Çocuklarınızın size karşı kindâr olmamasını istiyorsanız:
Çocuğunuza karşı aksi ve asık suratlı olmayın.
Arkadaşlarının yanında kabahatini yüzüne vurmayın.
Niyetinin ne olduğuna bakın, en küçük kabahatte hemen cezâlandırma yoluna gitmeyin.
Çocuğunuzu anlamaya çalışın ve onun da kendisini yine kendisinin anlatmasına müsâade edin.
Çocuğunuzun da bir şahsiyeti, bir haysiyeti olduğunu her zaman hatırınızda tutun ve ona bu bakışla muâmelede bulunun.