+ Konu Cevapla
1 / 3 Sayfa 1 2 3 SonuncuSonuncu
1 den 5´e kadar. Toplam 13 Sayfa bulundu

Kadın hakları

 FARKLI DÜNYALAR Katagorisinde ve  Hanımların Yeri Forumunda Bulunan  Kadın hakları Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Emekli Süper Cadı :) sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu Yer
  αѕкιмιη кαℓвιη∂є
  Mesajlar
  6.109
  Blog Yazıları
  4
  Tecrübe Puanı
  4962062

  Tanımlı Kadın hakları

  ÖZET

  Kadın Hakları konusu insan hakları kavramı çerçevesinde ele alınmalıdır. Ancak insan
  haklarına iliskin degerlendirmeler tek basına kadın haklarının özgünlügünü karsılamaya
  yetmemektedir. Kadın haklarının toplumsal yapı, aile ve iktidar iliskileri açısından yeniden
  yapılandırılması gerekir.
  Ülkemize kadınlara siyasal, yasal ve ekonomik anlamda hakların tanınması Türkiye
  Cumhuriyetinin kurulusu ile belirgin bir sıçrama yapmıstır, ancak yeterli degildir. Pozitif
  ayrımcılık yoluyla kadın magduriyetinin her alanda pisirilmesi gerekir, daha yapılacak çok
  sey vardır.

  1. INSAN HAKLARININ BIR PARÇASI OLARAK KADIN HAKLARI

  Insan hakları yeryüzünde esit olarak yasayan bütün bireylerin birbirlerine karsı salt insan
  olmaktan kaynaklanan ödevleridir. Insan haklarından, insanın insan olmaktan kaynaklanan
  tüm hakları anlasılmaktadır. Insan Hakları Evrensel Beyannamesi de bu çerçevede cins, dil,
  din, siyasi, milli veya sosyal köken, servet, dogus veya diger herhangi bir fark gözetmeksizin,
  insanın insan olması nedeniyle her insan tarafından yararlanılabilen haklara “insan hakları”
  denmektedir.
  Hukuk tarafından korunmaya deger menfaat olarak hak, dogrudan hukukun konusunu
  olusturmaktadır. Hak kavramı insanın salt insan olmak sıfatıyla sahip oldugu özgürlükleri ve
  olanakları, insanın degerini ya da onurunu meydana getirmektedir. Bu nedenle insan
  haklarının kaynagı, insanın bu deger yanından gelmektedir. Insan, belki insan hakları olmadan
  da yasayabilir. Ancak böyle bir yasam insana yakısan bir yasam olmaz. Insanın insan
  olmasından kaynaklanan hakların ihlali veya inkarı demek, insanlıktan, insan olmaktan
  vazgeçmek demektir. Aslında insan haklarının dogustan varolusu sadece algılanabilecegine
  bu nedenle tanımlanmasına bile gerek olmadıgına iliskin görüsler vardır. Ancak hukuksal
  açıdan tanım, bir açıklık saglama olanagı sunar. Evrensellik, eskimezlik, degismezlik,
  üstünlük, devredilmezlik insan hakları kavramının temel özellikleridir. Sonuç olarak amaç;
  “insan onurunun korunması” oldugu için bu özellikler zorunlu olarak aranacaktır. Çagdas
  pozitif hukuk normlarında bu özelliklerin “ devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve
  özgürlükler” olarak yansıtıldıgını görmekteyiz.
  18.yy.'da üzerinde tartısılan "Insan ve Yurttas Hakları" kavramı, yeni bir tarihsel açılımı
  ortaya koyarken tüm insanlara sesleniyordu. Bu yüzyılda kadın hakları savunucuları, Batı'da
  kökten etkiler yaratan hareketin içindeydiler ve erkeklerle birlikte esitlik ve özgürlük
  mücadelesi veriyorlardı.
  Bu mücadele 1776 tarihli Amerikan Bagımsızlık Bildirgesi ve 1789 tarihli Fransız Insan ve
  Yurttas Hakları Bildirgesi'ni dogurmustur. Her iki sözlesme ve devam edegelen sözlesmeler,
  insanlar için vazgeçilmez hakların varlıgı ve siyasi iktidarın bu hakları tanıması zorunlulugu
  üzerinde duruyordu. Ancak, ne yazık ki dogal haklar olarak isimlendirilen bu hakların, basta
  teorisyenleri olan erkekler olmak üzere kadınları da kapsadıgı konusunu kabul etmediler.

  Fransız Devrimi'nden etkilenen Mary WOLLSTONECRAFT (1755-1797), feminist teori
  tarihinde ilk önemli çalısma olan "Kadın Haklarının Savunusu"nu hazırlamıstır. Bu kitap,
  erkeklerin özgürlük talepleriyle geleneklere karsı açtıgı savası kadınların da yapabilecegi
  mesajını veriyordu. Özgürlük talebinde bulunmamak kadını onursuz kılacaktır demekteydi.
  Aynı sekilde, kadın hakları savunucusu Olympe de GOUGE (1748-1793), Kadın Hakları
  Bildirgesi'yle dogrudan Insan ve Yurttas Hakları Bildirgesi'ne yönelik bir manifestoda
  bulunuyordu. Esitlikten kadın ve erkek esitliginin de anlasılması gerektigini ileri sürüyor;
  kamusal mevkilere gelme siyaset yapma konusunda da esit haklar talep ediyordu. "Kadına
  giyotine gitme hakkı tanınıyorsa kürsüye çıkma hakkı da tanınmalıdır" demekteydi. Ironik bir
  sekilde Olype de GOUGE 1793'deki darbe sonrası giyotinle idam edildi.
  19. ve 20.yy'da, mücadelenin hukuksal alandaki esitlik söyleminden çok hayatın her alanında
  yapılan cinsiyete dayalı ayrımcılıgın kaldırılması noktasına yöneldigini görüyoruz. Bu
  yaklasımla savunulan, tarihsel ve toplumsal olarak cinsiyetten kaynaklanan davranıs kalıpları
  ve rolleri kadınların herhangi bir alandan dıslanmaları için gerekçe olmamalıdır, görüsüdür.
  Mücadelenin kamusal alanda yer almaya yani siyasi ve sosyal alandaki esitlik taleplerine
  dönüstügünü görüyoruz.
  Toplumsal yasamın, özel alan (ev içi-aile ortam) ve kamusal alan (ev dısı-çalısma ortamı)
  biçiminde bölünmesi ve kadının geleneksel olarak özel alana hapsedilmesi, bu durumun
  beraberinde getirdigi kalıplarla zorlanma, kadının kendisini insan olarak ve üretimin bir
  parçası olarak ifade etmesini güçlestirir. Liberal feminizme göre geleneksel özel-kamusal alan
  ayrımı, kadının erkek karsısındaki ikincil konumunun ana nedenidir. Kadınların kamusal
  alana girmesini önleyen ve onları özel alana hapseden yasalar ve uygulamaların kaldırılması
  gerekir. Kadınların özel alana ait görülmesi ve bu alanda da yasamlarının devlet tarafından
  tam güvenceye alınmaması ve özel alana hukukun müdahalesinin sınırlı tutulması olgusu,
  kadınların uzun yıllardır mücadelelerinin odak noktası olmustur.

  2. KADIN HAKLARININ ÖZGÜN YÖNÜ

  16.yy.'daki "kadın insan mıdır?" tartısmasının bir zamanlar yapılmıs olması bile kadın hakları
  kavramının insan hakları kavramı çerçevesinde tartısılmasını zorunlu kılıyor. Aslında bu
  tartısmanın kökeni kitabi dinlerin Adem'in topraktan, buna karsım Havva'nın ise Adem'in
  kaburga kemiginden yaratılmıs olmasına kadar götürülebilir. Buna baglı olarak erkek,
  uygarlıgın ve kültürün yaratıcısı ve ürünü olarak görülürken; kadın, doganın ürünüdür.
  Saptamalar kadının ikincilligini vurgulamak için kullanılmaktadır. Bu yüzden, genel insan
  hakları ile ilgili düzenlemelerin ayrıca ve özellikleri de dikkate alınarak kadın hakları
  tarafından tamamlanması gereksinimi dogmaktadır. Kadın haklarının özgünlügünü belirtmek
  yapay bir ayrım degil, insan hakları kavramına somut bir içerik kazandırabilmenin ön
  kosuludur. Insan hakları kavramının salt "insan" soyutlaması içinde ele alınması, insan-erkek
  kavramı iliskisinde somutlastıgı için ataerkil anlayısın sürdürülmesi ve pekistirilmesinden
  baska bir ise yaramamaktadır. Bu nedenle, insan hakları kavramının kadın hakları kavramı ile
  de tamamlanması geregi dogmaktadır.
  Kadının insan hakları konusuna iliskin iki temel yaklasım vardır:
  - Evrenselci yaklasım
  - Kültürcü yaklasım
  Evrenselci yaklasım; insan haklarının evrenselliginden yola çıkmaktadır. Insan hakları
  belgelerinde yer alan hakların tümünden kadınlar yararlanmalıdır düsüncesini
  savunmaktadırlar.

