+ Konu Cevapla
3 / 4 Sayfa BirinciBirinci 1 2 3 4 SonuncuSonuncu
11 den 15´e kadar. Toplam 18 Sayfa bulundu

İzmitliler Fan Club

 KOMEDI ve MIZAH Katagorisinde ve  Fan Kulüpler Forumunda Bulunan  İzmitliler Fan Club Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #11
  yaremce
  Misafir

  Tanımlı Ce: İzmitliler Fan Kulüp

  Tarih öncesinden beri kesintisiz iskan gören eski bir kent olan Nikomedia'dan ilk çağın yanı sıra Helenistik, Roma ve Bizans döneminden günümüze ulaşmış az da olsa bazı kalıntı ve buluntular vardır. Bu günkü yeni kent dokusu eski antik yerleşim üzerine kurulduğu için, antik kalıntıların çoğu yeni binaların temelleri altında kalmış durumdadır. Bunlardan taşınabilenler müzede sergilenmektedir.
  Ayrıntılı bilgi için Turizm Haritası sayfasına bakınız


  Akçakoca Anıt Mezarı Kandıra Kefken yolu yakınında, Babadağ'dadır. 1234-1328 arasında yaşadığı sanılan Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'e ait anıt mezarın Yapım Tarihi 1974'dür. Dışa açık piramidal gövdeli anıtın merkezinde basamaklarla çıkılan podyum üzerinde Akçakoca Bey'in mezarı yer almaktadır.
  Kurtuluş Savaşı sırasında Kocaeli bölgesinde Kuva-yı Milliye hareketlerini örgütleyen, Yahya Kaptan'ın anıt mezarı ise 8 Ocak 1920'de yaşadığı ve öldürüldüğü yer olan Tavşancıl'da bulunmaktadır.


  Kaiser Wilhelm Köşkü Hereke kıyısında, eskiden Sümerbank'a ait olan dokuma ve halı fabrikasının sınırları içindedir. Köşk Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm'in istanbul-İzmit Demiryolu'nun açılışı için İzmit'e geldiğinde kalması amacıyla inşa edildi. İtalyan mimar Raimondo d!Aronco tarafından yapılan köşkün parçaları Yıldız Sarayında hazırlandı ve parçlar Hereke'ye taşınarak üç günde monte edildi. ,
  20. yüzyılın başında yapılan Pembe Köşk Yukarı Pazar'dadır. Valilik tarafından onarımı yaptırılan yapı 3 katlı, kagir, giyotun pencereli bir konaktır.


  Eskihisar köyünde yer alan Kale, Anadoludaki benzerleri arasında sağlam olarak ayakta kalabilmiş ender yapıtlardan biridir. Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos tarafından dikdörtgen planlı, 4 kapılı ve 10 burçlu olarak yaptırıldığı sanılan kalenin ana girişi iki yuvarlak burç arasından kuzey cephededir. 1995 yılında kale restorasyonu sırasında yapılan temizlik çalışması esnasında Bizans dönemine ait mimari parçalar ortaya çıkarılmıştır. Sur duvarları üzerinde Bizans mimarisini gösteren işlemler mevcuttur. Binanın altında 8 sutunlu ve 15 kubbeli bizans sarnıcı ile 1.025 seyirci kapasiteli tiyatro ortaya çıkarılmıştır.

