Saçların Dökülmesi


Saçların dökülmesi insan sağlığı açısından bir problem teşkil etmez ama psikoljik nedenlerden dolayı saçlar insan hayatında büyük önem arz etmektedir.


Alopesi Nedir : Saçların kısmen veya tamamen dökülmesi.


Saçla kaplı bir başta yaklaşık 100.000 adet saç teli mevcuttur. Bir saç telinin ortalama ömrü 2-7 yıl arasında değişir. Bu süre sonunda saç kökünden yeni bir saç teli çıkmaya başlar ve eski saç teli dökülür. Günde 25 - 100 çivarında saç teli kaybı doğaldır. Bu saç dökülmesi çıkaçak saçlarla dengelenecektir. Saçlarınızı korumaya devam etmeniz yeterli.