TARİŞ İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri; Ege bölgesinde 57 yerleşim biriminde 73 tarım satış kooperatifi, 75,600 ü aşkın üretici ortağı ile Türkiye`nin ilk ve en büyük kooperatif kuruluşudur.

TARİŞ; günümüz teknolojisine uygun modern tesisleri ile ana ürünleri olan İncir, Üzüm ve Pamuğun yanı sıra, bu ürünlerden elde ettiği tali ürünleri, sağlığa ve hijyene önem verilerek, modern laboratuarlarında kalite kontrolleri yapıldıktan sonra en iyi şekilde işleyerek değerlendirmektedir.

İç ve dış piyasada önemli yeri bulunan TARİŞ, "TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi" güvencesiyle hizmet sunmaktadır.
Son yıllarda çevre korumasına gösterdiği özenle dikkat çeken TARİŞ`in, ürünlerini cam şişe ile ambalajlamaya yönelmesi ve işletmelerinin arıtma tesislerine kavuşturulması, dev kuruluşun doğa dostu olduğunun da en iyi kanıtıdır.
TARİŞ in TARİHÇESİ

Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, Türkiyede kooperatifçiliğin tarihsel gelişim sürecinde oldukça seçkin ve onurlu bir yer tutmakta, kökleri 1915 li yıllara dek uzanmaktadır.
20. yüzyılın başlarında Ege Bölgesi nde bazı ürünlerde dışa bağımlılığın dış ticarette dalgalanmalara yol açması nedeni ile, çiftçinin bin bir güçlükle yetiştirdiği ürününü satamaması, çoğu kez de ürün teslim etmek koşuluyla borçlandığı tefecilerin oyuncağı olması üzerine, İzmir Yemiş Çarşısı nda kurulan tekelin kırılması ve incir üzerinde oynanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla örgütlenmeye gidilmiş, 29 Ocak 1912 de Germencik te, 4 Şubat 1912 de ise Aydında Ege li incir üreticilerinin gerçekleştirdiği üretici kongreleri ile Ege Bölgesi nde Tarım Satış Kooperatifleri nin kuruluşuna gidilecek ilk adım atılmıştır.

1913 yılı sonlarına doğru Nazmi Topçuoğlu (resimde solda), Kazım Nuri Çörüş (resimde ortada), Ahmet Sarı (resimde sağda) ve arkadaşları, üreticilerin yaşamakta olduğu olumsuzluklardan kurtulabilmesinin tek yolunun, üreticiler arasında oluşturulacak kooperatif çatısı olduğunu görmüşlerdir.
Ege Bölgesi üreticilerini kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda örgütleyen ilk kuruluş, Milli Aydın Bankasının bir kolu olarak, “Kooperatif Aydın İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi” ismiyle 21 Ağustos 1915 tarihinde kurulmuş olup, bu tarih bugün Tariş in kuruluş günü olarak kabul edilmektedir.

9 Ekim 1935 tarihinde çıkartılan 2834 sayılı yasa ile “Tarım Satış Kooperatifleri” ve bunların Birlikleri kurulmuştur.

1949 yılında, 2834 sayılı yasaya ve İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Anasözleşmesine bağlı olarak, İzmir Pamuk ve ayrıca Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri kurulmuş, yönetimi kolaylaştırmak amacıyla ortak çalışma esasları kabul edilerek, “İzmir, İncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri” oluşturulmuştur.

Her biri ayrı tüzel kişiliğe sahip olan birlikler, kuruluş yıllarında birliğe destek olan bankalardan Tarım Bankasının ilk hecesi ile, İş Bankası nın ilk hecelerinin birleşmelerinden oluşan “TARİŞ” sözcüğünü ortak isim olarak kabul etmişlerdir.

1987 yılında Zeytin ürünü, Zeytinyağı Birliği çalışma alanına alınmış, aynı yıl birliklerin ünvanlarında bulunan “İzmir” kelimesi yerine “Tariş” kelimesi konularak, “Tariş, İncir, Üzüm, Pamuk, Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri” unvanı alınmıştır.

2005 yılında Zeytinyağı Birliği Tariş bünyesinden ayrılmıştır. Yine aynı yıl Pamuk Birliğinin yapmış olduğu unvan değişikliğinin ardından, halen Tariş Birlikleri, “Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri” unvanı altında müşterek çalışmalarını sürdürmektedirler.