  Ressam, arkeolog ve müzeci Osman Hamdi Bey yazları, 1884'te Eskihisar köyünde köşk, resimhane, kayıkhane ve müştemilat olarak yaptırdığı bu evde geçirmiştir. Planlarını Fransız mimarisinden etkilenerek kendisinin çizdiği köşkün yapı malzemelerinin çoğunu yurtdışından getirtmiştir. Köşk I. Dünya Şavaşında karargah komutanına tahsis edilmiş, İsmet Paşa Kurtuluş Savaşına giderken bir kaç gün burada kalmış, 1933'te de Atatürk köşkü ve bahçeyi ziyaret etmiştir. 1987 yılından itibaren müze olarak hizmet veren köşkte Osman Hamdi Bey'in tablolarının röprodüksiyonları segilenmektedir.
  Demirciler köyündeki Demirciler Konağı 19. y.y. yapısıdır. Konağın içindeki kalemişi bezemeler ve mimari üslup açısından önemlidir.
  19. yüzyıl geleneksel Türk evlerinin bulunduğu Kapanca Sokak ve yakın çevresinde 32 adet korunması gereken yapı bulunmaktadır. Bu sokakda bulunan 18 ev özellikleri yaşatılarak dış cephe ve çatıları İZEYAP tarafından yapılmıştır.
  Saatçi Ali Efendi Konağı İzmit, Veli Ahmet Mahallesindedir. 1776 tarihli yapı, İzmit'te günümüze kadar gelebilen en erken tarihli konak özelliği gösterir. Üç katlıdır. Vitraylı çifte camlı, kemerli pencereleri, içte ve dışta kalemişi bezemeleri ile konak geçirdiği restorasyon sonrasında 1987'de Etnografya Müzesi olarak hizmete açıldı.
  izmit Mutasarrıfı hasan Paşa tarafından 1863'te yaptırılan Redif Dairesi ikinci ampir üslubunda, yarı kagir kışla tipi bir yapıdır. izmit'in Osmanlı döneminde redif (ihtiyat, yedek) subayları için yapılmış askeri yapılarından olan Redif Dairesinin iç mekan tavan bezemeleri önemlidir.
  İzmit kent surları bu gün bile görülebilir durumdadır. Roma dönemine ait dış surlar geniş bir alanı kaplar. Kentin en yüksek bölümünü çevreleyen surlar Bizans dönemine ait iç kaledir.
  Her antik kentte olduğu gibi Nikomedia'da da antik çağda şehri çevreleyen surlarla dış etkilere karşı korunmuş bir akropol vardır. Etrafı surlarla çevrili akropolün kalıntıları kentin kuzayindedir.
  Kentin Doğu kesiminde ve hastane bayırı denilen yerde antik çağda kente su sağlayan kalıntılar görülmektedir.
  Su perileri nymphalara adanmış, İnönü Caddesi'nin bulunduğu bölgede yer alan Nymphaion (anıtsal eşme)'un kalıntıları müzede bulunmaktadır.
  Kentin Agorası, DMO binası ve Seka İlköğretim Okulu'nun bulunduğu yerden başlamakta ve Mannesman Boru Fabrikası'nın bulunduğu alana kadar yayılmaktadır.
  Sırrı paşa Konağı İzmit, Hazı Hasan Mahallesindedir. İzmit'in ilk mutasarrıfı olan Sırrı Paşa tarafından 19. y.y.'ın ikinci yarısında yaptırıldı. İki katlı konağın yüksek bahçe duvarlarında kullanılan taşlardan bir bölümü antik yapı kalıntılarına aittir. Konağın İç Mekan duvar bezemeleri Dolmabahçe Srayının restorasyonu için gelen ressamlar tarafından tezyin edildiği ileri sürülür.
  Portakal Hafız Konağı'da yine Hacı Hasan mahallesinde bulunan bir başka konaktır. 19. y.y. sonuna tarihlenen iki katlı kagir konak orta sofalı plan özelliğine sahiptir.
  Sultan Abdülaziz tarafından hassa mimarı Garabet Amira Balyan'a yaptırılan Kasr-ı Hümayun (Av köşkü, Hümkar Kasrı) Atatürk'ün ilk basın toplantısını yaptığı bina olma açısından önemlidir. İki katlı cephesi kesme taşla kaplı kasır, ince uzun yuvarlak kemerli pevcereleri, sutunceleri ile yeni-klasik özellikler gösterir. Uzun yıllar vilayet binası olan saray 1967-1993 yılları arasında İzmit Müzesi olarak kullanıldı.
  Süleyman Paşa Hamamı İzmit'in eski ticaret merkezi olan Ykarı Pazar'dadır. 14. yüzyıla ait, Orhan Gazi döneminin önemli yapılarından olan ve günümüze kadar gelebilen yapı, çifte hamam özelliği göstermektedir. İzmit'in ayakta kalan en erken tarihli Osmanlı dönemi yapısıdır.
  Mehmed Bey Hamamı, İzmit Kent merkezinde Fethiye Caddesin'dedir. Fevziye Camisi'yle birlikte Mehmed Bey tarafından 16. yüzyılda yaptırıldığı bilinir.

  Şehzade Gazi Süleyman Paşa tarafından 1332-1333 yıllarında yaptırıldığı bilinen Orhan Gazi Camisi İzmit'in en yüksek kesimindeki iç kalenin ortasında yer almaktadır. Onarım geçiren cami içindeki küçük kubbenin bezemeleri, taşıyıcıları ile silmeler Abdülmecid dönemi ampir üslup özellikleri göstermektedir.
  Gebzenin kuzeybatı kesiminde bulunan Çoban Mustafa Paşa Kulliyesi, medrese, darüşşifa, kütüphane, türbe ve kervansaraydan oluşan bir bütündür. Külliyenin yapımında Mimar Acem Ali ile Mimar Sinan'ın çalıştığı ileri sürülmektedir
  .