  Kültürcü yaklasım ise; tüm toplumlarda geçerli olabilecek insan hakları anlamında ortak
  degerlerin bulunmasının olanaksızlıgından yola çıkar. Ancak bu yaklasımda, kadınlara karsı
  yapılan ayrımcılıkların kültürel farklılıklara dayandırılarak haklılastırılmaya çalısıldıgı
  görülmektedir. Her kültürün kendi degerleri çerçevesinde ele alınması kültürün genel
  yaklasımının, kadını belirli bir noktaya hapsetmesine engel olmayacaktır. Bunun anlamı, bazı
  farklılıklar gösterse bile genel ataerkil kastın kırılamayacagı noktasına ulasır. Böylece bir çifte
  standart yaratılmaktadır. Kadınlara Karsı Her Türlü Ayrımcılıgın Önlenmesi Sözlesmesi
  (CEDA W.1981), insan hakları belgeleri içinde en çok çekince konulan sözlesmedir. Bu
  sözlesme, bir sekilde imzalanmıs bile olsa yasalarla tanınmıs pozitif hakların, tek baslarına
  degil, egemen toplumsal ve kültürel ortam içinde varoldugu gerçegini de göstermektedir.

 2. #2
  Emekli Süper Cadı :) sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu Yer
  αѕкιмιη кαℓвιη∂є
  Mesajlar
  6.109
  Blog Yazıları
  4
  Tecrübe Puanı
  4962062

