Uzadıkça tadı kaçtı

Oyuncu Nehir Erdoğan ile yönetmen nişanlısı Mustafa Altıoklar'ın evliliği yılan hikayesine döndü.İzmirli güzellerden olan oyuncu NehirErdoğan ile yönetmen nişanlısı Mustafa Altı-oklar'ın evliliği yılan hikayesine döndü.

Yo-ğun işleri nedeniyle evliliğe zaman bulama-dıklarını söyleyen ikiliden Erdoğan'ın, "28 ya-şındayim, 30'a kadar zamanım var demesi",bu işin tadı kaçtı şeklinde yorumlandı.

Takvim