Türk Edebiyatı'nın en önemli kalemlerinden Ömer Seyfettin’in “Efruz Bey” adlı bu eseri, II.Meşrutiyetin ilanından Birinci Dünya Savaşına kadar geçen bir dönemin hikayesi. Bu eser, edebiyatçılarımız tarafından Ömer Seyfettin’in Don Kişot’u olarak da adlandırılmaktadır. Kitabın kahramanı Efruz Bey, İttihat ve Terakki Partisi çevresinden seçilmiş bir karakter. Ömer Seyfettin bu eseri ile, devrin tüm çarpıklıklarını gözler önüne seriyor ve Efruz Bey’in kişiliğinde dönemin aydınlarını hicvediyor.

Hikayenin en önemli özelliği; dönemin siyaset, bilim, Türkçülük, eğitim, felsefe gibi akımlarının ve bu akımların temsilcileri olan kişilerin isimlerinin değiştirilerek, eserin kahramanı Efruz Bey’in kişiliğinde birleştirilmesidir.

İçindekiler:

Hürriyete Layık Bir Kahraman
Asiller Kulübü (Asilzadeler)
Tam Bir Görüş
Bilgi Bucağında
Açık Hava Mektebi