Biyoloji dersinden yapılacak imtihan için sınıftaki herkes hocaya çaktırmadan nasıl yardımlaşacaklarının planını yapar.Nihayet gün gelir. Hoca sürpriz olarak imtihanı laboratuvarda yapacağını söyler.Herkes bir mikroskobun bulunduğu yere oturduktan sonra hoca der ki:
''Bu mikroskoplarda lam'da bir böceğin bacağı var.İmtihan sorunuz o böceği bacağından tanımak.''
Hemen itiraz sesleri yükselir ama fayda etmez.Öğrenciler derse çalışmadıklarından bir şey yapamazlar.En sonunda biri dayanamaz,kapıyı çarpıp çıkar.Hoca arkasından seslenir:
''Kim bu kapıyı çarpıp çıkan yaramaz?''
Kapı hafifçe aralanır ve içeriye bir bacak uzatılır.Talebe dışarıdan seslenir:
'' Hocam, kolaysa tanısana kim olduğunu?!''