+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

sofizm,sofist filozoflar kimlerdir?,sofizm hakkında..

 Eğitim Öğretim Bölümü Katagorisinde ve  Felsefe - Sosyoloji Forumunda Bulunan  sofizm,sofist filozoflar kimlerdir?,sofizm hakkında.. Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  serapqq
  Misafir

  Tanımlı sofizm,sofist filozoflar kimlerdir?,sofizm hakkında..

  SOFİSTLER
  Sofizm (terimini kullanmakla bir
  Sofistik dizgenin olmuş olduğunu imlemek istiyor diyelim:Yunan
  sofistleri olarak bildiğiniz insanlar hem yetenek hem de görüşler
  açısından birbirlerinden büyük ölçüde ayrılıyorlardı; bir eğilimi ya da
  hareketi temsil etmektedirler, bir okulu değil.) böylece ilgilendiği
  konuyla -insan uygarlık ve töreleri- eski Yunan felsefesinden
  ayrılıyordu: büyük -evrenden çok küçük- evreni ele alıyordu. Böylece
  görüş ve inanç ayrımları üzerine toplamış oldukları olgular yığınından
  herhangi bir pekin bilgiye ulaşmanın olanaksız olduğu vargısını
  çıkarabiliyorlardı. Ya da değişik uluslara ve yaşam yollarına ilişkin
  bilgilerinden uygarlığın kökenine ya da dilin başlangıcına ilişkin bir
  kuram oluşturabiliyorlardı. Ya da yine kılgısal vargılar
  çıkarabiliyorlardı, örneğin toplum şu ya da bu yolda örgütlenmiş olsaydı
  en etkili bir biçimde örgütlenmiş olurdu gibi. Sofizmin yöntemi,
  böylece, görgücü-tümevarımcı bir yöntemdi  1. Protagoras:  Protagoras: ‘İnsan tüm şeylerin ölçüsüdür,onların olduklarının,ve
  olmayanların olmadıklarının.’ Bu ünlü deyiş üzerine getirilecek yorum
  konusunda dikkate değer bir tartışma olmuş ve kimi yazarlar ‘insan’ ile
  Protagoras’ın bireysel insanı değil ama türsel anlamda insanı:demek
  istemiş olduğu görüşünü illeri sürmüşlerdir. Eğer böyle olmuş olsaydı,o
  zaman demiş ‘sana gerçek olarak görünen senin için gerçektir,ve bana
  gerçek olarak görünen benim için gerçektir’ anlamına gelmeyecek, ama
  daha çok topluluğun ya da kümenin ya da bütün insan türünün geçeğin
  ölçütü ya da ölçünü olduğunu anlatacaktır. Tartışma şeylerin yalnızca
  duygusal-algı nesneleri olarak mı,yoksa değerler alanıda kapsayacak
  yolda mı anlaşılmaları gerektiği sorusuna da dönmüştür. Ama
  Protagoras’ın kendisiyle tutarlı kılınması gerektiği kabul edilse
  bile,hiç kuşkusuz duygusal-algı nesneleri açısından doğru olanın tam bu
  olgu nedeniyle törel değerleri için de doğru olduğunu düşünmek
  gereksizdir. Belirtilebilir ki Protagras tüm şeylerin ölcüsü olduğunu
  belirtmektedir,öyle ki eğer duygusal-algı nesneleri açısından bireyselci
  yorum kabul edilecek olursa,bunun ayrıca törel değerlere ve yargılara da
  genişletilmesi gerekir,ve, evrik olarak,eğer törel değerler ve yargılar
  açısından kabul edilmeyecek olursa,duygusal-algı nesneleri açısından da
  kabul edilmemesi gerekir: Yasa genel olarak tüm insanlara aşılanmış
  belli törel eğilimler üzerine kuruludur,ama Yasanın tikel Devletlerde
  bulunduğu biçimiyle bireysel değişiklikleri görelidirler-bir Devletin
  yasası başka bir Devletinkinden ‘daha doğru’ olmaksızın,belki de daha
  yararlı yada daha elverişli olması anlamında ‘daha sağlam’ olmak üzere .
  Bu durumda birey değil ama Devlet yada kent topluluğu yasanın
  belirleyicisi olacak,ama somut Nomos belirlenimlerinin göreli ıraları
  sürdürülecektir. Geleneğin ve toplumsal uylaşımın bir savunucusu olarak
  Protagoras eğitimin Devletin törel geleneklerinin özümlenmesinin önemini
  vurgulamakta ve bu arada bilge insanın Devleti ‘daha iyi’ yasalara
  götürebileceğini kabul etmektedir. Bireysel yurttaş söz konusunun olduğu
  sürece,onun geleneğe,topluluğun kabul edilmiş ölçünlerine sarılması
  gerekir-ve, herhangi bir ‘yol’ bir başkasından daha doğru olmadığı için,
  sıkı sıkıya sarılması gerekir. Aiswç ve sikn onu buna yöneltmektedir, ve
  eğer tanrıların bu armağanlarından bir pay almamışsa ve Devlet kulak
  vermeyi yadsıyorsa,Protagoras’ın ‘güreci’ öğretisi devrimci bir amaç
  taşıyor gibi görünürken,sonunda geleneğin ve yetkenin desteğinde
  kullanılıyor olarak çıkmaktadır. Hiçbir kurallar tümünü bir başkasından
  ‘daha doğru’ değildir, öyleyse kendi özel yargınızı Devletin yasasına
  karşı koymayınız.  2. Prodikus:  Prodikus Ege’deki Keos adasından geliyordu. Bu adada yaşayanların
  kötümser eğilimli oldukları söyleniyor ve Prodikus’a yurttaşlarının
  eğilimi yükleniyordu,çünkü düzmece-Platonik diyalog Aksiokhüs’de ona