  Tarih öncesinden beri kesintisiz iskan gören eski bir kent olan Nikomedia'dan ilk çağın yanı sıra Helenistik, Roma ve Bizans döneminden günümüze ulaşmış az da olsa bazı kalıntı ve buluntular vardır. Bu günkü yeni kent dokusu eski antik yerleşim üzerine kurulduğu için, antik kalıntıların çoğu yeni binaların temelleri altında kalmış durumdadır. Bunlardan taşınabilenler müzede sergilenmektedir.
  Ayrıntılı bilgi için Turizm Haritası sayfasına bakınız


  Akçakoca Anıt Mezarı Kandıra Kefken yolu yakınında, Babadağ'dadır. 1234-1328 arasında yaşadığı sanılan Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'e ait anıt mezarın Yapım Tarihi 1974'dür. Dışa açık piramidal gövdeli anıtın merkezinde basamaklarla çıkılan podyum üzerinde Akçakoca Bey'in mezarı yer almaktadır.
  Kurtuluş Savaşı sırasında Kocaeli bölgesinde Kuva-yı Milliye hareketlerini örgütleyen, Yahya Kaptan'ın anıt mezarı ise 8 Ocak 1920'de yaşadığı ve öldürüldüğü yer olan Tavşancıl'da bulunmaktadır.


  Kaiser Wilhelm Köşkü Hereke kıyısında, eskiden Sümerbank'a ait olan dokuma ve halı fabrikasının sınırları içindedir. Köşk Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm'in istanbul-İzmit Demiryolu'nun açılışı için İzmit'e geldiğinde kalması amacıyla inşa edildi. İtalyan mimar Raimondo d!Aronco tarafından yapılan köşkün parçaları Yıldız Sarayında hazırlandı ve parçlar Hereke'ye taşınarak üç günde monte edildi. ,
  20. yüzyılın başında yapılan Pembe Köşk Yukarı Pazar'dadır. Valilik tarafından onarımı yaptırılan yapı 3 katlı, kagir, giyotun pencereli bir konaktır.


  Eskihisar köyünde yer alan Kale, Anadoludaki benzerleri arasında sağlam olarak ayakta kalabilmiş ender yapıtlardan biridir. Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos tarafından dikdörtgen planlı, 4 kapılı ve 10 burçlu olarak yaptırıldığı sanılan kalenin ana girişi iki yuvarlak burç arasından kuzey cephededir. 1995 yılında kale restorasyonu sırasında yapılan temizlik çalışması esnasında Bizans dönemine ait mimari parçalar ortaya çıkarılmıştır. Sur duvarları üzerinde Bizans mimarisini gösteren işlemler mevcuttur. Binanın altında 8 sutunlu ve 15 kubbeli bizans sarnıcı ile 1.025 seyirci kapasiteli tiyatro ortaya çıkarılmıştır.

