir.
Eklentiler olmadan tarayıcınızı kullanmak istiyorsanız "-setoff" parametresini komut satırına yazın.

CHIP