Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi Web Adresi, Hürriyet Gazetesi Hakkında
Yönetim Yeri Adresi:
Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli/Istanbul

Telefon No:
0 212 677 00 00

Fax No
0 212 677 08 46

Sorumlu Müdür:
Hasan Kılıç

E-posta:
interneteditor@hurriyet.com.tr

Servis sağlayıcı:
Doğan Iletişim Elektronik Servis Hizmetleri A.Ş
Telefon: 0 212 464 35 00
Fax: 0 212 677 07 08
e-posta: info@dogantelekom.com

Internet Reklamları Hakkında Bilgi:
MedyaNet - Türkiye'nin en büyük online reklam pazarlama networkü

Hürriyet Gazetesi Yatırımcı Ilişkileri:
Fax: 0212 677 08 92
E-mail: yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr

Hürriyet Gazetesi Reklamları Hakkında Bilgi:
Tel: 0212 677 04 76 - 88

Ticaret Sicil Bilgileri ve Adres:
Firma Adı: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Ticaret Odası: Istanbul Ticaret Odası
Ticaret Sicil Numarası: 78044/19200

Faaliyet Konusu: Gazetecilik, gazete matbaa basımı, elektronik ortamda veya basılı şekilde yayını ve satışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde televizyon programları, televizyon, video, film ve reklam yapım ve tanıtım işleri.
Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında mal gayrimenkul sınai mülkiyet haklarına tasarrufi muameleler yapabileceği gibi bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek leyh ve alayhine ve her türlü ayni hak irtifak kira şufa sükna gayrimenkul mükellefiyetleri vesair hakları iktisap tesis terkin ve fek etmek ve 31.03.2003 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.

Işe Başlama Tarihi:
15.12.1960

Vergi Dairesi ve Numarası:
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi / 4640061273

hurriyet.com.tr