Toplu sözleşme pazarlığından yeni çıkmış sendika başkanı, salonda
toplanmış¸ işçilere ateşli bir söylev çekmektedir:
"Yoldaşlar! Yönetimle yeni bir sözleşme yaptık...Bundan böyle haftanın
dört günü daha çalısmayacağız!"
Kalabalık ," Yaşasııınnnn!" diye bağırır.
"Çalışma saatimiz beşte değil dörtte bitecektiiir!"...
"Yaaşşaaaaaaaa!"........
"Çalısmaya dokuzda değil onbirde başlıyacaaağııızzzz!"..
"Helaaaalllll!"......
"Maaşlarımız %150 artacaaaktıııırrr !".....
"Waaaaaoooaaaaaaaaawwwww !".......
"Yalnızca çarşambaları çalışacağğıızzzz !"
Bu sözün ardından derin bir sessizlik olur....
Derken arkalardan bir ses duyulur.....
" Her çarşamba mı? "