Kadının kocası hastaymış. Bir*denbire durumu ağırlaşmış. Telâ* şa kapılan kadın hemen bir dok*tor çağırmış.

Doktor hastayı inceden inceye muayene ettikten sonra dışarı çıkmış. Kadın hemen yanına ko* şup sormuş:

Durumu nasıl doktor? Çok mu kötü? Can mı çe*
kişiyor yoksa?
Telaşlanmayın hanfendi. Üzülecek bir şey yok,
maşallah turp gibi.
İyi ama, öyleyse nesi var doktor bey?
Nesi mi var?.. Ha bakın, doğrusunu isterseniz onu
ben de anlayamadım. Ama merak etmeyin, otopside an*
larız!..