Tekerlemeler
TEKİR
Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop altın topMISTIK
Mustafa Mıstık
Arabaya kıstık
Üç mum yaktık
Seyrine baktık. LEYLEK
Leylek leylek havada
Yumurtası tavada
Gel bizim hayata
Hayat kapısı kitli
Leyleğin başı bitli.KUZU
Kuzu kuzu me
Bin tepeme
Haydi gidelim
Ayşe teyzeme. YAĞMUR
Yağ yağ yağmur
Teknede hamur
Bahçede çamur
Ver Allah'ım ver
Sicim gibi yağmur.KARGA
Karga karga "gak" dedi
"Çık şu dala bak" dedi
Karga seni tutarım
Kanadını yolarım. PORTAKAL
Portakalı soydum
Başucuma koydum.
Ben bir yalan uydurdum
Duma duma dum.
Duma duma dum.
Öğretmeni kandırdım
Kandırdım.OYUN
Oooo.....
İğne battı
Canımı yaktı
Tombul kuş Arabaya koş.
Arabanın tekeri
İstanbul'un şekeri.
Hop Hop altın top
Bundan başka oyun yok. HANIM KIZI
Çan çan çikolata
Hani bize limonata?
Limonata bitti
Hanım kızı gitti.
Nereye gitti?
İstanbul'a gitti.
İstanbul'da ne yapacak?
Terlik pabuç alacak.
Terliği pabucu ne yapacak?
Düğünlerde
Şıngır mıngır oynayacak.KEÇİLER
Ayşe Hanımın keçileri
Hop hop hopluyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok.
Kilimci kilim dokur
İçinde bülbül okur.
İki kardeşim olsa
Biri ay biri yıldız
Biri oğlan biri kız
Hop çikolata çikolata
Akşam yedim salata
Seni gidi kerata. SINIFLAR
Mini mini birler
Çalışkandır ikiler
Mavi gözlü üçler
Dayak yiyen dörtler
Misafirdir beşler
Altılar altınımı çaldılar
Yediler yemeğimi yediler
Sekizler semizdirler
Dokuzlar doktor oldu
Onlar bizi okuttu.EBE
Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur elimize
Eğer vuramazsan
Ebesin ebe
Bir iki üç dört beş altı yedi
Bunu sana kim dedi?
Diyen dedi on yedi
Yağlı böreği kim yedi? TAVUK
Pazara gidelim
Bir tavuk alalım
Pazara gidip
Bir tavuk alıp ne yapalım?
Gıt gıdak diyelim.
Happur huppur
Happur huppur yiyelim.TOP
Bir iki üç
Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum Fatma
Hop hop hop
Bir büyük altın top DEDE
Altı kere altı otuz altı
Dedemin sakalı yolda kaldı
Sakalını aldı dereye attı
Dedem sakalsız kaldı EV
Evli evine
Köylü köyüne
Evi olmayan
Sıçan deliğine İĞNE
Ooooo
İğne iplik
Derme diplik
Çelik çubuk
Sen çık.NACAK
Nacak sapına
İki kes
Bir sana
Biri de bana HEDİYE
Kızın adı Hediye
Ekmek vermez kediye
Kedi gider Kadıya
Kadının kapısı kitli
Hediyenin başı bitliEL EL EPENEK
El el epenek
Elden düşen kepenek
Kepeneğin yarısı
Keloğlan'ın karısı KARNIM AÇ
Karnım aç
Karnına kapak aç
Değirmene kaç
Değirmenin kapısı kitli
Heybaşı bitliDEĞİRMEN
Değirmene girdi köpek
Değirmenci vurdu kötek
Geldi yedi köpek
Hem kötek
Hem yedi köpek ALİ DAYI
Ali dayının keçileri
Kıyır kıyır kişniyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokurÇARŞI
Çarşıya gittim
Eve geldim hanım yok
Bebek ağlar beşik yok
Çorba taşar kaşık yok
Ali baba öldü tabut yok HAKKI
Hakkı hakkının hakkını yemiş.
Hakkı Hakkı'dan hakkını istemiş.
Hakkı Hakkıya hakkını vermeyince
Hakkı da Hakkı'nın hakkından gelmiş.HASAN
Hasan Hasan
Helvaya basan
Kapıyı kıran
Kızı kaçıran KÜÇÜK DOSTUM
Küçük dostum gelsene
Ellerini versene
Ellerimizle şap şap
Ayaklarımızla rap rap
Bir şöyle bir böyle
Dans edelim seninle.ELLERİM PARMAKLARIM
Sağ elimde beş parmak
Sol elimde beş parmak
Say bak say bak say bak.
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen saymak
Say bak say bak say bak.
Hepsi eder on parmak. ALİ
Ali baksa dum dum
Sakalına kondum
Beş para buldum
Cebime koydumKUZU
Kuzu kuzu mee
Bin tepeme
Haydi gidelim
Hacı dedeme
Hacı dedem hasta
Mendili bohça
Kendisi hoca KOMŞU KOMŞU
-Komşu komşu !
-Hu hu!
-Oğlun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-İnci boncuk.
-Kime kime?
-Sana bana.
-Başka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede?
-Ağaca çıktı
-Ağaç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı bitti kül olduTAVŞAN
Kapıdan tavşan geçti mi?
Geçti
Tuttun mu?
Tuttum
Kestin mi?
Kestim
Tuzladım mı?
Tuzladım
Pişirdin mi?
Pişirdim
Bana ayırdın mı?
Ayırdım
Hangi dolaba koydun?
Çık çık dolaba koydum
Haydi al getir
Getiremem
Neden getiremezsin?
Kara kediler yemiş.
Vay vay miyav NEREDEN GELİRSİN?
Nerden gelirsin?
Zikzak kalesinden.
Ne gezersin?
Açlık belasından.
Nerde yattın?
Beyin konağında.
Altına ne serdiler?
Perde.
Desene kupkuru yerde.
Bıyıkların neden yağ oldu?
Bıldırcın eti yedim.
Bıldırcın yağlı mıydı?
Gökte uçarken gördüm.
Saçların neden ağardı?
Değirmenden geldim.
Değirmen dönüyor mu?
Zımbırtısını duydum.
Ayakların neden ıslandı?
Çaydan geçtim.
Çay derin miydi?
Köprüyü dolaştım
İşte geldim sana ulaştım.CAM
Bir cam
İki cam
Üç cam
Dört cam
Beş cam
Altı cam
Yedi cam
Sekiz cam
Dokuz cam
On cam
Bu da benim amcam.

Eveleme develeme
Evvel altı elma yedi
Seren sekiz serçe dokuz
Tarmanın topu kara
A devenin çatı kara EBE
Ebe ebe nerede
Su doldurur derede
Dere boyu çalılık
Derede olur balık
Şu ebe de ne alık
Oltamı attım
Balığı tuttum.
Balık suya dalamaz
Ebe beni bulamaz.
Bir iki üç dört beş altı yedi
Bunu kim dedi
Diyen dedi on yedi
Yağlı böreği kim yedi?ELLERİM
Ellerim tombik tombik
Kirlenince çok komik
Kirli eller sevilmez
Güzelliği görülmez
Dişlerim bakım ister
Hele saçlar hele scalar
Uzayınca tırnaklar
Kirlenince kulaklar
Bize pis derler pis derler