Temel, bir binanın altıncı katından düşer. Hemen etrafına bir
kalabalık toplanır. Yoldan geçen biri kalabalığı yararak, yaralı
Temel'in üzerine eğilip sorar:
-Ne oldu? Temel, zorlukla:
-Vallahi bilmeyrum. Ben de şimdi celdum.