ZONGULDAK YÖRESİ HALK OYUNLARI

OYUNLARIN ÇALGILARI
Kapalı Yerlerde: Ud Tef Saz Kemençe
Meydanlarda: Davul-Zurna

Aç kapı oyunu - (Safranbolu) kadın Çift - Toplu Türkülü.
Alaydan Alaydan - (Bartın)
Alaylı oyun - (Safranbolu)
Amani oyunu - (Safranbolu)
Çıtırdağ - (Safranbolu)
Düz oyun - (Safranbolu)
Fafilfillo - (Safranbolu)
Gencosman - (Safranbolu) - Kaşık oyunu Erkek Tek - Toplu Türkülü.
Göbekleşme - Kadın Erkek Çift - Toplu.
Helosa - (Safranbolu)
Koştut - (Safranbolu)
Karşılama - Erkek Kadın Çift - Toplu.
Kaşıklı oyun - Erkek Tek - Toplu.
Laz oyunu - (Ereğli - Kilimli)
Osmanlı - (Safranbolu)
Uzunlambaç -
Varıp gelme - (Bak Karşılama)