ç00q aqlamışdım yne aqlıasım qeldy canm ya sefyodum