hehe adam işi keşfetmiş yakında kök salar pc başından hiç kalkmıoyr galiba