Dişçiden korkuyormusunuz, öyleyse bunları deneyin

DişçiDe KendındeN kOrKmUŞ gAlİbA