Uzuun uğraşlar, yapılan araştırmalar, toplanan deliller,
dinlenen tanıklar sonucunda "manda yuva yapmış söğüt dalına
yavrusunu sinek kapmış gördün mü??" türküsünde de geçen söğüt
dalına yuva yapan manda bulundu....