  Ressam, arkeolog ve müzeci Osman Hamdi Bey yazları, 1884'te Eskihisar köyünde köşk, resimhane, kayıkhane ve müştemilat olarak yaptırdığı bu evde geçirmiştir. Planlarını Fransız mimarisinden etkilenerek kendisinin çizdiği köşkün yapı malzemelerinin çoğunu yurtdışından getirtmiştir. Köşk I. Dünya Şavaşında karargah komutanına tahsis edilmiş, İsmet Paşa Kurtuluş Savaşına giderken bir kaç gün burada kalmış, 1933'te de Atatürk köşkü ve bahçeyi ziyaret etmiştir. 1987 yılından itibaren müze olarak hizmet veren köşkte Osman Hamdi Bey'in tablolarının röprodüksiyonları segilenmektedir.
  Demirciler köyündeki Demirciler Konağı 19. y.y. yapısıdır. Konağın içindeki kalemişi bezemeler ve mimari üslup açısından önemlidir.
  19. yüzyıl geleneksel Türk evlerinin bulunduğu Kapanca Sokak ve yakın çevresinde 32 adet korunması gereken yapı bulunmaktadır. Bu sokakda bulunan 18 ev özellikleri yaşatılarak dış cephe ve çatıları İZEYAP tarafından yapılmıştır.
  Saatçi Ali Efendi Konağı İzmit, Veli Ahmet Mahallesindedir. 1776 tarihli yapı, İzmit'te günümüze kadar gelebilen en erken tarihli konak özelliği gösterir. Üç katlıdır. Vitraylı çifte camlı, kemerli pencereleri, içte ve dışta kalemişi bezemeleri ile konak geçirdiği restorasyon sonrasında 1987'de Etnografya Müzesi olarak hizmete açıldı.
  izmit Mutasarrıfı hasan Paşa tarafından 1863'te yaptırılan Redif Dairesi ikinci ampir üslubunda, yarı kagir kışla tipi bir yapıdır. izmit'in Osmanlı döneminde redif (ihtiyat, yedek) subayları için yapılmış askeri yapılarından olan Redif Dairesinin iç mekan tavan bezemeleri önemlidir.
  İzmit kent surları bu gün bile görülebilir durumdadır. Roma dönemine ait dış surlar geniş bir alanı kaplar. Kentin en yüksek bölümünü çevreleyen surlar Bizans dönemine ait iç kaledir.
  Her antik kentte olduğu gibi Nikomedia'da da antik çağda şehri çevreleyen surlarla dış etkilere karşı korunmuş bir akropol vardır. Etrafı surlarla çevrili akropolün kalıntıları kentin kuzayindedir.
  Kentin Doğu kesiminde ve hastane bayırı denilen yerde antik çağda kente su sağlayan kalıntılar görülmektedir.
  Su perileri nymphalara adanmış, İnönü Caddesi'nin bulunduğu bölgede yer alan Nymphaion (anıtsal eşme)'un kalıntıları müzede bulunmaktadır.
  Kentin Agorası, DMO binası ve Seka İlköğretim Okulu'nun bulunduğu yerden başlamakta ve Mannesman Boru Fabrikası'nın bulunduğu alana kadar yayılmaktadır.
  Sırrı paşa Konağı İzmit, Hazı Hasan Mahallesindedir. İzmit'in ilk mutasarrıfı olan Sırrı Paşa tarafından 19. y.y.'ın ikinci yarısında yaptırıldı. İki katlı konağın yüksek bahçe duvarlarında kullanılan taşlardan bir bölümü antik yapı kalıntılarına aittir. Konağın İç Mekan duvar bezemeleri Dolmabahçe Srayının restorasyonu için gelen ressamlar tarafından tezyin edildiği ileri sürülür.
  Portakal Hafız Konağı'da yine Hacı Hasan mahallesinde bulunan bir başka konaktır. 19. y.y. sonuna tarihlenen iki katlı kagir konak orta sofalı plan özelliğine sahiptir.
  Sultan Abdülaziz tarafından hassa mimarı Garabet Amira Balyan'a yaptırılan Kasr-ı Hümayun (Av köşkü, Hümkar Kasrı) Atatürk'ün ilk basın toplantısını yaptığı bina olma açısından önemlidir. İki katlı cephesi kesme taşla kaplı kasır, ince uzun yuvarlak kemerli pevcereleri, sutunceleri ile yeni-klasik özellikler gösterir. Uzun yıllar vilayet binası olan saray 1967-1993 yılları arasında İzmit Müzesi olarak kullanıldı.
  Süleyman Paşa Hamamı İzmit'in eski ticaret merkezi olan Ykarı Pazar'dadır. 14. yüzyıla ait, Orhan Gazi döneminin önemli yapılarından olan ve günümüze kadar gelebilen yapı, çifte hamam özelliği göstermektedir. İzmit'in ayakta kalan en erken tarihli Osmanlı dönemi yapısıdır.
  Mehmed Bey Hamamı, İzmit Kent merkezinde Fethiye Caddesin'dedir. Fevziye Camisi'yle birlikte Mehmed Bey tarafından 16. yüzyılda yaptırıldığı bilinir.

  Şehzade Gazi Süleyman Paşa tarafından 1332-1333 yıllarında yaptırıldığı bilinen Orhan Gazi Camisi İzmit'in en yüksek kesimindeki iç kalenin ortasında yer almaktadır. Onarım geçiren cami içindeki küçük kubbenin bezemeleri, taşıyıcıları ile silmeler Abdülmecid dönemi ampir üslup özellikleri göstermektedir.
  Gebzenin kuzeybatı kesiminde bulunan Çoban Mustafa Paşa Kulliyesi, medrese, darüşşifa, kütüphane, türbe ve kervansaraydan oluşan bir bütündür. Külliyenin yapımında Mimar Acem Ali ile Mimar Sinan'ın çalıştığı ileri sürülmektedir
  .

