mekke,medine,mescidler,özellikle Ravza-i Mutahhara(peygamberimizin kabr-i şerifi) ve doğdugu ev
uhud dağı,kutsal emanetler ve kabe resimleri

1=Cuma Mescidi

2=Hz. Ebubekir Mescidi

3=Ravza-i Mutahhera (Yeşil Kubbe Kabri Şerif) efendimizin kabri

4=Osmanlı zamanında Medineden Genel Görünüş...

5=Osmanlı zamanında Ravza-i Mutahhara efendimizin kabri

6=Ravza-i Mutahhara (Arka Giriş Kapılarından sadece biri...)

7=Ravza-i Mutahhara (En Üst Kat) kabir

8=Ravza-i Mutahhara (Arka-Gece Genel Görünüş- Otelden Çekim)

9=Kabe-i Muazzamanın minarelerinden sadece ikisi...

10=Kabe-i Muazzama (Dış görünüşten çok ufak bir kesit...)

11=Kabe-i Muazzama (Hac Zamanında örtüler yıpranmasın diye yukarı kaldırılıyor)

12=HACER-UL ESVED (Siyah Taş)

13=Kabe-i Muazzama (Cemaatle Namaz)

14=Rasulüllah-ın Mihrabı (Eski Resim)

15=Kabe-i Muazzama (Genel Görünüş)

16=Peygamber Efendimizin Evi (Şu anda kütüphane olarak kullanılıyor)peygamber efendimizin evi

17=Sa'y Bölgesi (Safa ile Merve tepesi arası)

18=Uhud Dağı (Medine-i Münevvere)

19=Ravza-i Mutahhera(ksbr-i şerif)

20=Kubbetu's-Sahra, diğer adıyla Hz. Ömer Camisi. Kubbetu's-Sahra, Resulullah (s.a.s.)'ın miraca çıkarken bastığı kayanın üzerine inşa edilmiştir. Sahra kelimesi de kaya anl..... gelir ve Kubbetu's-Sahra isimlendirmesi bu kayaya binaen verilmiştir. Ancak Türkiye'de hala birçokları tarafından Mescidi Aksa olarak bilinen mabed işte bu mabeddir. Gerçekte Mescidi Aksa, Kubbetu's-Sahra'nın kıble tarafında bulunan daha büyük ve geniş bir mabeddir.

21=emanetler ayak izleri
22=ayak izi


23=ayak izi

24=kullandıgı kılıcları

25=yazdıgı mektublar

26=mektubu

27=mektubu

28=mektubu

29=mühürü

30=sakal-ı şerif

31=sakal-ı şerif

32=sakal-ı şerifi

33=kudüs

34=kudüs

35=kudüs eski resim

36=kudüs kar yağmış

37=kabe eski

38=kabe namaz kılınırken

39=medine

40=medine41=medine


42=medine

43=mekke

44=mescidi aksa

45=mescidi aksa

46=cennet-ul bakıi
Bu mezarlık, mescid-i Nebeviye çok yakın ve doğu tarafındadır. Müslümanların Medine-i Münevverede ikamet ettikleri süre içinde, Hz. Peygamberin ve iki vezirinin kabirlerinin ziyaretten sonra, her gün, Cennetül Bakî mezarlığında yatan, ashabı kiramın ve diğer müminlerin kabirlerini ziyaret etmeleri müstahaptır.
Bu kabristanda, yaklaşık onbin sahabinin medfun olduğu rivayet edilir. İmamı Müslimin rivayet ettiği bir hadiste, peygamber efendimize Cebrail (A.S.) gelmiş " Ya Muhammed Rabbin sana, ehli bakii ziyaert etmeni, onlar için mağfiret dilemeni emrediyor." demiştir. Başka bir sahih hadiste de "Ben, baki ehline dua etmek için oraya gönderildim."
Osman bin Maz'un R.A. bu mezarlığa ilk defnedilen sahabidir. Başka bir rivayete göre, ilk defnedilen Es'ad bin Zurara olmuştur. Ziyaertçi Bakî ehlini cümleten selamladıktan sonra, Hz. Ebubekir ve Ömer den sonra bu ümmetin en hayırlısı olarak kabul edilen Hz.Osman bin Affan R.A. kabri şerifini ziyaretle başlar.
Rasulullah Efendimizin oğlu, Hz. İbrahimde bu kabristanda medfundur. Yanında Rasulullahın kerimeleri Rukıyye, Osman bin Maz'un gibi büyük sahabilerin kabirleri vardır.
Rasulullah (s.a.v.) efendimizin amcası Abbas, ayak ucunda , Hz. Alinin oğlu Hz. Hasan yatar. Fatımatuzzehranın ve Hüseyin efendimizin başının da burada olduğu rivayet edilmektedir.
Hz. Hatice ve Meymune validelerimizin dışında, Hz. Peygamberimizin hanımları da burada medfundurlar. Bu kabristanda Rasulullah efendimizin, halası Hz. Safiyye gibi daha nice büyük zevatın kabirleri vardır.
Allah (cc.) cümlesinin şefaatlarına nail eylesin.