GÜNÜMÜZDE ÇİFTLERİN BOŞANMA NEDENLERİ :


- Kişilik ve mizaç uyumsuzluklar

- Kültürel ve değer yargılarında ciddi farklılıklar ( Din,Mezhep,İnançlar..)

- Ailelerin aşırı müdahelesi

- Taraflardan biri yada her ikisinin de ailelerine bağımlı ve zayıf kişilikte olmaları

- Ekonomik sorunlar ( erkeğin işsiz kalması)

- Aldatılmalar- ihanetler.

- Çocuk olmaması

- Cinsel sorunlar- İlk geceyi yapamama

- Ciddi ekonomik ve sınıfsal farklılıklar.

- 15-20 yıl yaş farkının olması

- Erken yaş evlilikleri.

- Aile baskısı ile evlendirilmeler

- Taraflardan birinin ani kişilik ve yaşam pratiği değişimi


- Psikiyatrik sorunlar


- Depresyon

- Panik-atak

- Şizofreni

- Manik bozukluk

- Bunama

- Takıntılar-Saplantılar

- Kıskançlık paranoyası

- Kleptomani

- Uyuşturucu alkol ve kumar bağımlıları


Aileler çocuklarını düşünerek boşanmalarını ertelemeli mi?

Eğer ailede sürekli kavga ve geçimsizlik varsa boşanmak çocuklar için daha iyidir. Çocuklar huzursuz ve mutsuz aile ortamında daha ciddi psikolojik sorunlar yaşarlar. Anne baba eğer çocuklardan dolayı boşanmayı ertelemişse gergin, sinirli olurlar. En küçük bahanede kavga ederler. Çocuklar " engelleyici faktör" olduğundan onlara agresif davranabilirler.