Ağ (network) kavramı, var olankaynakların kullanıcılar tarafından beraber kullanılması, bilgiye ortakulaşmaları ve buna bağlı olarak da maliyet ve zaman tasarrufusağlanılması gereksiniminden ortaya çıkmıştır. Bu temel kuraldanhareketle oluşan ağlar günümüzde uzaktaki bilgiye erişim (Web), kişiseliletişim (E-mail, ICQ, IRC, Video-konferans), interaktif eğlence(Web-Tv, oyunlar) gibi kavramlarla hayatımızda önemli bir yerkaplamaktadır. Bir ağın oluşabilmesi için minimum iki makineye, bunlaratakılı olarak ağ kartlarına ve de bağlantıyı sağlamak içinde kabloyaihtiyaç vardır.
Ağların Gelişimi ve Ağ Teknolojileri

Ana Makine (MainFrame) Modeli:

Ağkavramı ilk olarak Ana Makine (MainFrame) teknolojisi ile ortayaçıkmıştır. Ana makinenin kendi işlemcisi (CPU), sabit diski (harddisk),ve bunları kumanda etmek için bir ekranı ve klavyesi ve de terminallerebağlı seri portları vardı. Bu aptal terminaller (dumb terminal) sadeceekran ve klavyeden oluşurdu, yani bir deyişle pasif makinelerdi.Terminallerin yerel bir disk alanları da olmadığı için bilgiyi anamakine üzerinde saklarlardı. Tüm yük ana makinenin üzerindeydi ve buyüzden çok pahalıydı. En büyük dezavantajı tabii ki güvenilir olmaması,yani ana makinede çıkacak bir sorunun tüm sistemi etkilemesi,terminallerin kendi başlarına işlem yapabilme kaabiliyetlerininolmaması idi. Bu önemli sorun halen çok popüler olan İstemci/Sunucu(Client/Server) modelinin doğmasına yol açtı.

İstemci / Sunucu (Client/ Server) Modeli:

İstemci/Sunucumodeli ile pasif terminaller yerine kendi başlarına işlemler yapabilenve kendi sabit disklerinde programlar saklayabilen makineler geldi.Böylece her istemci kendi başlarına belirli işlemleri yerinegetirebilmekte, yetersiz durumda kaldıklarında ise o işe özelleşmişolan sunuculara başvurmakta idiler. Örneğin her istemcide ofisuygulamaları, masa üstü yayıncılık, oyun programları kullanılması bunarağmen veri tabanı ya da web gibi uygulamalarda bir sunucuya erişilmesigibi.

Eşlenik Ağ (Peer to Peer) Modeli:

İstemci/Sunucumodelinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte istemcilerin daha önplana çıktığı, özelleşmiş sunuculara ihtiyaç duyulmayan ağ örnekleri deortaya çıkmaya başladı. Bu ağlarda makineler yaklaşık özelliklerde idive işleyiş olarak birbirlerine üstünlük sağlamıyorlardı. Örnek; tamamenWindows 95/98 kullanan ağlar.

Ağ Teknolojilerinde Güç Sıralamasıİnternetin Doğuşu

İnternettam anlamıyla ağlar arası ağdır. Bu kavramı açmak gerekirse büyük küçükbinlerce ağın birleşmesinden oluşmuş en büyük ağdır. Bir kişiye,kuruluşa, ülkeye özel değildir. İnternet kavramı aslında 1969'da savaşsonrasında düşünülen DARPA (Defense Advanced Research Project Agency -İleri Düzey Savunma Araştırmaları Kurumu) isimli basit bir projedenibaretti. Bu proje büyük bilgisayarları birbirine bağlamayı ve neolursa olsun bu bağı koparmamayı amaçlıyordu. Klasik bir ağ tarzında,bu ağdaki tek bir bağlantının kopması veya ana sunucunun imha edilmesidurumunda bu ağ çökecektir. Bu yüzden teknisyenler istemci-sunucumodeli yerine her bilgisayarın birbirine eşit özelliklerde olduğutürdeş ağ modeli tercih ettiler. İlk bağlantı California ve Utah'taolan 4 bilgisayar arasında idi. Yavaş yavaş üniversitelerin debağlanmasıyla ağ giderek büyümeye başladı. Bu proje daha sonra ARPANET(Advanced Research Projects Agency Network) adını aldı. Sivil kişi vekuruluşların da bağlanmasıyla tüm Amerikayı kapsamaya başladı. ARPANETin beklenenden fazla büyümesiyle askeri kısmı MILNET adıyla ayrıldı vedaha sonra da ARPANET gelişerek bügünkü adıyla INTERNET adını aldı.
Ağ Çalışma Prensipleri

Temel olarak ağlarda iki tip çalışma prensibi vardır:
Yayın (Broadcast): Ağa atılan bir paketin her bilgisayara gönderilmesi.
Noktadan noktaya (Point to Point): Ağa atılan bir paketin özel bir noktaya iletilmesi.
Ağların çalışma prensipi genelde yayın tarzındadır. Buna rağmen İnternet omurgası noktadan noktaya çalışmaktadır.