  Tanımlı

  3. TÜRKIYE’DE KADIN HAKLARI TARiHi

  Her toplumda oldugu gibi kadının Türk toplumunda da önemli bir yeri vardır. Kadın, anne
  olarak aile ve toplum arasında bir köprü görevi görür. Kadının toplumdaki yeri ve görevleri
  derken önce onun bir fert olarak gerekli kisiligi kazanmasını, sonra da aile içinde ve toplumun
  içinde gerekli yeri alması düsünülmelidir.
  Tarihsel gelisim içinde Türk kadınının toplumdaki yeri üzerinde durulursa, kadının çesitli
  Türk devletlerinde önemli ve saygın bir konuma sahip oldugunu görürüz. Kadın sadece ev
  içinde degil, dıs alanda hatta yönetimde bile önemli bir pozisyona sahipti. Ancak Selçuklu ve
  Osmanlı dönemlerinde kadının sorumlulugunun eve yönelmesine ve dısarıdan
  soyutlanmasına, Islam dini dolayısıyla iliskilerin yogunlastıgı geleneksel ortadogu
  alıskanlıklarının etkisi olmustur aynı negatif etki Bizans geleneginden de gelmektedir.
  Osmanlı toplumunda toplum yapısının cinslerin ayrımı üzerine kurulmus olması, iki ayrı
  dünyayı ortaya çıkarmıstır. Erkegin dünyası kamusal, kadının dünyası ise özel ve mahremdi
  varlıgı ancak aile içinde söz konusu edilebilirdi. Eve kapanıp örtünmeye mahkum edilen
  kadın, toplum hayatındaki rollerini kaybetmistir. Bu durum Tanzimat’la birlikte gelisen
  özgürlesme ve egitim talepleriyle degismeye baslamıstır. Tanzimat dönemi yazarlarının batılı
  hak taleplerinin içinde kadının sorunlarına çözüm üretmek için kamuoyu olusturma istemi de
  vardı. Özellikle 19.yüzyılın sonlarına dogru önemli bir çıkıs olarak “Hanımlara Mahsus
  Gazete” üzerinde durmak gerekir. Kadın yazarların önemli katkıları olarak çıkan bu gazeteye
  ek olarak bir çok entelektüel erkek de kadın özgürlesmesinin geregi üzerinde durmuslardır.
  Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halit Ziya Usaklıgil, Namık Kemal önemli isimlerdir. Devam eden
  dönemde bir çok karmasadan sonra ikinci Mesrutiyet bazı tartısmalar için olanak yaratmıs
  olmakla birlikte örnegin örtünme ile ilgili yeni yasa taleplerinin de gündeme getirildigi
  bilinmektedir. Mesrutiyet döneminde bir çok kadın dernegi kurulmustur. ilk kadın
  derneklerinin daha çok hayırsever amaçlarla kurulmus oldugunu görürüz. ikinci Mesrutiyetle
  ortaya çıkan önemli degisimlerden birisi de ev içinde gerçeklesen egitimden kadınlar için de
  okulda egitime geçilmis olmasıdır. 1917 tarihli Hukuk-u Aile Kararnamesi üzerinde özel
  olarak durmak gerekir. Bu Kanun Hükmünde Kararname, islam ülkelerinde hangi dinden
  olursa olsun herkesi kapsayan ilk standart belge olma özelligi göstermektedir. Bu kararname
  ile kadınlara bosanma ve poligamiye karsı bazı haklar tanınmakta, evlenmelerde her dinden
  teba için devletin kontrolü sart kosulmaktadır. Ancak yasa 1919 Haziranı'nda yürürlükten
  kaldırılmıstır.
  Birinci Dünya Savasının yarattıgı ortam bütün dünya da oldugu gibi ülkemizde de kadınların
  geleneksel rollerinde zorunlu bir degisimi ortaya çıkarmıstır. Savasın çok kısa bir sürede
  topyekün bir savasa dönüsmesi erkeklerin cepheye gitmesini kalan alanlarda ve geri
  hizmetlerde kadın gücüne ihtiyaç duyulmasına yol açmıstır. Gündelik hizmetlerin yanında
  askerlerin gereksinimlerini karsılamak için açılan yeni fabrikalarda kadın isçilerin istihdam
  edildigini görmekteyiz.
  Ülkemizde, Birinci Dünya Savasının yenilgi ve 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi ile
  sonuçlanmasıyla ortaya çıkan acı tabloda hemen hemen hiçbir hakkı olmayan kadınların da
  çesitli mitinglerle protestoları vardır. Baslayan Kurtulus savası sadece bir cephe savası olarak
  kalmamıs yeni bir yapılanmanın hem kurtulusu hem de kurulusuna dönüsmüstür. Kurtulus
  Savasında Türk kadını önemli etkinliklerde bulunmus ve vatanını canı gönülden savunmustur.
  Tarihimizin en zorlu dönemi olan 1914-1923 yılları, kadın haklarına iliskin de yeni bir çizgiyi
  gündeme getirmistir.
  Atatürk’ün Türk toplumunu çagdas uygarlık yörüngesine oturtmak gibi büyük amacının iki
  önemli yönü vardır; Birincisi, gelenekçilik tutumunu yok etmek, ikincisi de bu yörüngeye
  uygun kuralları, kurumları, örgütleri yerlestirmek, toplumun yeni kusaklarını buna göre
  yetistirmektir. Bu anlamda Cumhuriyet dönemi gelismeleri bir yenilenme arayısı olarak
  adlandırılabilir.
  Atatürk, Türk toplumunun temeli kabul ettigi aileye ve ailenin de diregi olarak gördügü
  kadına, çok büyük önem vermistir. Atatürk, ailenin bireylerine bireyler arası iliskilerine ve bu
  bireylerin huzur ve mutluluguna egilerek onları egitimde ve iktisatta çagdas medeniyetler
  seviyesinin üzerine çıkarmaya çalısmıstır. Özellikle hukuk alanında kadınlara genis haklar
  tanımıstır.
  Atatürk’ün kadının statüsüne iliskin yaklasımları evrensel niteliktedir ve son derece genis bir
  perspektife sahiptir ve bu perspektif yeni cumhuriyetinde en belirgin özelliklerinden birisidir.
  Atatürk, 1923 yılında “..suna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördügümüz her sey
  kadının eseridir” ya da “ ..toplumun basarısızlıgının asıl sebebi kadınlara karsı olan
  bilgisizlikten ileri gelir, bir toplumun bir organı faaliyette iken diger bir organı islemez ise o
  toplum felç olur” derken bu yaklasımını dile getirmektedir. Bu hedef için önemli bir baslangıç
  olarak 1924 yılında yürürlüge konulan Tevhid-i Tedrisat kanunu bir yandan egitimi
  merkezilestirip bir düzene sokarken diger yandan kadın nüfuza ilkokul, orta okul ve
  yüksekokul ögreniminin kapılarını açmıstır. Bunun anlamı cinsiyet ayrımı gözetilmeden
  egitimde esitlik olanagının yaratılmasıdır.