 2. #12
  yaremce
  Misafir

  Tanımlı Ce: İzmitliler Fan Kulüp

  (Kocaeli/Hereke marina)


  Kocaeli/Hereke gece)
  .... 3. #13
  ^^Mavinin Sessizliği^^ mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  3.415
  Blog Yazıları
  3
  Tecrübe Puanı
  107374635

  :ask: Tarihi Ve Turistik Yerler
  TARİHİ VE TURİSTİK YERLER  İzmit Surları: İzmit surları iki bölümdür. Moloz, taş ve tuğladan dış surlar Romalılardan, dışarıdan getirme malzeme ile yapılan iç surlar Bizanslılardan kalmadır.

  İzmit Surları geniş bir alana çevirmektedir. Dış surlar Baç Mahallesi Camiinin bulunduğu yerden başlar, doğu sırtlarının egemen noktalarını izleyerek Terzibayırı mevkinin kuzeyinden devam eder, bu sırtların zirvesinde bir kule ile birinci bölüm sona erer. Buradan batıya dönen surlar, ile birinci bölüm sona erer. Buradan batıya dönen surlar, ara ara kulelerle Bağ Çeşme mevkiinden Turgut Mahallesi Mescidinin arkasından geçer.

  Askeri hastanenin batısında Seka Bahçesine kavuşarak denize ulaşır. Bizans Çağına ait olan iç surlar İzmit’in kuzeyindeki tepede Orhan Mahallesindedir. Burası eski Nikomedya şehrinin akropolü durumundadır. Buraya İzmit Kalesi denilmektedir. İçinde Orhan Cami Vardır. İzmit surları Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar Döneminde onarım görmüştür.

  İzmit Tershanesi : Eskiçağda çevresi ormanlarla kaplı olan İzmit’te gemi inşa ediliyordu. İmparator Diokletianus’un İzmit’te bir tersane kurduğu bilinmektedir. İzmit’te ilk Türk Tersanesi Kanuni Sultan Süleyman’a deftadarlık etmiş olan Abdüsselam Efendi tarafından kurulmuştur.

  İzmit Tersanesinde, buharlı gemilerin çoğalarak ahşap gemilerin yerini aldığı yıllara kadar gemi yapımı devam etmiştir. Tersane köprülüler zamanında genişletildi. Venediklilerle savaşan Osmanlı donanması İzmit’te yapıldı. On dokuzuncu yüzyıl başlarında tersanenin çalışmaları gerilemeye başladı. Yirminci yüzyılın başında çalışmalarını tamamı durdurmuştu. Cumhuriyet Döneminde yeni tersanenin körfezin karşısında Gölcük’te kurulması üzerine _selfdan kayboldu.

  Eskihisar Kalesi : Gebze’nin Eskihisar köyünün doğusundaki bir tepe üzerindedir. Kale,dış sur ve iç kaleden oluşmaktadır. Kale, Bir dizi tuğla, bir dizi taş örülerek yapılmıştır. Duvarlarında tuğladan yapılmış süslemeler vardır. Dikdörtgen planlı kale, yarım daire ve dörtgen kulelerle desteklenmiştir. Kalenin Bizanslılar Döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir.

  Fatih Sebili : Gebze dolaylarında Tekfur Çayırındadır. Fatih Sultan Mehmet Mısır Seferine çıktığında Gebze Tekfur Çayırında ordu karargahında vefat etmiş, onun hatırasına burada çeşme şeklinde sebil yapılmıştır. Deniz Hamamı Kalıntıları: Gölcük ilçesi Değirmendere Bucağı, Tekeli koyunda İmparator Herakliyus tatafından yaptırılmış deniz hamamı kalıntıları vardır.


  Arızlı Yer altı Mezarları : İzmit’te Zeytinlik mevkiindedir. Üst mezarı binası ile altında ve yanlarında 10 bölümden (hypojeden) oluşmaktadır. Mezarların dördüncü yüzyılın _selfları ile beşinci yüzyılın başlarına ait olduğu tahmin edilmektedir.

  Gonca Mezar Anıtı:Halıdere il Gonca arasındadır. Bir kaide üzerine oturtulmuş lahit ve ayrıntılardan oluşmaktadır. Mezar üçüncü yüzyılda yapılmış. Üzerinde yazıtlar ve tasvirler vardır.

  Eski tapınak ve Okul : İzmit’in Akmeşe Bucağında Gregoryanlara ait büyük bir Hristiyan tapınağı ve el sanatları öğretim sitesinden günümüzde bu sitenin ipekböcekçiliği yapılan binası ayakta kalmıştır.

  Su Kemerleri : Antik Nikomedi’ya su getiren kemerler, kentin doğusundadır. Sarıca köyü’nün batısında ki vadide iki, doğusunda ise bir büyük su kemeri vardır. Bu kemerlerden köye yakın olan ikisi iki katlı ve beş gözlüdür.

  Nymphaion Çeşmesi : İstanbul Caddesi, Yeni Turan İlkokulu yanıdadır. 2.yüzyılda Romalılar tarafından yapılmıştır. Anadolu’nun en büyük çeşmelrindendir.Korint düzeninde süslü olan cephesi kemrinin üzeride yazıtıvardır. (Su perileri) Nymph’lar adına yapılan kutsal çeşmelere Nymphion adı verilmiştir.

  Agora : Bugün,sümer okulu yanında Devlet Malzeme Ofisi bahçesinde kalmıştır. Agora’ya ait mermer bloklar ofisi çevreleyen kuzey duvarında kullanılmıştır.

  Agustus Tapınağı : Yeni Doğan Mahlle’sindedir. Romalılar tarafıdan yapılan tapınak bugün bir yıkntı halindedir.
  Hagios Pantelemon Manastrı : Kentin batısında , Manastır tepesinin yamacındadır.Manastra ait5 m yüksekliğindeki istinat duvarları yamaçta görülebilir.

  Sarnıç : İzmit’in doğusunda Cedid mahallesi’nde, Hastane bayırı’ndadır. Kısmen toprağa gömülüdür. Bizans döneminde 250 m lik bir alanı kaplayan ve 1.500 m3 su aldığı hesaplanan sarnıcın bazı sütun ve kemrleri bugün ayaktadır.

  Av Köşkü(İzmit Müzesi) : Demiryolunun kuzeyinde saat kulesi’nin yanında Sultan Abdüllaziz tarafında av köşkü olarak yaptırılmıştır. Uzun süre hükümet konağı olarak kullanılmış, 1967′de müzeye çevrilmiştir. Barok üslüpta olan bina iki katlıdır, dış yüzü mermer sütunlarla çevrilidir, Denize bakan yüzünde ikinci kat pencerelerin üstü tuğlalarla süslüdür.

  Altkattaki salonlarda, toprak çanak, çömlekler, figürlü kendirler, heykeller, mezar taşları, büstler, madeni ve camesreler , üat katta ise Abdullaziz’in özel eşyaları Osmanlı ve Anadolu beyliklerine ait paralar ve çeşitli etnografig parçalar sergilen mektedir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırsında bu binada kalmıştır.

  Pertev Paşa Külliyesi : İzmit’teki en eski ve en önemli tarihi yapıladandır. 16. yüzyılda Pertev Mehmed Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırlmıştır. Külliye caamii, hamam,medrese, kervensaray ve imaretten oluşur.

  Pertev Paşa Camii : İzmt’in güneydoğusunda demir yolu ankara yolu arasında, Yenicuma Mahallesi’ndedir. Kentin en büyük ve en güzel camii sayılan yapıyı 1579′da Rumeli Beyler Beyi Mehmed Pertev Paşa Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Yenicuma Camii adıyla tanınır.

  Kesme taştan, kare planlı olarak yapılmıştır. Altı kubbeli son cemat yeri sonradan kapatılmıştır. Kubbesinin sekizgen kasnağında 24 pencere bulunan camiin içi süslemelidir.Memerden mihrabı ve minberi geometrik motiflerle bezenmiştir. yanında bir çeşmeyele bir hamam vardır.

  Orhan Camii : İç kalenin _selfsında, Orhan Mahallesi:’nde, bir set üzerindedir. 1355′te Kocaeli sancakbeyi süleyman tarafından ,kiliseden çevirtilerek babasını adı verilmiştir. İzmit’in en eski cammiidir. Kareplanlı olan bina, ahşap bir çatıyla örtülüdür. Camiin yanındaki,Canfeda Kethüda Kadın’ın yaptıdığı çeşme, 1827′de onarılmıştır.

  Akça Koca Camii : Yukarı Pazar’dadır. İzmit’i fetheden akçakoca tarafından yapılan camii çeşitli tarihlerde onarım görmüştür.
  İmaret Cami : İzmit’te Tepecik Mahallesinde Kanuni Sultan Süleyman zamanında Deftardar Abdüsselam Efendi tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 1776 depreminde yıkılan cami 1872′de Altıcıoğlu Hatice Hanım tarafından yenilenmiştir. Cami çatı örtülü, tek minarelidir.