Büyüklüklerine Göre Ağlar

LAN(Local Area Network) Yerel Alan Ağı: Kurulabilecek en küçük çaplı ağolmakla birlikte büyüklükleri bir oda veya bir binayla sınırlı kalmayıp1 km'ye kadar çıkabilmektedir. Örneğin küçük ve orta derecelikurumların ağları.

WAN (Wide Area Network) Geniş Alan Ağı:Aralarında 1 km'den fazla mesafe olan LAN ların birleşmeleriyle meydanagelirler. Türkiye'deki en meşhur WAN'lardan biri Turnet (Türkiye içomurgası), bir diğeri Ulaknet'tir (Üniversiteler arası ağ).MAN(Metropolitan Area Network) Metropol Alan Ağı: WAN'ların şehir bazındaya da şehirler arası birleştirilmeleriyle oluşur, fakat günümüzde MANkavramı kullanılmamakta, yerine WAN terimi tercih edilmektedir.Mesafe Tablosu 10 m Oda 100 m Bina 1 km Fabrika / Kampüs 10 km Şehir 100 km Ülke 1000 km Bölge 1000 km Dünya

Ağ Topolojileri

Ağın fiziksel yapısı, kablolarla bağlantı şeklidir. Temel 3 topoloji vardır:

Kuyruk (Bus):

Doğrusalbir hat üzerinde kurulmuş bir yapıya sahiptir. Makineler kabloyaT-konnektörler aracılığıyla bağlanırlar ve kablonun rezistansınıdüşürmemek için açıkta kalan iki ucuna sonlandırıcılar takılır. 10 mpshızda çalışır. Bir makinede veya kablonun herhangi bir noktasındaoluşan arıza tüm sistemin çalışmasını engeller. Bu dezavantajına rağmenkurulumu en kolay yapı olduğu için tercih edilmektedir. Maksimumkapasitesi 10-12 makine olup, iki makine arası maksimum mesafe inceeş-eksenli (thin coaxial) kablo kullanıldığında 185 m, kalın eş-eksenli(thick coaxial) kablo kullanıldığında 500 metredir.Zincir (Ring):

Kuyrukyapısındaki bir ağın sonlandırıcıların çıkarılarak iki ucununbirleştirilmesiyle oluşan ağ yapısıdır. En yaygın uygulaması IBM'e aitolan Token Ring topolojisidir. 4 mps veya 16 mps hızda çalışır. Kuyrukyapısının tüm özelliklerini taşımakla birlikte ağda bulunan düşük hızlıbir kart tüm sistemi yavaşlatır. Zincir yapısında ağda varolduğudüşünülen sanal bir jeton (token) tüm makineleri sırayla dolaşır vebilgi alışverişi bu şekilde sağlanır.Yıldız (Star)

Diğerlerindenfarklı olarak, kablo,konnektör ve ağ kartına ek olarak hub,switch gibidiğer cihazlar kullanılarak oluşturulan ağ yapılarıdır. Genelde UTP(Unshielded Twisted Pair) korumasız çift dolanmış ya da STP (ShieldedTwisted Pair) korumalı çift dolanmış kablo kullanılarak oluşturulur vebilgisayarlarla bağlantı cihazının (hub gibi) maksimum mesafesi 100metredir. Kullanılan çift dolanmış kablonun ve ağ kartının çeşitinegöre farklı hızlarda çalışır. Her bilgisayarın bağlantısındaki problemyalnızca onun çalışmasını engellerken, ağdaki diğer cihazlarçalışmalarına devam ederler. Ancak bağlantı cihazlarındaki (hub,switch) problemler, o cihaza bağlanan tüm cihazların çalışmasınıengeller. Diğerlerine göre daha güvenilir fakat pahalı çözümler sunar.OSI Katmanları

Herteknojik üründe olduğu gibi ağlarda da standartları belirleyen birkuruluş vardır. Bu kurum ISO (International Standards Organization)olarak bilinir ve ağ haberleşmesinde 7 katmandan oluşan OSI (OpenSystem Interconnection) açık sistemler arası bağlantı kurallarınıbelirlemiştir. Bir ağ oluşturmak için fiziksel gereksinimlerin dışında,cihazların haberleşebilmeleri için ortak bir anlaşma biçimine yani birtakım protokollere ihtiyaç duyulur. Her protokolün çalıştığı katmanyaptığı işe göre değişmektedir. Bu bahsedilen katmanlar şu şekildesıralanmaktadır:

7 Uygulama / Application
6 Sunum / Presentation
5 Oturum / Session
4 Taşıma / Transport
3 Ağ / Network
2 Veri iletim / Data Link
1 Fiziksel / Physical

Uygulamakatmanı kullanıcıya en yakın olan ve programla iletişimini sağlayankatman, fiziksel katman ise en uzak olan ve kablodaki veri transferiniiçeren katmandır. Bir veri demeti, programın uygulama katmanındanfiziksel katmana kadar çeşitli işlemlerden geçip (enkapsüle edilip),kablo üzerinden ağa ve oradan da diğer bilgisayarlara ulaşıp tam tersiişleme tabi tutularak, uygulama katmanına çıkarak diğer kullanıcılarailetilir. İnternette ve ağ uygulamalarında yaygın olarak kullanılanTCP/IP protokolünün uygulanmasında ise 6 ve 5 numaralı katmanlaruygulama katmanının içine dahil edilir ve sonuç olarak ortaya melez(hybrid) bir yapı ortaya çıkar.

TCP / IP Modeli:
7 Uygulama / Application
------
------
4 Taşıma / Transport
3 Ağ / Network
2 Veri iletim / Data Link
1 Fiziksel / Physical

Melez (Hybrid) Model (OSI & TCP/IP)
5 Uygulama / Application
4 Taşıma / Transport
3 Ağ / Network
2 Veri iletim / Data Link
1 Fiziksel / Physical
Ortayaçıkan bu melez model bundan sonraki anlatımların temelini oluşturacakve her katman detaylarıyla ayrı başlıklar altında incelenecektir. Bumodele göre katmanlarda çalışan bazı protokol örnekleri ise şöyledir:

5 HTTP,TELNET,SMTP, IRC
4 TCP
3 IP
2 PPP
1 BNC

5 CNC
4 SPX
3 IPX
2 Ethernet
1 UTP

Fiziksel Katman

Bukatman tamamiyle fiziksel bağlantıdan sorumlu olup, kablo, konnektorgibi parçalardan meydana gelmektedir. Ağ yapılarında kullanılan kablotürleri:

Eş-eksenli (coaxial / BNC): Televizyon kablosunun dahaesnek ve ince olanıdır. Bakır tellerden ve üzerinde manyetik korumadanibarettir. İnce ve kalın olmak üzere iki çeşittir. İnce olanının taşımamesafesi 185m. Kalın olanının ki ise 500 metredir. Bu nedenler kalıneş-eksenli kablolar genelde omurga yapılarında kullanılır.

Çiftdolanmış (twisted pair / UTP-STP): 8 tane çifte dolanmış teldenibarettir. 10 Mbit hızda çalışırken bunların yanlızca 4 tanesikullanılır. 100 Mbit çalışabilmesi için bu 8 telin belirli bir sıratakip eder durumda bağlanması gerekmektedir. Korumalı (STP) vekorumasız (UTP) olarak iki çeşittir. STP genelde fabrikalar gibimanyetik alanların ya da fiziksel darbenin çok olabileceği yerlerdetercih edilir ve daha pahalıdır. Hıza göre şöyle ayrılır:

CAT3 10 mps.
CAT4 4-16 mps.
CAT5 100 mps.
CAT6 1000 mps.
CAT7 1000 mps.

Bunlar dışında fiber kablo, kablolu TV, telefon hatları veya kiralık hatlar (leased line) fiziksel katmana dahildir.

Yükseltici(Repeater): Kablonun kapasitesinden daha fazla mesafelere bağlantıkurulması gerektiğinde araya bir yükseltici konularak sinyalingüçlendirilmesini sağlayan cihazdır.Hub: Yıldızyapısındaki ağlarda merkezi bağlantıyı sağlayan cihazdır. Üzerindekiport sayısıyla isimlendirilir ve bu portlara makineler takılır. Hubaslında içerisinde tüm portları birbirine bağlayan kablolardan oluşmuşbir cihazdır ve kablolardan taşınan bilgiyi anlama kapasitesine sahipdeğildir. Yanlızca bir porttan gelen paketleri diğer bütün portlarayayın (broadcast) şeklinde iletir. Bu yüzden fiziksel katmana dahildir.Modem:Bilgisayarın dijital sinyallerini analoga çevirerek kablo üzerindeniletilmesini sağlayan cihazdır. 19600, 28800, 57600 Kb hızlarındaçeşitli tipleri vardır. Kiralık hatlarda kullanılan modemlere senkronmodem, çevirmeli bağlantılarda (dial-up) ise asenkron modemkullanılmalıdır.Veri İletimi Katmanı (Data / Link)

