Bir Amerikalı, bir İngiliz ve bir Iraklı barda oturmuş içki içiyorlarmış.

Amerikalı içkisini bitirince bardağı havaya fırlatmış, silahını çıkarıp bardağa ateş edip parçalamış:

"Bizde bardaklar o kadar ucuzdur ki biz Amerika'da aynı bardakla iki kere içki içmeyiz" demiş.

İngiliz de bunun üzerine içkisini bitirip bardağı havaya fırlatmış ve ateş ederek bardağı parçalamış:

"Bizim İngiliz kumsallarında bardak yapacak cam için o kadar çok kumsal vardır ki, aynı bardakla iki kere içki içmeyiz" demiş.

Bunun üzerine Iraklı da buz gibi soğukkanlı bir şekilde içkisini bitirmiş, bardağı havaya fırlatmış, silahını çekip Amerikalı ve İngilizi vurup öldürmüş:

"Bağdat'ta bu İngiliz ve Amerikalılardan o kadar çok var ki, biz ayn adamlarla iki kere içki içmeyiz"