ayy çok kötüü delinmiş içinde de ne var onunn taş galibaa