ELement: Kadin
SemboLu: WO
Atom AgirLigi: 53,6 kg oLarak KabuL ediLmis oLup,
40 kg'dan 200 kg'a Kadar Degisik cesitLeride buLunmaktadir.
BuLunduğu YerLer: Dunya gezegenindeki Tüm Kent ve KırsaL aLanLarda.FizikseL özeLLikLeri
1: Yuzeyi RenkLi FiLm TabakasiyLa KapLidir.
2: Degisik SicakLıkLarda Kaynar.
3: BiLinen Bir sebeb oLmaksızın Donar.
4: ÖzeL iLgi Gördüğünde erir.
5: Dogru oLmayan kuLLanımLarda ısırır.
6: İsLenmemis metaLden Sıradan Maden fiLizine Kadar pek cok haLde buLunur
7: Dogru NoktaLarda Basınç UyguLandığında ürün Verir.


KimyasaL özeLLikLeri
1: ALtin, Gümüs ,PLatin ve KıymetLi diğer TasLarLa AkrabaLığı Vardır.
2: Büyük Miktarda PahaLi MaddeLeri AbsorbLayabiLir.
3: Bir beLirti göstermeksizin KendiLiğinden PatLayabiLir.
4: Sebebsiz Yere Cikip gidebiLir.
5: LikitLerde çözünmez, Fakat aLkoLLe doyuruLduğunda Aktivitesi Büyük Oranda artar.
6: BiLinen en GücLü servet İndirgeyeci ajandir.

GeneL KuLLanim aLanLari
1 : GeneLde Süs oLarak.
2 : RahatLamada Büyük Yardimci OLabiLir.
3 : Cok etkiLi Bir temizLeme Ajani oLaraq.

TestLer
1: Saf Numunesi dogaL haLde buLunduğunda rengi ParLak Pempeye döner.
2: Birden fazLasiyLa iLgiLenmek YasaL oLmadığı haLde, Degisik MekanLarda Ve BirbirLeri iLe.
direkt temasa geLmeLerini engeLLeyecek önLemLeri aLarak Bu yapıLabiLir.