Bukatman framelerle uğraşır. Giden veri akışının düzgün olmasını sağlar.Hata düzeltme yapar. Bütün bu işlemlerden sorumlu olan eleman ağkartıdır. Ağlarda bulunabilen frame tipleri ise şöyledir: 802.2Ethernet II
802.3 Ethernet
802.4 Token Bus
802.5 Token Ring

Mac(Media Access Control) Adresi: Ağ kartı olan her makinenin bir de MACadresi vardır. Bu adres o ağ kartı üzerine, üretildiği firma tarafındanROM üzerine kaydedilir ve bir daha değiştirilemez. MAC adresi aitolduğu kartın bağlı olduğu makineyi bulunduğu LAN içerisinde ayırtetmekte, daha doğrusu haberleşmede kullanılır. Her üretici firmaya aitolan MAC adresi havuzu farklı olduğundan teorik olarak aynı MAC adresiiki farklı kart üzerinde bulunamaz. Bu olasılık gerçekleşse bile aynıağ ortamı içerisinde çalışmadıkları sürece ağda bir problemlekarşılaşılmaz.

Switch: MAC adresleri mertebesinde çalışan bircihazdır. Portlarına bağlanan makinelerin MAC adreslerini kenditablosuna kaydeder ve switch içerisindeki data transferi noktadannoktaya gerçekleşir. Switchler hublara göre daha akıllı ve pahalıcihazlardır ve kendi üzerlerinde işlemcileri ve hafızaları vardır.Switch ler yanlızca makinelerin direk olarak bağlanması için değil aynizamanda ağların yükünü azaltmak için kullanılırlar. Diyelim kibirbirine bağlı 4 adet 16 portluk hub var. Bu ağdaki yayın trafiği vepaket çarpışmaları bayağı yüksek olacaktır. Bu durumlarda ağa birmerkezi switch koyup buradan hubları besleme yöntemine gidilmelidir.Böylece her bir hubda oluşan trafik diğer hublara yayın olarakyansımayacak ve lokal kalacak, hublar arası iletişm gerektiğinde isenoktadan noktaya gerçekleşecektir. İyi bir switch yüksek bir hafızaya,portlara aktarım ve portlar arası iletim hızına sahip olmalıdır. Eğerport başına düşen hafıza veya dinamik olarak paylaşılan hafıza düşükise daha sonra gelen paketler o portun hafızasında tutulamıyacak vetekrar yollanması istenecektir. Switchler bir ağı hızlandırır fakatikiye bölmezler.Ağ (Network)Katmanı

Ağkatmanının tek görevi adreslemeyi sağlamaktır. Adresleme bir anlamdaağdaki paketin yolunu bulabilmesidir. İnternette adresleme içinkullanılan protokole IP, bu protokolun kullandığı adreslere ise IPadresleri denir. IP adresleri her biri 8 bit yer kaplayan ve 0-255arsında olan 4 oktetten oluşurlar. IP adresleri birinci oktetlerinegöre 5'e ayrılırlar:

A grubu 0.0.0.0 - 127.255.255.255
B grubu 128.0.0.0 - 191.255.255.255
C grubu 192.0.0.0 - 223.255.255.255
D grubu 224.0.0.0 - 239.255.255.255
E grubu 240.0.0.0 - 255.255.255.255

Tümağlarda yanlızca A,B ve C grupları kullanılır. D grubu multicast adıverilen IP leri gruplayarak mesaj gönderen uygulamalarda (multimedyagibi) nadir olarak kullanılır. E grubu ise reserve edilmiştir vekullanılmamaktadır.
IP adresleri Avrupada RIPE adı verilen birkuruluş dağıtmaktadır. Herhangi bir IP yi kullanabilmek için RIPE ebaşvurup, onun size tahsis ettiği adresleri kullanmanız gerekmektedir.Aksi halde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmanız içten bile değildir.Fakat bu bahsedilen 5 grup içerisinde halkın kullanımına açılmış veİnternet üzerinde kullanılmayan özel (private) IP adresleri vardır:

A grubu - 10.0.0.0
B grubu - 172.16.0.0
C grubu - 192.168.0.0

Yukarıdabelirtilen özel IP lerin kullanımı herkese açıktır. Bunlar dışında birde test amaçlı kullanılan ve her makinenin kendisini belirttiği kabuledilen bir başka IP adresi de 127.0.0.1 dir.
IP adresleri her zamanalt ağ maskesi (subnet mask) ile birlikte kullanılmaktadır. Subnet maskbir IP adresinin bağlı olduğu ağ adresini belirlemeye yarar. Standartsubnet mask lar şu şekildedir.

A grubu - 255.0.0.0
B grubu - 255.255.0.0
C grubu - 255.255.255.0

Buna göre her gruptan birer IP adresi alıp, ilgili ağ adreslerini bulursak:

A grubu - 255.0.0.0 - 10.91.7.3 - 10.0.0.0
B grubu - 255.255.0.0 - 130.44.51.6 - 130.44.0.0
C grubu - 255.255.255.0 - 200.15.1.1 - 200.15.1.0

Yukarıdakitablo bölünmemiş ağ adresleri, yani standart alt-ağ maskeleri ilegeçerlidir. Bölünmemiş ağ adreslerinde bulunan IP adresleri sayılarıise şöyledir:
Grup Ağ Adresi Sayısı Adreslenebilir Makine Sayısı A 126 (255*255*255)-2 B 63*255 (255*255)-2 C 31*255*255 255-2

Birağ adresindeki IP adreslerini ikinin üsleri şeklinde bölüp birden fazlaağ oluşturmak mümkündür. Buna alt-ağ oluşturmak (subnetting) denir.Bunu yapmak için bölümlenmiş alt-ağ maskeleri kullanmak lazımdır. Budeğerler aşağıdaki tablodaki gibidir:
Alt-Ağ Sayısı A Grubu SubnetMask B Grubu Subnet Mask C Grubu Subnet Mask 2 255.128.0.0255.255.128.0 255.255.255.128 4 255.192.0.0 255.255.192.0255.255.255.192 8 255.224.0.0 255.255.224.0 255.255.255.224 16255.240.0.0 255.255.240.0 255.255.255.240 32 255.248.0.0 255.255.248.0255.255.255.248 64 255.252.0.0 255.255.252.0 255.255.255.252
Bu tablo ya göre 192.168.1.0 C grubu ağ adresini 4'e bölersek şu sonucu elde ederiz:

AğNumarası Ağ Adresi Yayın (Broadcast) Adresi Alt Ağ Maskesi 1192.168.1.0 192.168.1.63 255.255.255.192 2 192.168.1.64 192.168.1.127255.255.255.192 3 192.168.1.128 192.168.1.191 255.255.255.192 4192.168.1.192 192.168.1.255 255.255.255.192
Router (Yönlendirici):Networkler arası haberleşmenin yapılabilmesi için ara bağlantıyısağlayacak cihazlara router denir. Routerin bir işlemcisi, epromu veüzerinde bir işletim sistemi IOS (Internal Operating System) vardır.
RouterlarIP paketlerinin yönlendirilmesinden sorumludur ve bu yüzden üzerlerinderouting tabloları tanımlanmıştır. Routing tabloları iki çeşittirtatik ve dinamik.Aşağıda şekli gözüken ağ için statik routing tabloları şöyledir:
Statik Routing - Router A
HedefAlt Ağ Maskesi Interface Gateway 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1192.168.1.1 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.1.1 10.1.1.2 192.168.3.0255.255.255.0 10.0.1.1 10.0.2.2
Statik Routing - Router B
HedefAlt Ağ Maskesi Interface Gateway 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.1.210.0.1.1 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 192.168.3.0255.255.255.0 10.0.2.1 10.0.2.2

Dinamik Routing - Router A - Başlangıç

Dinamik Routing - Router A - Başlangıç
HedefAlt Ağ Maskesi Interface Gateway 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1192.168.1.1 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.1.1 10.0.1.2
Dinamik Routing - Router B - Başlangıç
HedefAlt Ağ Maskesi Interface Gateway 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2192.168.1.1 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.2.1 10.0.2.2
Dinamik Routing - Router A - RIP sonrası
HedefAlt Ağ Maskesi Interface Gateway 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1192.168.1.1 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.1.1 10.0.1.2 192.168.3.0255.255.255.0 10.0.1.1 10.0.2.2
Dinamik Routing - Router B - RIP sonrası
HedefAlt Ağ Maskesi Interface Gateway 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.1.210.0.1.1 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 192.168.3.0255.255.255.0 10.0.2.1 10.0.2.2

alıntı