ya rakadaşlar neden 2 saat sürüyo inmesi:angelsseytanneferimoffbum: