Mayer Amschel Rothschild


Mayer Amschel Rothschild (23 Şubat 1744 – 19 Eylül 1812), Almanya doğumlu Yahudi girişimci ve iş adamıdır.
Modern bankacılığın ve küresel ekonominin kurucularından kabul edilir. Dünyanın en zengin ailelerinden birini kurmuştur. Almanya'da ufak tefek bankerlik işleriyle başlamıştır.Daha sonra İngiltere'ye göç eden Mayer Amschel Rothschild 5 oğlunu da Londra, Paris, Frankfurt, Napoli ve Viyana'ya göndermiştir. Bankerlikle temeli atılan Hanedanlığın bu sayede inanılmaz bir bilgi ağı oluşmuştur. Savaş ticaretleri ve ün kazanmaları ise Napolyon'un İngiltere ile yaptığı Waterloo savaşı ile başladı. Waterloo savaşında İngiltere'ye mal kaçıran ve birlikleri finanse eden Nathen Mayer Rothschild,bu dönemde bir yandan savaşı finanse ederken diğer yandan da hükümetlere yüksek faizle borç veriyordu. Waterloo savaşı'nın sona ermesini ve Napolyon'un kaybettiği haberini kurdukları geniş istihbarat ağı sayesinde ilk olarak Rothschild'ler öğrendi. Nathen Mayer Londra borsasında elinde bulunan bütün hisseleri satmaya başladı. Bu da Napolyon'un savaşı kazandığı izlemi doğurdu. Diğer herkes de Nathen Mayer Rothschild'i izleyerek hisselerini satmaya başladı. Nathen bir yandan da bu hisseleri toplattı. Ertesi gün Napolyon'un savaşı kaybettiği haberi geldi. Rothschild'ler bu bilgi sayesinde bir gecede büyük bir servet elde etti. Ayrıca Nathen Mayer kardeşleri sayesinde İspanya'da bulunan İngiliz ordusunu finanse etmek amacıyla Fransa'dan altında taşıdı. Bu çabaları Nathen Mayer Rothschild'e İngiliz hazinesinin temsilcisi unvanı kazandırdı. Ayrıca bu sayede Rothschild ailesi üyeleri İngiliz meclisine girmiş ve Baron unvanı almıştır. Savaşın sonunda ise Rothschild ailesi Fransa'ya borç vermeye başlamıştı. Avrupa'da bir çok hükümeti borçla haraca bağlayan Rothschild Hanedanlığı Afyon Savaşları sayesinde Uzakdoğu ile tanıştı. Bu dönemde Çin'de afyon ticareti yapan İngiliz tüccarlar Çin İmparatorluğu ile ters düşmelerinin ardından İngiliz Kraliyetinin desteğini almak için Rothschild'lere başvurmuşlardı. İngiliz Kraliyetini ikna etmeyi başaran Lord Rothschild Afyon Savaş'nıda finanse etmeye söz verdi. Çin'in mağlubiyeti ile biten savaşın ardından Rothschild ailesi, İngiliz hakimiyetine geçen Hong Kong'un kontrolünü de yardımlarının karşılığı olarak aldı. Burda kurdukları HSBC Bank (Hong Kong Shangai Bank Corporation) sadece Rothschild'lerin para baronluğunun dünya üzerinde tescillenmesini sağlamamış aynı zamanda afyon ticareti de Rothschild'lerin tekeline geçmiştir. 19.Yüzyıl Rothschildler için çok yoğun geçmiştir. Almanya'da sanayi devrimi sonrası SİEMENS, AEG, BOSCH gibi bir çok şirketin kuruluşunu finanse etmiştir. Ayrıca bir yandan da Amerika kıtasına geçerek altın uğruna yerli katliamlarında önemli rol oynamıştır. Amerika kıtasının yeraltı zengiklerini keşfeden Rothschildler ilgilerini altın ve diğer madenlere kanalize ettiler. Osmanlı topraklarının çözülmeye başlamasıyla birlikte Rothschild'ler iki koldan Ortadoğu'ya sızmaya başladılar. Bir kolunu Irak'ın oluşturduğu sızmanın en önemli nedeni Mezopotamya'daki zengin petrol kaynakları oluşturuyordu. BP ve ROYAL DUTCH SHELL ile Irak pazarına girdiler. Diğeri ise bölgenin güneyinde siyonizm'i siyasal ağırlık merkezi haline getirerek sızmaya başladılar. Filistin topraklarının Osmanlı'dan ayrılmasıyla harekete geçen Lord Rothschild İngiliz hükümetine baskı uygulayarak Balfour Deklerasyonu 'nu yayınlatmayı başardı. Ayrıca diğer tarafdan da Filistin topraklarının satın alınması için 2 milyon Sterlinlik bir fon oluşturdu. Böylece Filistin topraklarının en verimli yerleri Yahudilerin eline geçmiş oldu. Ayrıca 2.Dünya savaşında Rothschild'in parası HİTLER'e sermaye olmuştur. I.Dünya Savaşından sonra ekonomik anlamda adeta yerle bir olan Almanya'nın yeniden inşasıda Amerika'lı finans çevrilerine ihale edildi. Başta J.P Morgan olmak üzere Rothschild'lerin Amerika'daki uzantıları olan finans kurumları önce " Dawes planı " sonrada "young planı" ile 1924 yılından sonra Almanya'yı adeta paraya boğdu. Böylece Hitler 'in inanılmaz yükselişine zemin hazırladı. Hitler'in savaştan önceki yıllarda inanılmaz savunma harcamaları ve büyüyen askeri gücü Rothschild hanedanlığının yardımı ve onayıyla oluşturuldu. Amerikalı tarihçi Anthony C. Sutton 'un "Wall Street ve and the Rise of Hitler" adlı kitabında bu denetimi özetlerken Amerikalı finans kuruluşlarının sadece Almaya'nın yeniden yapılanması için değil bilinçli bir şekilde Hitler ve onunla birlikte yeni bir canavarın doğuşunuda sağladıkları iddaa ediliyor. Ayrıca başka kişiler tarafından bu sayede İsrail'in kuruluşuna bir zemin hazırlandığı, Afrika'da ise elmaslar için iç savaşları desteklediği iddaları vardır. Cecil Rhodes öldükten sonra vasiyeti incelendiğinde de Beers elmaslarını çocuklarına değil, Hanedana bağışladığı görülmüştür. Rothschild ailesi son 200 yıldır, dünyanın en zengin ve nüfuzlu ailesidir. Tek başına birkaç büyük devlet kadar güçlü olduğu iddia edilebilir. 2007 yılında, servetleri 3-4 trilyon dolar, kontrol ettikleri para ise 8-10 trilyon dolar olarak tahmin edilmektedir. İngiliz merkez bankasını yaklaşık 80 yıl boyunca yönetmişlerdir. HSBC Bank, Royal Bank of Scotland, Banco Santander, J.P.Morgan-Chase, De Beers, Rio Tinto, Ing Group ve Avıva en çok tanınan ve bilinen şirketleridir. Rockefeller ailesinin Standart Oil'i kurmasını finanse etmiş, bu sayede de halen Citigroup, Exxon-Mobil, Chevron gibi şirketleri de dolaylı olarak kontrol etmektedirler. Dünya elmas ticaretinin %90'ı, altın ticaretinin % 40'ı, kömür-bakır-uranyum-aluminyum ticaretinin de % 15'i bu aile tarafından yapılmaktadır. 2001 yılında kapanmış olan Osmanlı Bankası ile 2000 yılında Fransız devletine sattıkları BNP Paribas' ın da kurucuları ve sahipleridir. Fransız şarap endüstrisinin yarısı ellerindedir.

Evliliği

29 Ağustos 1770 yılında Gutlé Schnapper (1753-1849) ile evlenmiştir.Çocukları;
  1. Schönche Jeannette Rothschild (20 Ağustos, 1771 - 1859) - Benedikt Moses Worms ile evlendi (1772- 1824)
  2. Amschel Mayer (12 Haziran, 1773 - 6 Ekim, 1855)
  3. Salomon Mayer (9 Eylül, 1774 - 28 Temmuz, 1855) -
  4. Nathan Mayer (16 Eylül, 1777 - 18 Temmuz, 1836)
  5. Isabella Rothschild (born July 2, 1781 - 1861)
  6. Babette Rothschild (born August 29, 1784 - 16 Mart, 1869)
  7. Calmann (Carl) Mayer (24 Nisan, 1788 - 10 Mart, 1855)
  8. Julie Rothschild (born May 1, 1790 - died June 19, 1815)
  9. Henriette ("Jette") (1791-1866), Abraham Montefiore ile evlendi (1788-1824)
  10. James Mayer de Rothschild (1792-1868)

Kaynak: Vikipedi, özgür ansiklopedi