Yaratıcı Drama - Ömer Adıgüzel, Yaratıcı Drama Kitap Özeti


Bu kitap, Türkiye’deki yaratıcı dramanın yakın tarihini ortaya çıkarmak için yaratıcı drama adıyla 1985′ten başlayarak hemen tüm makale, bildirileri (akademik bir bakış açısıyla gözden de geçirerek) tarih sırasına, özgün yapısına, yazarların o dönemlerdeki konumlarının da aynen verilmesine dikkat edilerek ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.

Kitapta yer alan yazarlar ve makaleleri şunlardır:

Prof.Dr. İnci San - Sanat Ve Yaratıcılık Eğitimi Olarak Tiyatro
Cahit Kavcar - Örgün Eğitimde Ve Türkçe Öğretiminde Dramatizasyon
Tamer Levent - Özlediğimiz Tiyatro
İnci San - Eğitimde Yaratıcı Drama - Eğitim Ve Öğretimde Yaşayarak Öğrenme Yöntemi Ve Estetik Bir Süreç Olarak Yaratıcı Drama - Yaratıcı Drama Ve Eğitsel Boyutları
Esra Ömeroğlu - Okul Öncesi Öğretmenin Niteliğinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Drama Eğitiminin Rolü.
Sibel Güneysu - Eğitimde Drama.
Tamer Levent - Ülke Kalkınmasında Sanatın Yeri.
Esra Ömeroğlu - Yaratıcı Drama Eğitiminin İngiltere’de Okulöncesi Eğitiminde Kullanılmasıyla İlgili Bir İnceleme - Okulöncesi İşitme Engelli Çocukların Kaynaştırılmasında Yaratıcı Drama Eğitimin Kullanılması.
İnci San - Sanatta Yaratıcılık, Oyun, Drama.
H.Ömer Adıgüzel - Eğitimde Yeni Bir Yöntem Ve Disiplin: Yaratıcı Drama.
İnci San - Ankara’da 5. Uluslararası Yaratıcı Drama Semineri.
H.Ömer Adıgüzel - Biz Düşlerimizi Yaratıcı Darama İle Gerçek Yapıyoruz.
Tülay Üstündağ - Günümüz Eğitiminde Dramanın Yeri.
Ömer Adıgüzel - 5 nci ve 6 ncı Uluslararası Alaçatı Çocuk Ve Gençlik Tiyatroları Festivali.
Pınar Bayhan - Zihinsel Özürlü Çocuklarda Drama.
Sadık Aslankara - Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri, Yaratıcı Dramada On Yıl.
Ayşe Okvuran - Çağdaş İnsanı Yaratmada Yaratıcı Drama Eğitiminin Önemli Ve Empatik Beceri Ve Eğitim Düzeylerine Etkisi.
Tülay Üstündağ - Temel Eğitimde Drama.
Ayşe Okvuran - Sanatsal Kültürel Donanıma Yaratıcı Drama Eğitimi Bir Katkı Getirir Mi?
Nihal Kuyumcu - Maskeler Aracılığı İle Yaratıcılığın Keşfi


alıntı