  Baç Camii (Urgancı Ahmet Çelebi Camii) : İzmit’in Baç Mahallesindedir. Cami Urgancı Ahmet Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Çatı örtülü, tek minarelidir. Bunlardan başka izmit’te hayırsever ve ünlü kişiler tarafından yaptırılmış mescidler vardır. Saat Kulesi : Atatürk Anıtı’nın arkasındaki parktadır.

  Abdulhamid II’nin tahta çıkışını 25′inci yıldöneminde (1901) İzmit Valisi Musa Kazım tarafından yaptırılmıştır,1970′te halkın ve kağıt fabrikasının yardımı ile onarılmıştır.Mimarı Vedat Bey’dir. Kullenin duvarları renkli mermer kaplıdır. Beş katlı olan kule, teraslı geniş bir taban üzerine yükselmektedir. Kulenin üst katında saatler, alt katında bir kapı ve çeşmeler bulunmaktadır. Çatısı kurşun kaplı sivri külah biçimindedir.

  Fevziye Camii : Demiryolunun güneyinde eski otagar yakınındadır. İzmit’li Mehmed Bey tarafından yaptırıldığından Mehmed Bey Camii diye tanınır. Mimar Sinan’ın eseri olan cami, harap olduğundan, Mahmut II zamanında kaptan-ı Derya Hain (Firari) Ahmet paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bu yüzden “Fevziye Camii” adını almıştır. 1894′teki yer sarsıntısında yıkılan camiin yerine bugünkü cami yapılmıştır.

  Mustafa Paşa Camii : Gebze Çarşısı’nda, Bağdat Caddesi üzeindedir. 1523′te Rumeli beylerbeyi Çoban Mustafa Tarafından yaptırılmıştır. Mimar Acem Ali’nin eseridir. Sonradan Mimar Sinan tarafından onarılmıştır. Kesme taştan, kare plan olarak yapılmıştır. Son cemaat yeri altı sütun uzerinde beş kubbeyle örtülmüştür. Tek şerefli minaresi sağdadır.

  Ana mekan dört duvara binen büyük bir kubbeyle örtülüdür. Mihrap ve minberi renki taş levhalar ve küfi yazılarla süslüdür.Mermer mihrabı mozaiklerle , mermer minberi geometrik motiflerle süslenmiştir. Cami’nin güney tarafındaki iki kat pencereli, sekiz köşeli ve kubbeli türbe,kesme taştan yapılmıştır. Türbede Cami yaptıran Çoban Mustafa Paşa’nın sundukası vardır.

  Hannibal’ın Anıt mezarı : Ünlü Kartacalı komutanını anıt mezarı Gebze yakınlarındadır. Selvilerler alanın _selfsında Hannibal’ın büyüklüğünü simgeleyen 24 ton ağırlığında bir taş lahit yer alır. Taş lahidin üzerinde hannibal’ın bir portresi vardır.

  Osman Hamdi Bey Müzesi : Türk müzeciliğin kurucusu ressam Osman Hamdi Bey’in Eskihisar’daki yalısı restore edilerek müze haline getirilmiştir. Müzede Osman Hamdi Bey’in taploları sergilenmektedir.

  Fatih Sebili : Gebze yakınındaki Hünkar Çayırı Semtindedir. Fatih Sultan Mehmed, Mısır seferine çıkarkan burada ölmüştür. Bu çeşme onun anısına yapılmıştır.

  Keiser Köşkü : Sümerbank Hereke Halı Fabrikası’nın bahçesindeki köşk, 1942′de Alman İmparatoru Wilhem Keiser’in Türkiye gezisi nedeniyle yapılmıştır.


  Akçakoca Anıt Merkezi: Kandıra ilçesinde Babadağı’nın Kocaeli’nin Fatihi Akçakoca’nın anıt mezarı vardır.

  Karadeniz Kıyıları : Kocaeli’nin Karadeniz kıyılarında çeşitli doğal güzellikler görülebilir. Kefken,Kerpe ve kovanağızı’nda ince kumlu plajlar vardır. Özellikle Kefken,Kerpe kıyılarında çeşitli dinlenme tesisleri ve lokantalar bulunur.
  Hereke : Hereke, halılarıyla ünlüdür. En değerli Türk halıları burada dokunur.

