Dünyanın çeşitli yerlerinde çoğu zaman tesadüfen bulunan ve bir kısmı
kriptozooloji
tarafından incelenen
ilginç yaratıklar: