BABACIĞIM
Evimizin direği,
Altın gibi yüreği,
Eşek gibi çalışır,
Sanki salman ineği.
Ona biz baba deriz,
O getirir biz yeriz,
Bulamayız dünyada,
Onun gibi bir keriz.
Varlık yokluk bilmeyiz,
Sıramızı vermeyiz,
Siparişler gelmezse,
Babamızı sevmeyiz.
Hasta oldum diyemez,
Biz doymadan yiyemez,
Ne mankafa heriftir,
Yeni bir şey giyemez.
Etrafını sararız,
Köpek gibi dalarız,
Dediklerimiz olmazsa,
Anamızı salarız