Tenasuha, yani ruhun insan öldükten sonra bir hay* vanın veya başka bir insanın bedenine girip tekrar dün* yaya döndüğüne inanan Arap şairlerinden biri arkada* şına şaka olarak:

— Bana bir altın ver, dünyaya öbür gelişimde sana
yüz altın vereyim, demiş.

Arkadaşı, ona, inancına uygun şu karşılığı vermiş:

— Önce sen, öbür gelişte insan geleceğine dair bana
bir kefil göster, ben de bir altını sana vereyim. Ya köpek
veya maymun olarak dünyaya gelirsen, 100 altını ben
kimden alırım...