 3. #3
  Emekli Süper Cadı :) sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu Yer
  αѕкιмιη кαℓвιη∂є
  Mesajlar
  6.109
  Blog Yazıları
  4
  Tecrübe Puanı
  4962062

  Tanımlı

  4. SiYASAL HAKLAR

  Siyasi Sosyallesme Kuramları olarak adlandırılan ve kadının siyasal karar alma süreçlerinden
  ayrı kalmasının toplumsal yapıya etkilerini irdeleyen sosyolojik çalısmalar toplumsal
  gelismeye ve tipiklestirmeye bu egilimin etkisinin ne derece önemli oldugunu göstermektedir.
  Kız ve erkek çocuklarının, çocukluktan itibaren ayrı ilgi alanlarına itilmeleri ve sosyallesme
  sürecinde erkege karar verme rolü yüklenirken, kız çocuklarına edilgen olus, bagımlılık ve
  ikincillik rolleri ögretilmektedir. Bu durum dogal olarak siyasal karar alma süreçlerinden
  kadının uzaklasması sonucunu dogurmaktadır.
  Siyasal haklar açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin iki temel ekseni üzerinde durmak gerekir.
  Bunlar ulusçuluk ve uygarlıktır. Bu iki amacın gerçeklesmesi için toplumsal yasam içinde
  kadının konumunun güçlendirilmesi gerekiyordu. Bu hedef çerçevesinde yaratılan yeni kadın
  tipini Halide Edip Adıvar söyle çizmektedir: "Ulusu için yararlı olmaya çalısan, siyası alanda
  erkeklerin yanında yerini alan, buna karsın müsfikliginden kaybetmeyen, agırbaslı, arkadas,
  vatanının anası, halkçı kadın" tipi. Bu yaklasımda birbirine karsıt olarak algılanan degerleri
  uzlastırarak yeni bir kadın imgesi yaratmıstır. Bu imgenin toplumsal yasama ve yönetimine
  etkin katılımı siyasal hakların tanınması ile gerçeklesebilecektir.

  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci döneminin sonlarına dogru, kadınlara siyasi hakların
  verilmesi yolunda kadınlar tarafından dileklerde bulunulmus, bazı konferanslar verilmis bu
  konuda bir takım kadın dernekleri harekete geçmistir.
  Türk kadınının siyasal haklardan yararlanması da Atatürk’ün ileri görüslülügü ile dünya
  ülkelerinin bir çogundan önce olmustur. 3 Nisan 1930 gün ve1580 sayılı yasayla Türk
  kadınının önce belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınmıstır. Daha sonra 26
  Ekim 1933 gün ve 2349 sayılı kanunla da kadınlar köy ihtiyar heyetlerine ve muhtarlıga
  seçme ve seçilme haklarını elde etmislerdir. Daha sonra 1934 tarihli ve 2599 sayılı yasayla
  milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıstır.
  1935 yılında yapılan ilk genel seçimde de 18 kadın milletvekili Türkiye Büyük Millet
  Meclisine girmistir. Bu günümüze kadar mecliste ulasılmıs en yüksek milletvekili kadın üye
  sayısıdır. Ne yazık ki egitimli kadın sayısı Cumhuriyet’in ilk yıllarına göre çok artmıs
  olmasına ragmen halen yeteri kadar kadın temsilinin mecliste yer aldıgından söz edemeyiz.
  Kadınların siyasal haklarını kullanmaları bakımından 1935-1991 dönemi incelendiginde kadın
  temsilcilerin tek partili dönemde Meclis içindeki oranlarının daha yüksek oldugu, çok partili
  demokrasiye geçildigi dönemde ise kadın parlamenter sayısının giderek azaldıgı
  görülmektedir.