  yaşamın kötülüklerinden kaçmak için ölümün istenebilir olduğu düşüncesi
  yüklenmektedir. Ölüm korkusu usdışıdır, çünkü ölüm ne yaşayanları nede
  ölüleri ilgilendirir-birinci henüz yaşamakta oldukları için ikincileri
  yaşamamakta oldukları için. Bu alıntının doğruluğunu tanıtlamak kolay
  değildir. Prodikus’un ilgiyi başlıca yanı belki de dinin kökeni üzerine
  kuramıdır. Ona göre başlangıçta insanlar tanrılar olarak
  güneşe,aya,ırmaklara,göllere,meyvelere vb.,başka bir deyişle,onlara
  yararlı olan ve besin veren şeylere tapıyorlardı. Ve bir örnek olarak
  Mısır’daki Nil kültünü vermektedir. Bu ilkel bir başkası tarafından
  izleniyordu,ve bu ikinci evrede değişik sanatların tarım,bağcılık,metal
  işçiliği vb.-yaratıcılarına Demeter,Dionisius,Hephaestus vb. gibi
  tanrılar olarak tapınılıyordu. Prodikus bu din görüşü üzerine duanın
  gereksiz olduğunu düşünüyordu, ve öyle görünmektedir ki başı Atina’daki
  yetkinlikler ile derde girmiştir. Prodikusta Protagoras gibi dil
  bilimsel çalışmalarıyla dikkati çekiyordu ve anlamdaşlar üzerine bir
  inceleme yazmıştı. Anlatım biçimleri yoğun bir bilgiçlikle yüklüymüş
  gibi görünmektedir.  3. Hippias:  ‘Yasa insanların tiranı olarak,onları doğaya aykırı pek çok şey yapmaya
  zorlar.’Söylenmek istenen şey öyle görünmektedir ki kent-devletinin
  yasasını genellikle dar ve tiransal olduğu,doğal yasalarla uyum içinde
  olmadığıdır.  4. Gorgias:  Gorgias’a göre,(i)Hiç bir yoktur,çünkü eğer herhangi bir şey olmuş
  olsaydı,o zaman bengi olacak yada varlığa gelmiş olacaktı. Ama varlığa
  gelmiş olmaz,çünkü ne Varlıktan nede Yokluktan herhangi bir şey gelmez.
  Nede bengi olabilir,çünkü eğer bengi olmuş olsaydı,o zaman sonsuz olması
  gerekecekti. Ama sonsuz şu nedenle olanaksızdır Bir başkası olmaz,ama
  nede kendinde olabilir,öyleyse hiçbir yerde olmayacaktır. Ama hiç bir
  yerde olmayan ise hiçbir şeydir. Eğer herhangi olmuş olsaydı,o zaman
  bilinmeyecekti. Çünkü eğer olanın bilgisi varsa, o zaman düşünülen
  olmalıdır,ve olmayan düşünülemez. Bu durumda hiç bir şey yanlış
  olmayacaktır,ki saçmadır. Giderek olanın bilgisi olsaydı bile,bu bilgi
  bildirilmeyecekti. Her im imlenen şeyden ayrıdır; örneğin renklerin
  bilgisini sözcükle bildirebiliriz,çünkü kulak sesleri iştir,renkleri
  değil? Ve aynı varlık tasarımı iki kişide birden nasıl
  olabilecektir,çünkü birbirlerinden ayrıdırlar?  5. Sofizm:  Vargı olarak yine belirtebiliriz ki büyük Sofistlere din ve ahlakı yıkma
  niyetini yüklemek için hiç bir neden yoktur; Protagoras ve Gorgias gibi
  insanların böyle bir amaçları yoktu. Gerçekten de, büyük Sofistler bir
  ‘doğa yasası’ düşüncesinin yandaşlarıydılar,ve sıradan yunan yurttaşının
  dünya görünüşünü genişletme eğilimini taşıyorlardı;Yunanistan’da eğitici
  bir güç oluşturuyorlardı. Aynı zamanda yine doğrudur ki ‘belli bir
  anlamda Protagoras’a göre her görüş doğrudur; Gorgias’a göre her görüş
  yanlıştır.’ Gerçeğin saltık ve nesnel ırasını yadsımaya yönelik bu
  eğilim kolaylıkla Sofistlerin hangileri bir kimseyi inandırmaya çalışmak
  yerine bir şeyi ona kabul ettirmeye çalışacakları sonucuna
  götürmektedir. Gerçekten de, daha düzeysiz insanların elide Sofizm çok
  geçmeden hoş olmayan bir yan anlam kazanıyordu-‘Safsata’ anlamını.
  Atinalı Antifon’un kozmopolitancılığına ve geniş dünya görüşüne ancak
  saygı duyulabilirken, bir yandan bir Trasimakhüs’ün güç haktır kuramı ve
  öte yandan bir Dionisodorus’un kılı kırk yaran gevezelikleri ancak
  kınanabileceklerdir. Büyük Sofistler söylemiş olduğumuz gibi,
  Yunanistanda eğitsil bir güç oluşturuyorlardı: ama Yunan eğitiminde
  besledikleri başlıca etmenlerden biri, diluzluğu idi. Ve diluzluğunun
  açık tehlikeleri vardı. Çünkü konuşmacı kolaylıkla bir konunun
  kendisinden çok ustaca sunuluşuna önem vererek dikkatini bu yönde
  yoğunlaştırabilirdi. Dahası, geleneksel kurumların, inançların ve yaşam
  yollarının saltık temellerinin sorgulayarak, Sofizm göreci bir tutumu
  besliyordu. Ve gene de Sofizmde gizli yatan kötülük daha çok sorunları
  ortaya çıkarmış olması değil, ama bu sorunlara herhangi bir doyurucu
  anlıksal çözüm sağlayamamış olması olgusunda yatıyordu. Sokrates ve
  Platon bu göreceliliğe karşı tepki gösteriyorlar, gerçek bilginin ve
  törel yargıların güvenilir temelini kurmaya çalışıyorlardı.

  Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
  2. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları.

  Sofistler Ek Bilgiler
  Sofist kelimesinin öteden beri, biri
  geniş öteki dar iki anlamı vardır. Bu kelimenin geniş anlamıyla:
  İlkçağda, sofist denilince, genellikle şair ve filozof kişiler
  anlaşılır. Dar anlamı ise: Belli bir filozoflar topluluğuna, yani M.Ö.
  500'de yaşamış olan filozoflar topluluğuna verilen isimdir. Bundan başka
  "sofist" kelimesi, özellikle Eflâtun'un etkisiyle özel bir anlam
  kazanmıştır. Bu kötü anlamın haklılığı savunulamaz, çünkü bu ismi
  taşıyanlar, felsefe tarihi bakımından hiç de önemsiz kişiler değildir.  Bundan önce tanıttığımız filozoflar, özde, doğayı araştıran bilginlerdi.
  Sofistler ise birer bilgin, birer araştırmacı olmayıp, her şeyden önce
  birer öğretmendirler. Sofistlere, özellikle İran savaşından sonra,
  İranlıların yenilip Atina'nın siyasal ve kültürel alanda büyük bir
  gelişme gösterdiği dönemde rastlıyoruz.  Bu dönemde Atina'da ve ona uyan öteki Yunan kentlerinde köklü (radikal)
  bir demokrasi iktidara gelmişti. Bu demokrat idare şimdiye kadarkilerden
  çok daha fazla insanın devlet yönetimine katılmasını sağlamıştır. İşte
  bir yandan kültürel gelişim, öte yandan demokrasi yönetiminin
  özellikleri o dönem Yunanistan'da eğitim yönünden geniş ölçüde bir
  gereksinimi ortaya çıkarmıştır.  Bu gereksinim, o zamana kadar özel olan ve daha çok kölelerce yönetilen
  eğitimin daha bir genelleşip genişlemesine neden olmuştur. Yeni siyasal
  ve sosyal koşullar, özellikle, siyasal eğitimi sağlayan genel bir
  öğretim gereksinimi doğurmuştur. Nerede böyle bir gereksinim doğarsa,
  orada bu gereksinimi karşılayacak birtakım kimselerin ortaya çıkması
  doğaldır. İşte Sofistler de böyle bir gereksinimin ortaya çıkardığı
  öğreticilerdir. Bunun içindir ki Sofistler, öncelikle öğretmendirler.

