Dört İşlem - Toplama - Dört İşlem - Toplama hakkında - toplama işlemi


Toplama, matematikte iki veya daha fazla çokluğun nicel değerlerinin bir arada ifade edilmesidir. Temel matematik işlemlerinden biridir. Artma veya çoğalma anlamı taşır.


Özellikler

  1. Değişme Özelliği: İki sayı toplanırken sayıların yer değiştirmesi sonucu etkilemez.
  2. Etkisiz Eleman: Toplama işleminde etkisiz eleman 0'dır.
  3. Birleşme Özelliği: Üç sayı toplanırken bu sayılardan ikisinin toplamıyla sonuncusunun toplamı sonucu değiştirmez.
  4. Kapalılık Özelliği: İki doğal sayının toplamı yine bir doğal sayı,iki tam sayının toplamı yine bir tamsayıdır.
Aritmetik'te toplama işlemi

Aritmetik'te "+" işaretiyle gösterilir. Yapılan toplama işaretinin sonucu da eşittir işareti ile gösterilir.
Örneğin: 3 + 3 = 6 (sözlü olarak "üç artı üç eşittir altı")
5 + 4 = 4 + 5 = 9 (değişme özeliğine bakınız)
3 + 3 + 3 + 3 = 12
Aritmetik'te çıkarma işlemi

Aritmetik'te "-" işaretiyle gösterilir. Yapılan çıkarma işaretinin sonucu da eşittir işareti ile gösterilir.
Örneğin: 3 − 3 = 0 (sözlü olarak "üç eksi üç eşittir sıfır") − 3 − 3 = − 6(sözlü olarak "eksi üç eksi üç eşittir eksi altı ") − 6 − 3 = − 9(sözlü olarak "eksi altı eksi üç eşittir eksi dokuz")
şöyle bir tanımlama yapabiliriz;
"-","-"= -
"+","+"=+
"+","-"=büyük sayının işareti
"-","+"=büyük sayının işareti
5 − 4 = 1 = (değişme özeliğine bakınız)
4 − 5 = − 1 = (büyük olan sayının işreti yazılır)kaynak: wikipedi