 4. #4
  Emekli Süper Cadı :) sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu Yer
  αѕкιмιη кαℓвιη∂є
  Mesajlar
  6.109
  Blog Yazıları
  4
  Tecrübe Puanı
  4962062

  Tanımlı

  YASAL HAKLAR

  Bu baslık altında Türk Hukuk Devriminin en önemli kazanımlarından birisi olan Medeni
  Yasa'nın üzerinde özel olarak durmak gerekmektedir. Hukuk devriminin en önemli yasası
  olarak hazırlanan 1926 tarihli Türk Medeni Yasası toplumun yeni anlayısının bel kemigini
  olusturmustur. Türk Medeni Yasası bir çok olumlu düzenlemesinin yanında, kadının sosyal
  yasamını da çaga uygun olarak yeniden düzenlemistir. Medeni kanunun amacı adet ve
  görenekleri tercüme etmek degil, tersine modernligin ilkelerine uygun yeni bir aile yapısı
  getirerek, bu adet ve görenekleri asmaktır. Kadının temel haklarının yanında tek esliligin
  kabulü, bosanmanın yargıya tasınması, mülkiyet edinmede ayrımın kaldırılması, esit ücret
  olanagı, ve özellikle din ve devlet islerinin birbirinden ayrılmasıyla kadın üzerindeki görünür
  görünmez bir çok baskının kaldırılması olanaklarını da yaratmıstır. 19. yüzyılda meydana
  getirilen medeni kanunların hemen hepsinde, kadın ve erkekten her birinin özellikle aile içi
  fonksiyonları arasında fark gözeten klasik anlayısa sadık kalınmıstır. Bunun anlamı bazı
  noktalarda esitlik prensibinden ayrılmıs olmadır. Oysa günümüzdeki gelismeler kadın erkek
  arasındaki farkların giderek silinmekte oldugunu göstermektedir. Buna baglı olarak esitlikçi
  taleplerin artarak hukuksal yapıda da varlık kazanmaya baslamıstır.
  Hukuksal gelisim ve degisim açısından su noktalar üzerinde özel olarak durulması
  gerekmektedir;
  · Monagamik yani tek esle evliligin saglanması,
  · Süreli evlenmenin (Müt’a) yasaklanması,
  · Evlenmeye zorlanmanın yasaklanması,
  · Bosanma hukukunda esitligin getirilmesi ve resmiyete baglanması,
  · Kadına siddet uygulanmasının yasaklanması,
  · Miras bölüsümünde esitlik.
  Türk toplumu medeni yasanın yürürlüge girdigi 1926 yılından günümüze kadar sosyal,
  ekonomik ve kültürel bakımdan büyük degisim ve gelisim geçirmistir. Özellikle kentli insan

  nüfusunun kırsal kesimde yasayanlara oranla hızla artısı yeni toplumsal gereksinimler
  dogurmustur. Kentsel degerler toplumsal yasamda belirleyici olmaya baslamıstır.
  Yukarıda sayılan hususlar konusunda Medeni Yasa'nın düzenlemesi büyük bir adım olmakla
  birlikte Medeni Yasa’da yapılan son degisikliklerle, kadının statüsü daha da iyi bir konuma
  yükseltilmistir. Özellikle evlilik birliginde edinilen malların esler arasında hakça bölüsümüne
  iliskin yeni kabuller, kadın hakları açısından ciddi kazanımlar saglamıstır.

