SÜleyman Demİrele SormuŞlar
İstanbulu Su İŞlerİ Ne Olacak
DemİŞ Kİ İstanbulu Suyu Varda Bİzmİ İÇtİk

Yİne SormuŞlar
SÜleyman Bey Bu Televİzyondakİ Programlar İÇİn Ne DÜŞÜnÜyorsunuz
DemİŞ Kİ
Programlar Kapatilsinda Mİllet ÖmÜryeyİmİ.............

BaŞkanlik SeÇİmlerİ Ne Olacak DemİŞler
BaŞkanlik SeÇİmlerİnde (ben Varim Ya)