Enerji Kaynaklarından Ekonomik Olarak Yararlanmayı Kavrayabilme

Hedef 1: Katı, sıvı ve gaz yakacaklardan ekonomik olarak yararlanmayı kavrayabilme

Davranışlar: 1. Katı yakacakların isimlerini söyleme, yazma
2. Katı yakacakları ısı değeri yönünden karşılaştırma
3. Katı yakacakların kullanıldığı yerleri söyleme
4. Sıvı yakacakların isimlerini söyleme, yazma
5. Sıvı yakacakların kullanıldığı yerleri söyleme, yazma
6. Gaz yakacakların isimlerini söyleme, yazma
7. Gaz yakacakların kullanıldığı yerleri söyleme, yazma
8. Katı, sıvı, gaz yakacakların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları söyleme, yazma
9. Katı, sıvı gaz yakacakları ekonomik olarak kullanmak için alınacak önlemleri açıklama
10. Yakacakların kullanımında çevrenin kirletilmemesi gerektiğini söyleme ve uygulamaHedef 2: Güneş enerjisinden yararlanmak

Davranışlar: 1. Güneşin ısı ve ışık kaynağı olduğunu söyleme, yazma
2. Dünyamızın Güneşten gelen ısı enerjisi ile ısındığını söyleme, yazma
3. Suyun tabii dolanımına Güneş enerjisinin etkisini açıklama
4. Yeşil yapraklı bitkilerin Güneş enerjisinden yararlanarak besin yaptıklarını söyleme, yazma
5. Güneş enerjisinden yararlanma yollarına örnekler verme
6. Ülkemizin Güneş enerjisi bakımından zenginliğini açıklama


Hedef 3: Yenilenebilir enerjiyi kavrayabilme

Davranışlar: 1. Yenilenebilir enerjinin ne olduğunu açıklama
2. Yenilenebilir enerji kaynaklarını söyleme, yazma
3. Yenilenebilir enerjinin gereği ve önemini açıklama
4. Yenilenebilir enerji ile çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi açıklama

Araç ve Gereçler: 4. Sınıf Fen Bilgisi ders kitabı, 4. Sınıf ünite dergileri, asetat, tepegöz, yazı tahtası

Yöntem- Etkinlik- Stratejiler: Aktarma yöntemi- düz anlatım, tartışma, soru-cevap etkinlikleri

İşleniş: Derse “Yakacak denince ne anlıyorsunuz?” , “Evinizde ısınmak için hangi yakacakları kullanıyorsunuz?” gibi sorularla başlanarak, öğrencilerin derse motivasyonları sağlanacak. Öğrencilerden alınan cevaplar doğrultusunda katı, sıvı, gaz yakacakların neler oldukları tarafımdan söylenecek. Bu yakacaklardan ekonomik olarak nasıl yararlanmamız gerektiği açıklanacak. Güneş enerjisinden nasıl faydalanacakları kavratılacak. Yenilenebilir enerji hakkında bilgi verilecek. Yenilenebilir enerjinin önemi ve çevreye olan etkileri tartışılacak.
Öğrencilerin somut yaşantılar kazanarak öğrenmelerinin daha etkili olmasından dolayı; derse aktif katılımları sağlanacak. Tartışma ve soru-cevap etkinlikleri sayesinde dikkatlerinin dağılmaması sağlanacak.


Değerlendirme: 1.Katı, sıvı ve gaz yakacaklara örnek veriniz.
2. Katı, sıvı, gaz yakacakları ekonomik olarak nasıl kullanırız?
3.Ülkemizin hangi bölgeleri Güneş enerjisi bakımından daha zengindir?
4.Yenilenebilir enerji nedir?
5.Yenilenebilir enerjilere örnek veriniz.