Hoca bir gün ata binmek ister, bir türlü binemez.

Hey gidi genç*
lik hey, diye ah çeker.
Sonra etrafına bakı-
mp kimse olmadığını
görünce de;
Hadi hadi... ben senin gençliğini de bilirim, der.