 2. #2
  serapqq
  Misafir

  Tanımlı Ce: sofizm,sofist filozoflar kimlerdir?,sofizm hakkında..

  Bunlar Yunanistan'ın çeşitli kentlerinde dolaşırlar, uğradıkları
  yerlerde para karşılığında ders verirler. Ders vermeyi bir meslek haline
  getirmek, hele derslerin para karşılığı verilmesi, o zamana kadar
  Yunanistan'ın tanımadığı bir olaydı.  Özellikle tutucu çevreler için para karşılığında ders vermek pek çirkin
  bir davranış sayılıyordu. Bu dönemi Antik dönemden ayıran en büyük
  farklardan biri, Antik dönemin işe az önem vermiş olmasıdır. Eski
  Yunan'da beden gücü ile çalışmak aşağılanan bir davranış sayılıyordu.
  Beden işlerinde ancak köleler çalıştırılır. Aynı şekilde, mesleğiyle
  geçinen zenaatkârların da toplumda saygınlığı yoktu. İşte Sofistlerin
  ders vermeyi bir meslek yapmaları ve derslerin para karşılığı verilmesi,
  o dönemdeki Yunanistan'da hiç mi hiç hoş karşılanmamıştır.  Sofistlere karşı olanların başında yer alan Eflâtun, "Protagoras" adlı
  diyalogunda Sofistlerin ne biçim insanlar olduğunu ve bunların çalışma
  biçimlerini çok canlı olarak tasvir etmiştir. Protagoras Sofistlerin en
  eskilerinden ve en büyüklerindendir.  Diyalog şöyle başlar: Eflâtun'un hemen tüm diyaloglarında birinci
  konuşmacı olan Sokrat'ı bir gün sabah erkenden bir delikanlı yatağından
  uyandırır ve kendisine ünlü Protagoras'ın geldiğini coşkuyla anlatır.
  Delikanlı Protagoras'tan mutlaka ders almak istediğini dile getirir.
  Sokrat delikanlıya isteğinin erişilmez bir şey olmadığını, yeterli
  parası varsa isteğinin kolayca yerine gelebileceğini söyler. Sonra
  kalkıp birlikte Protagoras'ın konakladığı eve giderler. Burada
  Protagoras'tan başka bir kaç Sofist daha vardır.  Eflâtun, Sokrat ile delikanlının eve girdikleri zaman gördüklerini çok
  canlı bir biçimde anlatır. Protagoras büyük bir salonda bir aşağı bir
  yukarı dolaşıyor, arkasında öğrencileri kendisini saygıyla izlemektedir.
  Aynı salonun bir köşesinde öteki bir Sofist, Hippias gökyüzünü
  göstererek astronomi dersi vermektedir. Salona, bitişik odadan birtakım
  sesler gelmektedir.  Bu odada da bir başka Sofist, Prodikos yattığı yerden ders veriyor.
  Salona giren Sokrat ile delikanlı Protagoras'a yaklaşırlar ve kendisine
  delikanlının isteği iletilerek ders verip veremeyeceği, verebilecekse
  bunun hangi konuyla ilgili olacağı sorulur.  Protagoras delikanlıya: Benden ders alırken günden güne daha. erdemli
  olduğunu göreceksin, ben sana yararlı olacak şeyler, isine yardımcı
  olacak şeyler öğreteceğim der. Bununla da astronomi öğreten Hippias'a
  taş atmış olur. Delikanlı dersin konusunu sorunca, Protagoras bunun her
  şeyden önce bir vatandaşa siyaset alanında gerekli olan şeyler konusunda
  olacağını, kendisine her vatandaşın bu konuda bilmesi gereken şeyleri
  öğreteceğini söyler.  O zamanki Atina'da her vatandaşın bilmesi gereken şeylerin başında
  hitabet geliyordu. Sofistlerin eğitim uygulamalarının ağırlık merkezini
  hitabet oluşturuyordu. Bu da belli nedenlere dayanıyordu: O zamanki
  Atina'da hitabet sanatını bilmek kişiye çok büyük saygınlık
  kazandırıyordu. Çünkü devlet ile ilgili önemli kararların alındığı "Halk
  Meclisı"nde hitabet çok etkili oluyordu.  Ayrıca hitabet yargılama için çok gerekliydi, çünkü davacı ile davalının
  yargı önünde söyledikleri nutuklar, yargıçların kararlan üzerinde etkili
