Anayasa Başkanı Burhan Kuzu'nun, komisyon görüşmeleri sırasında CHP'li milletvekilleri ile arasında yaşanan bir olayı hatırlatınca Genel Kurul'da şöyle bir dialog yaşandı;
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Sayın Başkan, bana "terbiyesiz" diyor. Ben burada oturuyorum�
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (Devamla) - Size "terbiyesiz" filan demedim.
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır efendim, "terbiyesiz" dediniz.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (Devamla) - Ne güzel vallahi, her şeyi böyle anlıyorsunuz siz.
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır efendim�
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (Devamla) - Hayır, ben "terbiyesiz" filan demedim.
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - "Utanmıyor musun" dedin, tutanakta var.
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sözünü geri alsın efendim.
BAŞKAN - Sayın Anadol, tutanaklara bakacağım efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (Devamla) - "Terbiyesiz" demedim, bu anlamda söylemişsem özür dilerim. Bu anlamda kimseye ben bir şey söylemedim.
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır efendim�
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Tutanaklara bakar mısınız.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (Devamla) - İşte, söyledik biz de�
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - "Utanmıyor musun" dedi Sayın Başkan.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (Devamla) - "Utanmıyor musun" sözü "terbiyesiz" anlamına gelmez, bakın da bana neler demiş orada, okuyun, siz görün orada.
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Görürsün ne dediğini!
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (Devamla) - Bakın, onu okuyun, görün, bakın, neler demişsiniz.
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Sen doğru konuş!
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (Devamla) - Ben doğru konuşuyorum.
BAŞKAN - Sayın Kuzu, lütfen�
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Sen konuşmasını bilmiyorsun!
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (Devamla) - Sizden öğrenecek değilim Sayın Mengü.
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Ne diyorsunuz anlamadım?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (Devamla) -Konuşmayı sizden öğrenecek değilim.
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Benden öğreneceksin!
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (Devamla) - Niye öğreneceğim sizden!
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Yalan söylüyorsun! Yalan söylüyorsun! Benle ilgili olmayan bir şeyi söylüyorsun burada! Saygısız herif!
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (Devamla) - Neden yani, kim yalan söylüyor?
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Bana acı gelmiyor, senin gibi Anayasa hukukuna acı geliyor. Sekiz tane Anayasa kitabı okudum, bir tane atıf yok sana be!
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Yani kendi gerekçeniz değil mi Hocam?
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Onun özür dilemesi için getirtiyorsunuz onu. Benim adım geçti, bana o hakkı vermek durumundasınız Sayın Başkanım.
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Yerimdeyim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, bakın orada sıra var, lütfen...
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Şu köşeye mi geçeyim?
BAŞKAN - Ben sizi dinliyorum, buyurun efendim.
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Özür dilesin, Sayın Başkan.
BAŞKAN - Fakat bu ifadenin direkt olarak muhatabı�
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Özür dileyecek.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Muhatabı siz değilsiniz bunun.
BAŞKAN - Sayın Kuzu, efendim, bir dakika, söz hakkınız baki. (CHP sıralarından "Tutanağı okuyun, biz de dinleyelim." sesi.)
AHMET ERSİN (İzmir) - Efendim, isminin geçmesi yeter.
BAŞKAN - Arkadaşlar niçin heyecanlanıyorsunuz, ne var bunda? Sakin olun, sakin olun.
Evet, buyurun Sayın Kuzu.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Evet, Sayın Başkanım, şimdi, tabii, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, malumunuz, Hakkı Suha Okay konuştu. Ben konuşma sırasında "Sayın Okay" derken "Sayın Mengü" de dedim. Doğrudur, ama, hedefimin kendisi olmadığını da söylüyorum, ama, ille konuşmak istiyor kendisi.
BAŞKAN - Hayır, orasını siz karıştırmayın Sayın Kuzu, lütfen efendim.
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Sen değil, Başkan takdir edecek onu.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ağzından çıkanı kulağı duymuyor.
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Sayın Kuzu "Ben Sayın Mengü'yü değil, Sayın Okay'ı�" Bana sataşmış oluyor böylece.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Müsamere, müsamere. iyi demi