Diziden görüntüler eşliğinde çakırdan hekimoğlu türküsü