Türkiye’de bilinmeyen dil bulundu
Türkiye’de yapılan bir arkeolojik kazıda, daha önce hiç bilinmeyen yeni bir dil keşfedildiYeni dil, Diyarbakır’ın 60 kilometre doğusundaki Tushan antik kentinde, 2800
yıllık bir Asur imparatorluk sarayının kalıntılarına gömülü halde bulunan kil
tabletlerde belirlendi. Uzun süredir kayıp olan ve muhtemelen İran’ın batısındaki Zagros Dağları’ndan gelen halklar tarafından konuşulan dille ilgili kanıtlar bölgede çalışan uluslararası bilim
ekibinden Cambridge Üniversitesi arkeoloğu Dr. John MacGinnis tarafından
bulundu. MacGinnis tableti deşifre ederken 60 kadın ismi buldu. Asurluların
zorunlu göç politikasının kurbanları olduğu sanılan bu isimlerden 45’inin bilim
insanlarınca bilinen binlerce Ortadoğu isminin hiçbirine benzemediği görüldü.
Yabancı isimlerden bazıları ‘Ushimanay’, ‘Alagahnia’, ‘Irsakinna’ ve
‘Bisoonoomay’ gibi dilbilimcilerin hiç duymadığı kelimeler. Bunların Zagros
dağlarındaki halklara ait, kayıp bir dile ait olduğu tahmin ediliyor.


Hurriyet