Çanava'dan Lıkoğlu Halime Hala yüz yaşına girmişti.
Bir gün yetmiş beş yaşındaki kızı Fadime'nin öldüğünü kulağına bağırırlar.
— Halime Hala, kızın Fadime öldü!!!
— Eee elbette öleceydi. Ne zamanun Fadimesi, der.
Ve hiç ağlamaz...

Yakın bir zaman sonra kocasının öldüğü haber verilince çok ağlar...
— Bu kadar yıl doyamadın mı? diye soranlara ise şu yanıtı verir:
— Çorba mıydi ki doyaydum??!!