  Kartepe : Kocaeli’nin kış sporları merkezidir. İzmit’in güneydoğusunda, denizden 1.606 metre yüksekliktedir. Kartepe çevresinde küçük göllerde lezzetli balıklar bulunur.

  Saatçi Ali Efendi Konağı : 1774′te İzmit’in denize hakim, dik yamaçlı bir tepesine yapılmıştır. Çeşitli yıllarda onarım gören konak, en son 1987′de restore edilmiş ve Etnografya Müzesi olarak açılmıştır. Müzede Kocaeli ve çevresinden derlenmiş çeşitli esreler sergilenmektedir.

  Mehmet Bey Hamamı : İzmit’te çarşı içindedir. İznikli Mehmet Bey tarafından 1560 yılında yaptırılmıştır. Planına ve yapı tekniğine göre Mimar Sinan’ın yapmış olduğu düşünülmektedir.

  Süleyman Paşa Hamamı: On dördüncü yüzyılda yapılmıştır. Sekiz kubbeli hamamın günümüzde kalıntıları görülebilmektedir.
  Yeni Hamam : İzmit’te, Kolordu binasının karşısında İstanbul Caddesindedir. On sekizinci yüzyıl _selflarında
  yapılmış olan bu hamamın planı İstanbul’daki Cağaloğlu Hamamının planına benzemektedir.

  Yalı Hamamı: Eski Balık pazarınında on dokuzuncu yüzyılda yapılmış, son onarımda eklerle genişletilmiştir.

  Küçük Hamam: İzmit’in doğusunda, Hüseyin Paşa Camii yakınındadır. On dokuzuncu yüzyılda yapılmıştır.

  Mısırlıoğlu Çeşmesi : Hoca Hasan Mahallesi Alaca Mescit Sokağındadır. 1713′te Mısırlıoğlu adlı bir hayırsever tarafından yaptırılmıştır iki yüzlü bir meydan çeşmesidir.

  Kanuni Süleyman Köprüsü : Gebze’nin doğusunda Dilovası Deresi üzerindedir. 65 metre uzunluğundaki köprünün _selfsında üç büyük gözü vardır. Ayaklarının _selfsında boşalma gözleri bulunmaktadır. On altıncı yüz yılda yapılmıştır.


 4. #14
  ^^Mavinin Sessizliği^^ mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  3.415
  Blog Yazıları
  3
  Tecrübe Puanı
  107374635

  :ask: Ce: İzmitliler Fan Kulüp  paylaşımlar için tşkler yaremcem...

  ilk üye sensin....


 5. #15
  ^^Mavinin Sessizliği^^ mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını mavidamla Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  3.415
  Blog Yazıları
  3
  Tecrübe Puanı
  107374635

  :ask: Tarihi Çınar Ağaçları (İzmit Merkez)

  Tarihi Çınar Ağaçları (İzmit Merkez)  1873’de Demiryolu bölgeden geçtikten sonra İzmit’in Mutasarrıfı (yani vali ile belediye başkanı yetkisinde olan mülki amiri) Sırrı Paşa demiryolu boyunca baştanbaşa Çınar Ağaçları ile donatmıştır. Dikiliş şekli oldukça basittir. O zamanlar yapılan dar demiryolu güzergâhının her iki dış cephesine dizi dizi dikilmişlerdir.


  Neredeyse 100 yaşın üzerinde olan bu değerli ağaçlarımız zaman içinde kent betonlaşıp taşlaşırken bazıları bilerek bazıları ise bilinmez nedenlerle bir tür kıyımı uğramıştır.  Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tescil edilen bu tarihi çınarlar İzmit’in sembolü olmuştur.  Konu mavidamla tarafından (11-03-2007 Saat 18:06 ) de değistirilmistir.

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08-19-2015, 13:44
 2. S Club 7 - S Club Party (S Club Party Şarkı Sözleri )
  By ħєчħαт * in forum Yabanci Sarkı Sözleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-02-2009, 19:40
 3. Pussycat Dolls - Out Of This Club (Out Of This Club Şarkı Sözleri)
  By YüxєxєS in forum Yabanci Sarkı Sözleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-19-2009, 16:55
 4. Club-Club Oyunu
  By ~aTRoPa~ in forum Manken Oyunları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-11-2009, 22:00
 5. Winx Club İfade Paketi,Baktabul Winx Club İfadeleri
  By zeynep in forum MSN İfadeler (Emoticons)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-27-2008, 11:18

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0