 5. #5
  Emekli Süper Cadı :) sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim Baktabul'un Çılgını sonaskim - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu Yer
  αѕкιмιη кαℓвιη∂є
  Mesajlar
  6.109
  Blog Yazıları
  4
  Tecrübe Puanı
  4962062

  Tanımlı

  EKONOMiK HAKLAR

  is, Sosyal Güvenlik ve Saglık yasalarında kadınların korunmasına dair pek çok hüküm yer
  almaktadır.
  1475 Sayılı is Yasasına Göre;
  · Maden ocakları, kablo dösemesi, kanalizasyon ve tünel insaatı gibi yer altı ve su altında
  çalısılacak islerde kadın çalıstırılması yasaktır (mad.68.)
  · Sanayie ait islerde kadınların gece çalıstırılması yasaktır(mad.69.)
  · Kadın isçilerin dogum öncesi ve sonrası toplam 12 haftalık yasal izin süreleri vardır. Aynı
  durumdaki kadınlara istegi üzerine ücretsiz izin verilebilir (mad.70)
  · Gebe ve emzikli kadınların hangi islerde ve hangi sartlarda çalıstırılabilecegi tüzüklerle
  düzenlenmistir. Çocuklu kadınların çocuklarının bakımının temin edilecegi kresler de
  hukuken saglanmak zorundadır.
  · Emzikli kadın isçilerin çocuklarına süt vermek için, belirtilecek süreler isçinin günlük is
  süresinden sayılır (mad. 62.)
  Sosyal Güvenlik Yasası ise herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip oldugunu belirtmektedir.
  Devlet bunu saglayacak tedbirleri alır ve kurumları olusturur hükmünü getirmektedir. Bu
  kurumların Emekli Sandıgı, Bag-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu olarak
  teskilatlandırıldıgını görmekteyiz. Her üç kurum içindede esas olarak emek kullanımı
  alınmıstır ve cinsiyetçi bir ayrım yapılmamaktadır.
  Ancak bir çok bedensel farklılık göz önüne alındıgında, kadının konumunun güçlendirilmesi
  için pozitif ayrımcılık dedigimiz lehe düzenlemelere gereksinim vardır. Bütün dünyada
  kadının, dogum izninin uzatılması, çocuklarıyla ilgilenmesi için ek zaman verilmesi, agır
  islerde çalıstırılmaması veya çalısma saatlerinin düzenlenmesi ile ilgili hükümlerle
  korundugunu görmekteyiz.
  Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler, bir yandan, belirli bir çalısma sonrası emekli aylıgını
  hak etme ve bunun temini gibi konuları düzenlerken, diger yandan, çalısanın saglıgının
  korunması ile ilgili düzenlemeleri de kapsamaktadır. Çalısanın belirli bir yakınlık derecesinde
  olan ve bakmakla yükümlü oldugu kimseler de bu kapsam içinde degerlendirilmektedir.
  Örnegin ölüm halinde maasından yararlanma ya da belli bir yasa kadar saglık hizmetlerinden
  yararlanmaya devam etme gibi.
  Özellikle kadınların is ve sosyal güvenlik haklarının daha verimli saglanabilmesi için
  asagıdaki degisiklikler önerilebilir:
  · Ayarlanabilir is süreleri,
  · Kres ve çocuk yuvalarının gelistirilmesi ve yaygınlastırılması,
  · Konut, kredi ve tatil olanaklarının arttırılması.

  Yararlanılan ve Basvurulabilecek Kaynaklar
  Tekin Akıllıoglu. insan Hakları I. Kavram Kaynaklar ve Koruma Sistemleri, insan
  Hakları Merkezi Yayınları No: 17, Ankara 1995
  Emel Dogramacı. Atatürk’ten Günümüze Sosyal Degismede Türk Kadını, Atatürk Kültür
  Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Arastırma Merkezi Yayını, Ankara 1993
  Derleme: Türkiye’de Ailenin Degisimi Yasal Açıdan incelemeler, Türk Sosyal Bilimler
  Dernegi Yayını, Ankara 19984
  Derleme: Sosyo-Kültürel Degisim Sürecinde Türk Ailesi, C. 2-3, T.C. Basbakanlık
  Arastırma Kurumu Yayını, Ankara 1992

+ Konu Cevapla
1 / 3 Sayfa 1 2 3 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. erkeğin kadın üzerindeki hakları
  By sitem in forum Sorularla İslamiyet
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-21-2011, 23:58
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-26-2008, 00:04
 3. İşte Kadın Hakları - İşte Atam
  By deliqanli in forum Hanımların Yeri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 05-05-2007, 05:23
 4. Hasta Hakları
  By hakan_alp in forum Sağlıklı Yaşam
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-03-2007, 07:02
 5. BM, kadın hakları toplantısı Nevşehir'de
  By Baktabul in forum Dünyadan Haberler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11-21-2006, 20:10

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375