While döngüsünün mantigi da aslinda Repeat'a benzer. Repeat'a "Su sart olana kadar döngüyü sürdür" diyorsak While'a da "Su sart oldugu sürece döngüyü sürdür" diyoruz. While kelimesinin anlami "iken", do kelimesinin anlami ise "yap" demektir. Bu durumda "While sart do" ise "sart dogru iken yap" anlamindadir. While döngüsünün Genel Kullanimi;

while (sart ya da sartlar) do islem...
seklinde olup birden çok islem yaptirilmak istendiginde begin-end blogu kullanilir

while (sart ya da sartlar) do beginislem 1islem 2islem 3......end;
Simdi repeat ile yaptigimiza 1'den 10'a kadar sayilari yazdirma islemini while ile yapalim:

Program while_denemesi;uses crt;Varsayi:byte;begin clrscr;sayi:=1;while (sayi<=10) do beginwriteln(sayi);sayi:=sayi+1; {Sayi'nin degeri 1 artiriliyor}end;{While dongusunun sonu}readln;{Enter'a basilmasi bekleniyor...}end.{Programin Sonu}
Bu progarmdaki döngü Türkçe'ye "sayi 10'dan küçük ya da 10'a esit oldugu sürece begin ile end arasindaki islemleri yap" ya da "sayi 11'den küçük iken su islemleri yap.." diye tercüme edilebilir.