TÜRK KIZILAYI DOĞAL KAYNAK SUYU ya da kısaca KIZILAYSU, TÜRK KIZILAYI’nın 2007 yılında hayata geçirdiği bir projedir.

Projenin en temel motivasyon kaynağı Türk Kızılayı’nın , afetzedelere sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlama misyonu olmuştur. Türk Kızılayı, üstlendiği sorumlulukları yerine getirirken tek dayanağının halkımızın gönüllü desteği olduğu bilinciyle hareket etmektedir. Bu bilinç tıpkı bu projede olduğu gibi yaratılan sinerjide hayat bulmaktadır.

Yapılan titiz etüdler sonucu Şile sınırları içindeki Bıçkıdere ormanlık alanında bulunan zengin mineralli ve aynı zamanda “içimi güzel” doğal kaynak suyu rezervlerinde karar kılınmıştır. 2007 yılında 19 litre PC damacanalara ve 0,5 litre ve 1,5 litre pet şişelere doğal kaynak suyu dolumuna başlanarak yaygın bayi ağıyla siz kullanıcıların beğenisine sunulmuştur.

Tüm KızılaySu üretim-dağıtım sistemi, afet durumunda sağlıklı ambalajlı içme suyu temini ve lojistik destek hizmeti vermekle yükümlüdür.

Bu projeyle hedeflenen diğer bir husus da halkımızın KızılaySu vesilesiyle Türk Kızılayı’na yapmış olacağı sürekli bağışların yaratacağı farkındalıktır... Yaşlı dünyamızda temiz doğal su kaynaklarının hızla tükeniyor olması ülke olarak sahip olduğumuz kaynaklarımızın ekolojik dengeye ve yenilenme süreçlerine uyumlu kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. KızılaySu kullanıcılarının; hem bu konuda hem de Türk Kızılayı’nın diğer faaliyetleriyle ilgili toplumsal bilincin güçlenmesinde çok önemli roller üstleneceğine inanıyoruz.