  oluyordu. Tüm bunlar söylenen sözlerin güçlü olmasını gerekli kılıyordu.
  Ancak bu hitabet sanatının bazı sakıncalı yanları da yok değildi.  Sofistlerin yaptığı gibi, istemli bir biçimde öğretilen konuşma sanatı,
  yalnızca karşısındakini inandırmayı temel alır. İşte Sofistlerin
  karşıtları onları özellikle bu yönden eleştirmekte ve sorgulamakta
  haklıdırlar. Sofistlerin kötü ünlerinin başlıca nedenlerinden biri bu
  hitabet anlayışlarıdır.  Sofistlerin öteki bir özelliği ise, özellikle insan konusuyla
  uğraşmalarıdır. Onlar bu konuyu ele aldıkları zaman, kuşkusuz, bazı
  şeyleri biliyorlardı. Kendilerinden öncekilere yabancı olmayan
  Sofistler, insan ile ilgilendikleri için, tarih konusuna da yabancı
  değildiler. Bu konuda da kendilerinden önceki felsefe okullarından
  hiçbirine katılmadılar, onlar arasında yalnızca karşılaştırmalar
  yapmakla yetindiler.  Bu karşılaştırmalar sonunda şu sonuca vardılar: Şimdiye kadar ki
  felsefe, evren konusunda tutarlı bir anlayış elde edememiştir. Söz
  gelişi Heraklit ile Elealılar arasında bir zıtlık vardır. Heraklit her
  şeyi oluş durumunda görür ve bu oluş içinde sabit olan, kalıcı bir şeyin
  var olduğunu reddeder. Elea'lılar ise, tam tersine, oluşu reddeder.  Gerçek varlığın başlangıcı ve sonu olmayan bir süreklilik, bir kalış
  olduğunu ileri sürerler. Unsurlar konusunda da filozoflar bir uzlaşmaya
  varabilmiş değildir. Birisi ana unsurun su, birisi hava, bir başkası ise
  ateş olduğunu savunur. En sonunda bir filozof bunlara toprağı da katarak
  dört unsurun da ilke olduğunu öne sürmüştür. Anaksagoras ile Demokrit
  arasında da bir anlaşmazlık söz konusudur: Anaksagoras'a göre evrenin
  başlangıcında, belli bir plâna göre yaratan bir ruh vardır.  Demokrit ise doğada ancak makina işleyişi cinsinden (mihaniki) bir
  zorunluluk olduğunu savunur. Sofistlere göre: "Ne kadar filozof varsa,
  evrenin yapısı hakkında o kadar görüş vardır." Bu yüzdendir ki, bu
  filozoflar gerçeği öğretemezler. Her filozof kendi düşüncelerinin doğru,
  başkalarının-kilerin yanlış olduğunu savunur. Burada şu soru öne çıkar:
  "Acaba, gerçek diye bir şey var mıdır?  Tüm görüşlerden herbiri ötekiyle çeliştiğine göre, geriye gerçek diye
  bir şey kalır mı?" Kanıtlanabilir bir gerçek karşısında duyulan kuşku
  ile hitabette karşıdakini inandırmayı amaçlayan kuşku arasında bir uyum
  vardır. Felsefe tarihinde, bilgi teorisi açısından, ilk şüpheciler
  Sofistlerdir. Sofistler, tümel bir gerçeğin varlığından ilk
  şüphelenenlerdir. Sofistler teorik alanda şüpheci, uygulama alanında
  öğretmen ve hitabet öğreticileridir. Ayrıca onlar özellikle insan konusu
  ile ilgilenirler, doğa konuları, bunların ilgi alanının dışında kalır.

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 01-14-2010, 15:39
 2. Akıncılar kimlerdir?? , Akıncılar Hakkında
  By Boramir!! in forum Türk Dünyası Ve Kültürü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-02-2008, 01:28
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-19-2008, 13:01
 4. Filozoflar .....
  By yaremce in forum Felsefe - Sosyoloji
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 10-23-2007, 08:53
 5. filozoflar
  By Asi in forum Felsefe - Sosyoloji
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10-30-2006, 12:56

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375