Derinin, vücudun di?er k?s?mlar?na k?yasla, dirseklerde daha kuru olmas? normaldir. Ama, e?er fazla kal?nsa, yediklerinize dikkat edin. Acaba, yeterli A vitamini al?yor musunuz? Yumurta sar?s?, havuç, kabak ve tereya?? A vitamini aç?s?dan zengin.

1-Dirseklere, banyo ya da du? s?ras?nda, lif eldiven, sert ve do?al k?llardan yap?lm?? bir banyo f?rças? ya da bitkisel liflerden bir sünger ile masaj yapabilirsiniz. Böylece, renkleri aç?lacak ve yumu?ayacaklard?r; tabii ki, krem ya da bonya sonras? ya?? ile nemlendirmek de gerekli.
2-Haftada iki kez, do?al yollardan elde edece?iniz yumu?at?c? bir kimyasal a??nd?rma uygulayabilirsiniz. Il?k badem ya?? bat?r?lm?? bezi diseklerinize sar?n (dirseklerinizi direk olarak ya??n içerisine de bat?rabilirsiniz). Bu uygulaman?n ard?ndan, üzerine bol miktarda bol miktarda sofra tuzu döktü?ünüz yar?m limonla dirseklerinizi ovun. Durulad?ktan sonra, bolca krem sürün.
3-Ayn? miktarda krem ve baldan olu?an bir kar???ma bir kaç damla zeytinya?? ilave edin. Dirseklerinize masaj yapabilece?iniz besleyici bir krem elde edeceksiniz.
4-Dirsekleriniz çatlayacak kadar sertle?mi?se, maydanoza ba?vurun. 50 gr maydanoz üzerine 100 gr kaynar su dökün. ?ki hafta boyunca her gün, bu suya y?kama yaparak ya da buna bat?r?lm?? bezleri dirse?e sararak sonuca ula?abilirsiniz